Ο ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΗΣ

Πολιτική Επιθεώρηση

 

Το να ελπίζουμε σε μια μόνιμη αρμονία μεταξύ πολλών ανεξάρτητων και ασύνδετων κρατών θα ήταν σαν να αγνοούμε την ομοιόμορφη πορεία των ανθρώπινων γεγονότων και να εναντιωνόμαστε στη συσσωρευμένη εμπειρία του χρόνου.

Hamilton, The Federalist

Έτος XXXVII,1995, Αριθμός 3

Η λαϊκή κυριαρχία και ο παγκόσμιος ομοσπονδιακός λαός ως υποκείμενό της

FRANCESCO ROSSOLILLO

 

 

Ι. Η Νομιμότητα

1. Εισαγωγή. 2. Το Κράτος και η νομιμότητα. 3. Η νομιμότητα ως ανικανοποίητη ανάγκη. 4. Η Πολιτεία ως διπρόσωπος Ιανός.

1. Εισαγωγή. Η Ευρώπη και ο κόσμος βρίσκονται σήμερα σε μια φάση βαθιάς μεταμόρφωσης. Από τη μια πλευρά, υπάρχουν καταστροφικές πιέσεις για την αποσύνθεση των υφιστάμενων κρατικών δομών και τη θεμελίωση, στις στάχτες τους, εύθραυστων και τεχνητών οντοτήτων που με τη σειρά τους διεκδικούν κρατικό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, συντελούνται διεργασίες του αντίθετου πρόσημου, της συσσώρευσης κρατών. Μεταξύ αυτών, αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Ευρώπη έχει φτάσει στο κατώφλι της ομοσπονδιακής ενοποίησης. Παλιά κράτη εξαφανίζονται, νέα κράτη γεννιούνται και όλα λαμβάνουν χώρα χωρίς καμία επίγνωση του ιστορικού νοήματος των μετασχηματισμών που λαμβάνουν χώρα, σε μια γλωσσική σύγχυση που δυσκολεύει πολύ όποιον αισθάνεται ώθηση στην πολιτική δέσμευση από την αντίληψη των διαφαινόμενων κινδύνων και τις ευκαιρίες που κινδυνεύουν να χαθούν, κατανοώντας τι συμβαίνει για να προσανατολιστεί στη δράση.

Οι έννοιες που παίζουν στις διαδικασίες γέννησης και θανάτου των κρατών αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της πολιτικής φιλοσοφίας και της φιλοσοφίας του δικαίου και, όπως όλες οι έννοιες που βρήκαν έναν ολόκληρο τομέα της ανθρώπινης γνώσης, έχουν την ασάφεια του βάθους.Βρίσκονται στο επίκεντρο του πολιτικού και νομικού προβληματισμού για αιώνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματούν να αντιτάσσουν τις αδιαφάνειες και τις αντιφάσεις τους σε αυτούς που τους αντιμετωπίζουν. Πρέπει λοιπόν να τους προσεγγίσουμε με την ταπεινοφροσύνη που πρέπει να επιβάλλει την επίγνωση της ανεπάρκειας των δικών μας γνωστικών εργαλείων. Παραμένουν όμως εμπόδια που δεν μπορούν να παρακαμφθούν, ειδικά από εκείνους που, όπως οι φεντεραλιστές, έχουν δεσμευτεί σε ένα πολιτικό σχέδιο του οποίου ο στόχος είναι η ίδρυση ενός κράτους.
 

2. Το Κράτος και η νομιμότητα. Η κοσμική κρίση της ιδέας του έθνους, της οποίας οι μικροεθνικιστικές ανατροπές που εξακολουθούν να καταστρέφουν την πρώην Γιουγκοσλαβία και την πρώην Σοβιετική Ένωση είναι μόνο η τελευταία εκδήλωση, και η πρόσφατη της κομμουνιστικής ιδεολογίας, δίνουν στις διαδικασίες της συσσώρευση και αποσύνθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στον κόσμο σήμερα, το νόημα της αναζήτησης, από μέλη ανθρώπινων κοινοτήτων διαφορετικής φύσης και μεγέθους, για νέους λόγους για να ζήσουν μαζί ως πολίτες ενός νέου Κράτους. Αυτό που διακυβεύεται σε αυτές τις διαδικασίες είναι η ιδέα της νομιμότητας.

Ανάμεσα στις άπειρες μορφές με τις οποίες οι άνθρωποι οργανώνουν την πολιτική τους συνύπαρξη και στις άπειρες διαμορφώσεις που προσλαμβάνουν οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ ατόμων και ομάδων στην ιστορικοκοινωνική πραγματικότητα, το κράτος αποτελεί ένα προνομιακό επίπεδο, η ιδιαιτερότητα του οποίου συνίσταται ακριβώς από την ιδέα της νομιμότητας. Η νομιμότητα είναι η αντανάκλαση της επίγνωσης, εκ μέρους των μελών μιας κοινότητας, ότι υπάρχει, πέρα ​​από τα συγκεκριμένα συμφέροντα που συγκρούονται στην κοινωνία των πολιτών, ένα γενικό συμφέρον και ότι το κράτος είναι η έκφρασή του. Αποτελεί λοιπόν το θεμέλιο της συναίνεσης των πολιτών (ή τουλάχιστον της μεγάλης τους πλειοψηφίας) απέναντι στο κράτος και τους θεσμούς του, δηλαδή της αποδοχής από τους πολίτες του δεσμού που τους ενώνει σε μια ενιαία κοινότητα πεπρωμένων, των αρχών που βρίσκονται στη βάση της συνύπαρξής τους και των κανόνων που διέπουν τον πολιτικό αγώνα. Ακριβώς χάρη στην ανώτερη διαμεσολάβηση που εγγυάται η Πολιτεία, η πολιτική αντιπαράθεση δεν εκφυλίζεται σε εμφύλιο πόλεμο ή ούτως ή άλλως σε άτακτη και χαοτική αντίθεση ιδιαίτερων συμφερόντων, αλλά γίνεται όργανο εμφύλιας και κοινωνικής προόδου.

Ως έδρα νομιμότητας, θεμέλιο της πολιτικής συμβίωσης και πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιείται το γενικό συμφέρον, το Κράτος αποτελεί την υπέρτατη εγγύηση του σεβασμού του νόμου. Είναι μια οντότητα που δεν νομιμοποιείται από καμία ανώτερη τάξη, αλλά που η ίδια νομιμοποιεί κάθε άλλη τάξη. Υπάρχουν δύο κλασικές αντιλήψεις για το κράτος που, για αντίθετους λόγους, δεν αναγνωρίζουν τον κρίσιμο ρόλο της ιδέας της νομιμότητας και ως εκ τούτου παραβλέπουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φαινομένου που μελετούν και την προνομιακή του θέση στην περίπλοκη συνένωση των πολιτικών - κοινωνικών σχέσεων.

Η πρώτη, που είναι κοινή στη μαρξιστική παράδοση και σε μεγάλο μέρος της πολιτικής επιστήμης, βλέπει στο κράτος την καθαρή υπερδομική εκδήλωση ενός τρόπου παραγωγής και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης που απορρέει από αυτόν, ή μια από τις πολλαπλές διαμορφώσεις, όχι εγγενώς διαφορετικές από τις άλλες, τις οποίες μπορούν να αναλάβουν σχέσεις εξουσίας μεταξύ των ανθρώπων ή μεταξύ των ομάδων στις οποίες οργανώνονται οι άνθρωποι. Η συγκρότηση του κράτους, και για τις δύο αυτές προσεγγίσεις, θα στερούνταν επομένως αυτονομίας, όπως και η πειθαρχία που το μελετά θα στερούνταν αυτονομίας. Το περιεχόμενο του συντάγματος δεν θα έχει καμία σχέση με το γενικό συμφέρον, αλλά θα αντικατοπτρίζει χωρίς κατάλοιπα την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των τάξεων ή των ομάδων εξουσίας που προσπαθούν να επικρατήσουν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους έναντι αυτών των άλλων στην κοινωνία των πολιτών.[1]

Η δεύτερη είναι η νομική θετικιστική αντίληψη του κράτους, η οποία βρήκε τον πιο αυστηρό ερμηνευτή της στο Κέλσεν. Για αυτήν την προσέγγιση, το Κράτος, αντί να περιορίζεται σε ένα καθαρό γεγονός, όπως στην προηγούμενη αντίληψη, ανάγεται σε καθαρό δίκαιο, δηλαδή σε ένα σύστημα αποπροσωποποιημένων κανόνων που, αφενός, θεσπίζουν, με βάση δεσμούς καθαρά λογικής φύσης, τη νομιμότητα του εσωτερικού νομικού συστήματος, και, αφετέρου, θεμελιώνονται από κανόνες ανώτερης τάξης (αυτές του διεθνούς δικαίου), σε μια πυραμίδα που έχει το αποκορύφωμά της σε αυτό το είδος μυστηριώδους θεότητας που είναι το Grundnorm, ή ο θεμελιώδης κανόνας.

Αλλά στην πραγματικότητα το Κράτος δεν επιλύεται σε ένα σύνολο σχέσεων εξουσίας ή σχέσεων παραγωγής ούτε σε ένα σύστημα αποπροσωποποιημένων κανόνων. Είναι κάτι περισσότερο από το ένα ή το άλλο, και το προνόμιο που το διακρίνει είναι ακριβώς η νομιμότητα. Αυτό δεν πρέπει να παρεξηγηθεί ως καθαρή αντανάκλαση δύναμης, η οποία επιβάλλεται μόνο στο βαθμό που υπάρχει, ούτε να συγχέεται με τη νομιμότητα, που είναι η απλή συμμόρφωση ενός γεγονότος σε έναν κανόνα ή ενός κανόνα σε έναν ανώτερο κανόνα. Αντιθέτως, εκφράζει την ανάγκη προσδιορισμού του αρχικού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η εμβρυϊκή συγχώνευση γεγονότος και κανόνα, εξουσίας και νόμου.[2]

Ακριβώς στην ιδέα της νομιμότητας βρίσκει τα θεμέλιά της η διάκριση μεταξύ του υλικού συντάγματος και της τυπικής συγκρότησης ενός Κράτους. Το επίσημο σύνταγμα είναι ένα σύνολο κανόνων που διαφέρουν από το υπόλοιπο νομικό σύστημα μόνο στο ότι απαιτούν μια πιο αυστηρή διαδικασία για να εγκριθεί, να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί. Το υλικό σύνταγμα είναι αντίθετα το σύνολο αρχών, κανόνων και θεσμών στα οποία εκφράζεται η νομιμότητα του κράτους. Η περιγραφή τους αποτελεί κανονικά αναπόσπαστο μέρος του επίσημου συντάγματος, αλλά η ύπαρξή τους είναι ανεξάρτητη από αυτό, κάτι που μπορεί να μην υπάρχει καν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας.
 

3. Η νομιμότητα ως ανικανοποίητη ανάγκη. Η ιδέα του γενικού συμφέροντος, ως αφηρημένη και τυπική ανάγκη διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης βασίζοντας τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων στην τήρηση του νόμου, συνδέεται με το κράτος αυτό καθεαυτό, ανεξάρτητα από τις συγκεκριμένες μορφές που παίρνει σε χρόνο και χώρο. Όμως, βυθισμένη στη ροή της ιστορίας, η ανάγκη να συμπίπτουν το γεγονός και ο κανόνας χωρίς κατάλοιπα αποκαλύπτεται στην αδυναμία της. Στην πραγματικότητα, σε όλη την ιστορία, η νομιμότητα είναι πάντα μόνο μερική. Είναι πολύ αλήθεια ότι ακόμη και το πιο βάρβαρο κράτος συνιστά τεράστια πρόοδο στην υλοποίηση του δικαίου σε σύγκριση με τη γενικευμένη βία της κατάστασης της φύσης (που δεν είναι καθόλου φιλοσοφική μυθοπλασία, αλλά μια συγκεκριμένη πιθανότητα της οποίας η ιστορία, ακόμη και η σύγχρονη ιστορία, μας παρέχει τραγικές μαρτυρίες).[3] Είναι όμως εξίσου αλήθεια ότι η νομιμότητα κάθε ιστορικής εκδήλωσης του Κράτους πάντα αμφισβητήθηκε και θα συνεχίσει να αμφισβητείται και στο μέλλον.

Και αυτό συμβαίνει γιατί η εξουσία και το δικαίωμα, που συγχωνεύονται —ή πρέπει να συγχωνεύονται— στη νομιμότητα είναι όροι που είναι και αχώριστοι και αντιφατικοί. Στην πραγματικότητα, η ιδέα της νομιμότητας, όπως όλες οι έννοιες που αποτελούν τα ύστατα θεμέλια της κατανόησης τόσο του φυσικού όσο και του ανθρώπινου κόσμου, είναι μια κυκλική ιδέα στο ότι είναι η έκφραση των δύο αντιφατικών αναγκών θεμελίωσης του κανόνα στο γεγονός και να βασιστεί το γεγονός στον κανόνα. Επιπλέον, ένα πρόβλημα που απασχολεί τη δυτική πολιτική σκέψη εδώ και αιώνες είναι αυτό της ανεπίλυτης αντίθεσης μεταξύ της ανάγκης να διασφαλιστεί η νομιμότητα της συνύπαρξης χάρη στην ακαταμάχητη δύναμη ενός κυρίαρχου legibus solutus και εκείνης του περιορισμού της πιθανής αυθαιρεσίας του τελευταίου με τη συνταγματογράφηση της τήρησης ανώτερων νομικών κανόνων (φυσικό δίκαιο, ή Bodin's le lois du royaume).

Επιπλέον, η ανάγκη δεν καταστέλλεται απλώς και μόνο επειδή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Για να διατηρηθεί, η κρατική εξουσία πρέπει να παρουσιάζεται ως νόμιμη. Από αυτό προκύπτει ότι μεταξύ του ιδεώδους, που είναι ανέφικτο, και της πραγματικότητας, που δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στην απόστασή του από το ιδανικό, υπαινίσσεται ο μύθος: ένας μύθος που, όπως όλοι οι μύθοι, περιέχει, συγχέοντας με τη μυστικοποίηση, και ένα μέρος της αλήθειας αλλά στο οποίο το μέρος της μυστικοποίησης είναι μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση που χωρίζει την πραγματικότητα από το ιδανικό. Για το λόγο αυτό, η νομιμότητα παρουσιάζει, μαζί με την επίσημη και άρα υπερϊστορική της πτυχή, μια μεταβλητή πτυχή καθώς εισάγεται στη συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα. Και η ιστορία του Κράτους είναι η ιστορία της εμφάνισης ολοένα καινούργιων μορφών νομιμότητας, δηλαδή ιδεολογικών τύπων με τις οποίες το Κράτος προσπαθεί να δικαιολογήσει κατά καιρούς την ύπαρξή του και να θεμελιώσει την πίστη των πολιτών του.
 

4. Η Πολιτεία ως διπρόσωπος Ιανός. Ο τόπος στον οποίο εκδηλώνεται πιο ξεκάθαρα η αντίφαση που ενυπάρχει στην ιδέα της νομιμότητας είναι η σφαίρα των διεθνών σχέσεων. Πράγματι, δεδομένου ότι το κράτος είναι το θεμέλιο του δικαίου, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει διεθνές κράτος, οι σχέσεις μεταξύ των κρατών αφαιρούνται από το δίκαιο, και επομένως βασίζονται στην ισχύ. Είναι αλήθεια ότι σε ορισμένες ιστορικές συνθήκες, μέσα σε έναν κοινό χώρο πολιτισμού, έχουν διαμορφωθεί συστήματα κρατών τα οποία ουσιαστικά δημιούργησαν ένα εμπόδιο στη βία που βασίζεται στην αναγνώριση από καθένα από αυτά της νομιμότητας των άλλων και της ικανότητάς τους να αναλαμβάνουν και να σέβονται τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.[4] Ακριβώς όπως είναι αλήθεια, και θα το δούμε καλύτερα αργότερα, ότι σήμερα εκδηλώνεται στον κόσμο η καθαρή συνειδητοποίηση μιας μορφής καθολικής ιθαγένειας, η οποία έχει θεσμικό σημείο αναφοράς στα Ηνωμένα Έθνη και που αποτελεί το θεμέλιο της επιχειρούμενης πορείας εγκαθίδρυσης μιας αρκετά σταθερής παγκόσμιας τάξης. Αλλά το γεγονός παραμένει ότι η αποτελεσματικότητα του διεθνούς δικαίου, που είναι η έκφραση αυτών των εμβρυϊκών μορφών αναγνώρισης ενός γενικού συμφέροντος πέρα ​​από τα σύνορα των κρατών, και που σε κάθε περίπτωση έχει μεγάλη συμβολική σημασία ως ένδειξη ανάγκης, είναι παροδική πραγματικότητα χωρίς βεβαιότητα και ότι η ύπαρξη του κράτους παραμένει η διάκριση μεταξύ ειρήνης και πολέμου, νόμου και αναρχίας, έτσι ώστε ο νόμος της βίας να συνεχίζει να είναι, όπως ήταν πάντα, ο μόνος νόμος που ρυθμίζει τελικά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών.

Το κράτος είναι επομένως τόσο ο εγγυητής της ειρήνης και του σεβασμού του δικαίου στο εσωτερικό όσο και ο φορέας της βίας στις σχέσεις με άλλα κράτη. Και αυτές οι δύο αντιφατικές πτυχές δεν είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, επειδή η ικανότητα του κράτους να αμύνεται μέσω της χρήσης βίας από απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση της ικανότητάς του να επιβάλλει το κράτος δικαίου στις σχέσεις μεταξύ των πολιτών του. Από την άλλη πλευρά, η άσκηση ή η απειλή άσκησης από το κράτος εξωτερικής βίας υπονομεύει αναγκαστικά τη βεβαιότητα των έννομων σχέσεων στο εσωτερικό του, διότι οι δύο τομείς δεν μπορούν να απομονωθούν. Το κράτος μπορεί επομένως να δημιουργήσει μια σφαίρα νομιμότητας μέσα του μόνο με τίμημα να ανέχεται, και συχνά να προωθεί, τόσο στις διεθνείς σχέσεις όσο και μέσα του, μια σφαίρα σχέσεων πέρα ​​από τον έλεγχο του δικαίου. Μόνο πληρώνοντας αυτό το τίμημα μπόρεσε η ανθρωπότητα να προχωρήσει μέχρι σήμερα στο μακρύ, βασανισμένο και ημιτελές μονοπάτι της υπέρβασης της κατάστασης της φύσης. Όμως η αντίφαση που προκύπτει φορτίζει το Κράτος με μια ασάφεια που καθιστά ουσιαστικά ασταθείς όλες τις ιστορικές εκφάνσεις του.
 

II. Συντακτική εξουσία και κυριαρχία

1. Ο αρχικός τους χαρακτήρας. 2. Η πρωτοκαθεδρία της πολιτικής.

1. Ο αρχικός τους χαρακτήρας. Εάν το κράτος είναι πάντα εν μέρει παράνομο, και εάν η μερική του παρανομία είναι η κινητήρια δύναμη της εξέλιξής του στην ιστορία, ένας όρος της αντίφασης που είναι εγγενής στη νομιμότητα πρέπει να αποκτήσει, σε ορισμένες κρίσιμες στιγμές της ζωής του κράτους, την ανεξάρτητη ύπαρξή του, αντιτίθεται στο Κράτος με τη συγκεκριμένη μορφή που ιστορικά έχει λάβει κατά καιρούς και γίνεται ο φορέας του μετασχηματισμού του, δηλαδή της δημιουργίας μιας νέας μορφής νομιμότητας και μιας νέας υλικής συγκρότησης. Αντικείμενό του πρέπει να είναι η επανίδρυση αυτού του συμπλέγματος κανόνων και θεσμών που στην κανονική ζωή του κράτους έχει θεωρηθεί ότι υποστηρίζεται από γενική συναίνεση: αλλά, ενώ το τελευταίο είναι, όπως λέει ο Hauriou,[5] συνηθισμένο, και άρα παθητικό, ο φορέας του μετασχηματισμού της νομιμότητας πρέπει να είναι ενεργός, δηλαδή να ταυτίζεται με μια πράξη βούλησης. Αυτό που πρέπει να εκδηλωθεί όταν η υλική συγκρότηση ενός κράτους μετασχηματίζεται στα θεμέλιά του, ή όταν δημιουργείται ένα νέο κράτος, είναι επομένως η γενική βούληση.

Η έκφραση της γενικής βούλησης έχει κατά καιρούς ταυτιστεί στην πολιτική γλώσσα και στην ιστορία της πολιτικής σκέψης με την άσκηση της συντακτικής εξουσίας ή κυριαρχίας. Αυτοί οι δύο όροι έχουν διαφορετική προέλευση και έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορικά σε διαφορετικά πλαίσια. Ενώ η ιδέα της συντακτικής εξουσίας γεννήθηκε στη Γαλλική Επανάσταση και ανήκει στη δημοκρατική παράδοση σκέψης, καθώς, πέρα ​​από κάποια αβεβαιότητα, αναφέρεται, ως πολιτική γλώσσα και δόγμα, σχεδόν αποκλειστικά στον λαό ή στους εκπροσώπους του, η κυριαρχία γεννήθηκε τον δέκατο έκτο αιώνα, με το έργο του Bodin, παράλληλα με τη γέννηση του σύγχρονου κράτους με τη μορφή της απόλυτης μοναρχίας, ως ανάγκη επιβεβαίωσης του αρχικού χαρακτήρα του κράτους (ή της εξουσίας του μονάρχη που ήταν η συγκεκριμένη έκφρασή του) και την ανεξαρτησία του από οποιοδήποτε άλλο σύστημα. Στη συνέχεια χρησίμευσε στην πολιτική εξουσία ως όργανο για τον τερματισμό των θρησκευτικών συγκρούσεων που αιματοκύλισαν την Ευρώπη και για να δικαιολογήσει και να ενισχύσει την υπεροχή της μοναρχίας έναντι οποιασδήποτε άλλης πολιτικής ή θρησκευτικής εξουσίας. Κατέστησε έτσι δυνατό να ξεπεραστεί η κατάσταση επισφάλειας που χαρακτήριζε τη μεσαιωνική εποχή, κατά την οποία οι φεουδαρχικές σχέσεις και η αβέβαιη οριοθέτηση μεταξύ του ρόλου των πολιτικών θεσμών και του ρόλου των εκκλησιαστικών θεσμών, μη επιτρέποντας να εδραιωθεί ξεκάθαρα το πρόβλημα της νομιμότητας , είχε εμποδίσει σοβαρά την ειρηνική εξέλιξη της κοινωνίας των πολιτών.

Επιπλέον, το σημασιολογικό πεδίο των δύο όρων επικαλύπτεται σε μεγάλο βαθμό, διότι και οι δύο δηλώνουν μια εξουσία που θεσπίζει νόμο καθώς δεν δεσμεύεται από κανένα κανόνα που επιβάλλεται από ανώτερη εξουσία και επομένως αποφασίζει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δηλαδή σε θεσμικές κρίσεις.[6] Και στις δύο περιπτώσεις, το πρόβλημα της αναζήτησης του ιδιοκτήτη τους επιλύεται με τον εντοπισμό ενός υποκειμένου που εκδηλώνεται στην ιδιαιτερότητά του σε εξαιρετικές ιστορικές περιστάσεις και που τοποθετείται εκτός της υλικής συγκρότησης του κράτους (είναι legibus solutus) για να μπορέσει να μεταμορφωθεί επιβάλλοντας μια νομιμότητα που δεν υπήρχε πριν ή επιβάλλοντας μια νομιμότητα διαφορετική από αυτή που υπήρχε προηγουμένως.

Η κρίσιμη συνάφεια αυτών των όρων τείνει να συγκαλύπτεται από την επαναλαμβανόμενη προσπάθεια συνταγματοποίησης τόσο της συντακτικής εξουσίας όσο και της κυριαρχίας. Όσον αφορά τη συντακτική εξουσία, αυτό γίνεται με τον περιορισμό της άσκησής της στη συνήθη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Με αυτόν τον τρόπο η συντακτική εξουσία επανέρχεται στο πλαίσιο της προηγούμενης συνταγματικής τάξης, της οποίας η διαδικασία αναθεώρησης απλώς εφαρμόζει έναν κανόνα. Αντίθετα, η συντακτική εξουσία συνεπάγεται, όποιες κι αν είναι οι μορφές με τις οποίες εφαρμόζεται, μια ρήξη στην τυπική συνέχεια της τάξης. Στην πραγματικότητα, το υποκείμενο που ασκεί τη συντακτική εξουσία δεν περιορίζεται στην τροποποίηση κανόνων που είναι συνταγματικοί μόνο με τυπική έννοια, αλλά που στην πραγματικότητα έχουν δευτερεύουσα σημασία και ως τέτοιοι μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του ισχύοντος συντάγματος. : αλλά μετασχηματίζει τα ιστορικά περιεχόμενα της νομιμότητας, και επομένως δεν μπορεί να αντλήσει τα δικά του από τη συμμόρφωση με την προηγούμενη τάξη (ακόμα και αν σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχει μια ουσιαστική ρήξη με την τυπική συνέχεια).[7]

Το ίδιο πρόβλημα προκύπτει για την κυριαρχία που νοείται ως η εξουσία να αποφασίζει στην έσχατη λύση. Και εδώ είναι θέμα κατανόησης του αν ο λήπτης της απόφασης σε τελική φάση είναι ένα θέμα εντός ή εκτός συντάγματος. Και εδώ η προσπάθεια συνταγματοποίησης της κυριαρχίας γίνεται από ένα μέρος του δόγματος, και από ορισμένα δημοκρατικά συντάγματα, που αποδίδουν ρητά σε ένα συνταγματικό όργανο την εξουσία να κηρύσσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις θεσμικής κρίσης, κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αναστείλει τη συνταγματική εγγυήσεις για την αποκατάσταση της νομιμότητας. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση ο πραγματικός κάτοχος της κυριαρχίας διαφεύγει κάθε προσπάθεια πειθαρχίας από το προηγούμενο σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι κανένα σύνταγμα δεν μπορεί να υπαγορεύει με συνέπεια διατάξεις για την υπέρβαση της κρίσης του. Στην πραγματικότητα, κάθε σύνταγμα θεωρεί τα θεμέλια της νομιμότητάς του ως μόνιμα και αμετάβλητα. Ενώ η δυνατότητα υπέρβασης μιας κατάστασης θεσμικής δυσκολίας δυνάμει συνταγματικής διάταξης προϋποθέτει ότι βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο ουσιαστικής ομαλότητας και ότι επομένως η κρίση δεν εμπλέκει το σύστημα συνολικά και δεν θέτει σε εφαρμογή τα θεμέλια νομιμότητάς του , δηλαδή δεν είναι πραγματική κρίση. Για να υποστηρίξουμε αυτή τη δήλωση, μπορούμε να υπενθυμίσουμε ότι, όσο παραμένουμε εντός των ορίων του συντάγματος, η εξουσία αναστολής των συνταγματικών εγγυήσεων πρέπει να υπόκειται σε ακριβή όρια και ότι η τήρηση αυτών των ορίων πρέπει να παρακολουθείται και να επιβάλλεται από άλλα συνταγματικά όργανα, που θέτει το πρόβλημα του προσδιορισμού του τελικού λήπτη αποφάσεων εντός της συνταγματικής εγκυκλίου. Η πραγματικότητα είναι ότι, όταν ανακύπτει πραγματικά το πρόβλημα της κυριαρχίας, επειδή η κρίση των θεσμών αφορά το σύστημα στο σύνολό του και τα θεμέλια της νομιμότητάς του, ο λήπτης των αποφάσεων σε τελική φάση μπορεί να προσδιοριστεί μόνο εκτός συντάγματος και της εξουσίας του δεν μπορεί να ασκηθεί δυνάμει μιας νόρμας, αλλά είναι γεγονός που καθιερώνει μια νέα νόρμα.[8]
 

2. Η πρωτοκαθεδρία της πολιτικής. Από αυτό πρέπει να συναγάγουμε το συμπέρασμα ότι, ακόμα κι αν στην αφηρημένη ιδέα της νομιμότητας, η εξουσία και ο νόμος συμπίπτουν, στην πορεία της ιστορικής διαδικασίας η ίδρυση - ή η επανίδρυση - ενός κράτους είναι μια κατεξοχήν πολιτική πράξη, και είναι η πολιτική που θεσπίζει το δίκαιο, και όχι το αντίστροφο, ακόμα κι αν είναι μια πολιτική που δεν τελειώνει στον αγώνα για την εξουσία, αλλά που έχει μέσα της το μικρόβιο του δικαίου καθώς έχει το κοινό καλό υπόψη: την επαναστατική πολιτική. Αυτά τα πρώτα στοιχεία πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι η συντακτική εξουσία δεν μπορεί ποτέ να ασκηθεί από τη δικαστική τάξη, καθήκον της οποίας είναι η εφαρμογή του ισχύοντος νόμου και όχι η ίδρυση των αρχών ενός νέου νομικού συστήματος. Στην ιστορία των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει επίσης σημαδευτεί βαθιά από τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αυτές δεν επηρέασαν ποτέ τις θεμελιώδεις αρχές του συντάγματος, τόσο πολύ που φαίνεται λογικό να υποστηριχθεί ότι, μετά την ίδρυση του Ομοσπονδία, γνώρισε μόνο τρεις πραγματικές στιγμές πολιτειακής κρίσης, στις οποίες αμφισβητήθηκαν ριζικά τα θεμέλια της πολιτικής συνύπαρξης: ο Εμφύλιος Πόλεμος, το New Deal και οι μεγάλες μάχες για τα πολιτικά δικαιώματα τη δεκαετία του 1960.

Το Ανώτατο Δικαστήριο άσκησε ασφαλώς μια θεμελιώδη λειτουργία σε όλη την ιστορία της Ένωσης: ήταν όμως πάντα μια λειτουργία που εκτελούνταν στο πλαίσιο μιας συνταγματικής τάξης της οποίας τα θεμέλια, παρά τη συνεχή ροή των γεγονότων και πέρα ​​από τον αδιάκοπο μετασχηματισμό των πολιτικών και κοινωνικών ισορροπιών, παρέμειναν αμετάβλητα μεταξύ κάθε συντακτικού γεγονότος και του επόμενου. Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι, σε ορισμένες συνθήκες βαθιάς κρίσης εξουσίας, η πολιτική μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ίδιους κριτές για να επιβεβαιώσει, έστω και με στρεβλούς τρόπους, την πρωτοκαθεδρία της. Αυτές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες, κάτω από την απατηλή εμφάνιση της επικράτησης του δικαίου επί της πολιτικής, βρίσκεται το βαθύτατα εκφυλιστικό φαινόμενο της πολιτικοποίησης του δικαίου και της παραίτησης των δικαστών από την άσκηση των καθηκόντων τους με αυστηρότητα και αμεροληψία.[9]
 

III. Το θέμα της συστατικής εξουσίας

1. Ο λαός. 2. Ο λαός στο σύνταγμα και ο λαός πριν και πάνω από το σύνταγμα. 3. Ο λαός και το Κράτος. 4. Η άσκηση της συντακτικής εξουσίας εκκενωμένη από κάθε προκαθορισμένη μορφή. 5. Συντακτική εξουσία και δημοκρατία.

1. Ο λαός. Η ταύτιση μεταξύ εξουσίας και δικαίου που είναι εγγενής στην ιδέα της νομιμότητας και η σύγχρονη αδυναμία να συμπέσουν αυτές οι δύο οντότητες σε ένα εμπειρικό πεδίο είναι οι όροι της αντίφασης που έχουν καθορίσει, στην ιστορία της πολιτικής σκέψης, την αναζήτηση του κάτοχου της συντακτικής εξουσίας ή του «κυρίαρχου». Το προνόμιο της κυριαρχίας, να ληφθεί ο ένας από τους δύο όρους που έχει τη μεγαλύτερη ιστορία, έχει στη συνέχεια αποδοθεί με την πάροδο του χρόνου σε δύο οντότητες: τον Θεό και τους ανθρώπους. Αλλά ο Θεός είναι ασυνήθιστος, και πρέπει να αντιπροσωπεύεται στη γη από κάποιον που έχει όλα τα μειονεκτήματα των γήινων πραγμάτων. Η νομιμότητα της θεϊκής προέλευσης επομένως δεν επιλύει την αντίφαση κάνοντας το γεγονός να συμπίπτει με τον κανόνα, γιατί το γεγονός είναι ο επίγειος εκπρόσωπος του Θεού, με τα όρια και τις ανεπάρκειές του, και ο κανόνας είναι ο Θεός με την αορατότητά του. Επιπλέον, με την εκκοσμίκευση της εξουσίας που επιβλήθηκε από το σύγχρονο κράτος και τη Γαλλική επανάσταση, η θεϊκή νομιμοποίηση της εξουσίας έχει χάσει την αξιοπιστία της και το μόνο δυνατό θεμέλιο της νομιμότητας παραμένει ο λαός. Ο λαός γίνεται αντιληπτός στην ιδέα ως σύμπτωση του γεγονότος και του κανόνα, γιατί στην υπόθεση αυτή το δικό του συμφέρον είναι το γενικό συμφέρον, η επιδίωξη του οποίου είναι ο κανόνας που νομιμοποιεί την άσκηση της εξουσίας. Είναι λοιπόν ο τελικός κριτής της επάρκειας του τρόπου με τον οποίο ασκείται η εξουσία. Αυτός είναι ο λόγος που ο Rousseau μπόρεσε να πει ότι η γενική βούληση, όταν είναι πραγματικά τέτοια, δεν μπορεί να κάνει λάθη.[10]

Η ταύτιση του λαού ως αποκλειστικού κατόχου της κυριαρχίας προφανώς έρχεται σε σύγκρουση με το γεγονός ότι στην αρχή της ιδέας της κυριαρχίας βρίσκεται η φιγούρα του απόλυτου μονάρχη, του οποίου η επιβεβαίωση συμπίπτει με τη γέννηση του σύγχρονου κράτους. Αλλά στην πραγματικότητα η φιγούρα του απόλυτου μονάρχη (όπου καθιερώθηκε, άρα και με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία) έχει σημαδέψει ιστορικά τη γέννηση του λαού (έστω και σε μια ακόμη εμβρυϊκή και άγνωστη μορφή), αφού, ξεπερνώντας τη σύγχυση και τη σύγκρουση νομιμότητας (και επομένως την έλλειψη νομιμότητας) που χαρακτηρίζει τον Μεσαίωνα και τη φάση των θρησκευτικών πολέμων, και επιβάλλοντας μόνο ένα στο όνομα του θείου δικαιώματος του μονάρχη, δημιούργησε και εξέφρασε για πρώτη φορά, μεταξύ των υπηκόων του, μια κοινότητα του πεπρωμένου, ενωμένη με πίστη σε μια ενιαία κοσμική εξουσία και που αποτελούσε το πραγματικό θεμέλιο της εξουσίας  και έτσι έδωσε συγκεκριμένο περιεχόμενο στην ιδέα του γενικού συμφέροντος ή του κοινού καλού.[11] Επιπλέον, ας μην ξεχνάμε ότι η απόλυτη μοναρχία ευημερούσε στη Γαλλία, όπου γεννήθηκε, μέχρι που θεμελιώθηκε στη λαϊκή συναίνεση για την καταπολέμηση της φεουδαρχικής αντίστασης των ευγενών, και εξέπεσε όταν η σύμπτωση του συμφέροντος για τη δική της επιβίωση με το στρατιωτικό συμφέρον εξαφανίστηκε.
 

2. Ο λαός στο σύνταγμα και ο λαός πριν και πάνω από το σύνταγμα. Σημαντική συμβολή στον ορισμό του λαού ως κατέχων της συντακτικής εξουσίας (και συνεπώς της κυριαρχίας) έδωσε ο Carl Schmitt με τη διάκριση μεταξύ του λαού στο σύνταγμα και του λαού πριν και πάνω από το σύνταγμα.[12] Στο σύνταγμα, ο λαός είναι το σύνολο των πολιτών-ψηφοφόρων ενός κράτους, του οποίου αποτελεί όργανο[13] και που ασκεί τη λειτουργία που του αναθέτει το σύνταγμα μέσω των διαδικασιών που καθορίζει (εκλογές, δημοψηφίσματα, λαϊκή πρωτοβουλία). Αλλά δεν είναι με αυτή την έννοια ότι ο λαός είναι ο κάτοχος της συντακτικής εξουσίας, ακριβώς επειδή με αυτή την τελευταία ιδιότητα ο λαός δεν αποτελείται από ένα προϋπάρχον νομικό σύστημα, αλλά ο ίδιος αποτελεί τις βασική μορφή οργάνωσης της εξουσίας, στην οποία το έγγραφο Σύνταγμα (ή κάποιοι συνήθεις νόμοι και πρακτική, όπως στη Μεγάλη Βρετανία) δίνει νομική μορφή. Ο λαός πριν και εκτός του συντάγματος είναι το «έθνος» του Sieyès που, στο Qu'est-ce que le Tiers-Etat?, έγραψε: «Το έθνος υπάρχει πρώτα απ' όλα, είναι η προέλευση των πάντων. Η θέλησή του είναι πάντα νόμιμη, είναι ο ίδιος ο νόμος».[14] «Η εθνική βούληση... χρειάζεται μόνο η πραγματικότητά της να είναι πάντα νόμιμη, είναι η πηγή κάθε νομιμότητας. Το έθνος όχι μόνο δεν υπόκειται σε κανένα σύνταγμα, αλλά δεν μπορεί, δεν πρέπει, πράγμα που ισοδυναμεί με το να λέμε ότι δεν είναι».[15]

Κάτοχος της συντακτικής εξουσίας είναι λοιπόν ο λαός πριν και πάνω από το σύνταγμα. Για να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ των δύο θεμάτων με ένα παράδειγμα, απλώς σκεφτείτε εκείνες τις περιπτώσεις βαθιάς τροποποίησης των συνταγματικών δομών των ευρωπαϊκών κρατών κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου που αφορούσαν την επέκταση του δικαιώματος ψήφου πρώτα σε όλους τους άνδρες πολίτες και μετά στις γυναίκες. Τέτοιου είδους αποφάσεις, ακόμη και αν ελήφθησαν με το κοινό δίκαιο, και επομένως χωρίς επίσημη διακοπή της δικαστικής συνέχειας, στην πραγματικότητα δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως τίποτε άλλο από την άσκηση από τους ανθρώπους της συντακτικής εξουσίας τους. Αλλά πρόκειται για πράξεις βούλησης των οποίων το αντικείμενο δεν ήταν το εκλογικό σώμα όπως όριζε το προηγούμενο σύστημα (δηλαδή πριν από την επέκταση του δικαιώματος ψήφου), αλλά μια οντότητα που εκφραζόταν στο όνομα του νέου εκλογικού σώματος. Όλες οι μεγάλες επεκτάσεις της ψηφοφορίας στην ιστορία των δημοκρατικών κρατών ήταν το αποκορύφωμα των αγώνων που έβλεπαν τους αποκλεισμένους στην πρώτη γραμμή (εκτός από το πιο προηγμένο τμήμα των τάξεων στις οποίες είχε ήδη αναγνωριστεί το δικαίωμα ψήφου) και στους οποίους, ως εκ τούτου, ο κυρίαρχος λαός εκπροσωπήθηκε από εκείνους που το προηγούμενο σύστημα δεν αναγνώριζε ως μέλη του.
 

3. Ο λαός και το Κράτος. Εάν αυτές οι σκέψεις είναι σωστές, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η ίδια η έκφραση "λαός στο σύνταγμα" είναι παραπλανητική, επειδή το όργανο που εκλέγει συνελεύσεις ή αποφασίζει σε δημοψηφίσματα προσδιορίζεται στην πραγματικότητα πιο σωστά με τον όρο "εκλογικό σώμα" ή με άλλο αντίστοιχο εκφράσεις, που αναδεικνύουν ξεκάθαρα ότι είναι θεσμός μεταξύ άλλων, όσο ουσιαστικός κι αν είναι στα δημοκρατικά καθεστώτα. Οι άνθρωποι στην πραγματικότητα είναι μόνο εκείνοι που εκδηλώνονται πριν και πάνω από το σύνταγμα. Έχει μια διαλείπουσα δραστηριότητα και, σε κανονικές φάσεις -αυτές που ο Harau θα ονόμαζε «αργή κίνηση»[16]- «κρύβεται», ας πούμε, στους θεσμούς που δημιούργησε στην προηγούμενη συστατική φάση και τους οποίους τώρα υποστηρίζει μέσω της συνήθους συναίνεση. Επομένως, δεν αντιπροσωπεύεται μόνο από τις αιρετές συνελεύσεις, αλλά από το σύνολο των οργάνων, των κανόνων και των διαδικασιών στις οποίες αρθρώνεται το υλικό σύνταγμα. Και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σε όλα τα δημοκρατικά καθεστώτα, ορισμένα από αυτά τα όργανα, κανόνες και διαδικασίες έχουν τη συγκεκριμένη λειτουργία να εγγυώνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών έναντι της αυθαιρεσίας που μπορεί να προκύψει από τη συμπεριφορά της πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος και των φορείς που την αντιπροσωπεύουν .[17]

Γεγονός παραμένει ότι εάν, στις συντακτικές φάσεις, οι άνθρωποι πάψουν να ταυτίζονται με τους υπάρχοντες θεσμούς, εξακολουθούν να ταυτίζονται με ένα θεσμικό έργο, έτσι ώστε να είναι αδύνατο να σκεφτούμε μια οντότητα «λαός» ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη ή σχεδιάζει να οργανωθεί. Η πράξη βούλησης με την οποία, σύμφωνα με την έκφραση του Καντ, «το πλήθος γίνεται λαός»[18] (ή ξαναγίνεται τέτοιο μετά από κρίση νομιμότητας) είναι επομένως πάντα συντακτική πράξη. Κάθε pactum unionis είναι πάντα επίσης pactum constitutionis. Ο λαός λοιπόν ταυτίζεται με το κράτος και η ιστορία του λαού είναι η ιστορία του κράτους. Αλλά αυτό είναι μόνο μια τεταμένη ταύτιση, τόσο πολύ που η διαφορά μεταξύ των δύο όρων δεν μπορεί να αποσιωπηθεί με την πολιτική γλώσσα. Και η διαφορά έχει τις ρίζες της στην απόσταση που χωρίζει την ιδέα του λαού, που είναι αυτή της αυτοδιοίκησης, από τους εμπειρικούς ανθρώπους, που μόνο εν μέρει πραγματοποιούν την ιδέα τους, και επομένως δεν ξεπερνούν την αντίθεση μεταξύ κυβερνητών και κυβερνώντων. Για να υπάρξουν, οι εμπειρικοί άνθρωποι χρειάζονται την επιβολή της δύναμης του ανθρώπου στον άνθρωπο και το Κράτος είναι η οργάνωση της εξουσίας, και ακριβώς ως τέτοια είναι η εγγύηση κατά της κατάχρησής της και συνεπώς της τόσης αυτοδιοίκησης που μπορούν να εκφράσουν οι εμπειρικοί άνθρωποι.
 

4. Η άσκηση της συντακτικής εξουσίας εκκενωμένη από κάθε προκαθορισμένη μορφή. Από τον αρχικό χαρακτήρα του λαού πριν και πάνω από το σύνταγμα προκύπτει ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη διαδικασία μέσω της οποίας πρέπει να ασκήσει τη συντακτική του εξουσία. Ας θυμηθούμε ξανά τον Sieyès: «…ένα έθνος είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε μορφή και, όπως θέλει, αρκεί να φανεί η θέλησή του για κάθε θετικό δικαίωμα να χαθεί κάθε ισχύ μπροστά του...».[19] Αυτό δεν σημαίνει ότι η συντακτική εξουσία πρέπει κατ' ανάγκη να εκδηλώνεται, σε ορισμένες φάσεις της διαδικασίας, μέσω ορισμένων διαδικασιών: αλλά πρόκειται για διαδικασίες που είναι οι ίδιες η έκφραση της άσκησης της συντακτικής εξουσίας στην πλήρη αυτονομία της και επομένως δεν δεσμεύουν την εκδήλωση με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι λοιπόν αυθαίρετο να υποστηρίζεται ότι υπάρχει μια μορφή μέσω της οποίας εκφράζεται φυσικά η γενική βούληση, όπως αυτή της συντακτικής συνέλευσης ή του δημοψηφίσματος. Το αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκλογής για συντακτική συνέλευση και οποιουδήποτε δημοψηφίσματος, όπως και οποιασδήποτε άλλης λαϊκής διαβούλευσης, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: από τη σύνθεση του εκλογικού σώματος, τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται το ερώτημα του δημοψηφίσματος, την ένταση της συζήτησης που προηγείται της διαβούλευσης, τον βαθμό συμμετοχής των ψηφοφόρων και την επίγνωσή τους για το τι διακυβεύεται·

 Έτσι γενικά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε λαϊκής διαβούλευσης δεν είναι απαραίτητα το αποτέλεσμα μιας αληθινής έκφρασης βούλησης, αλλά μπορεί να είναι μόνο η έκφραση μιας παθητικής και καθοδηγούμενης συναίνεσης. Η γενική βούληση μπορεί να εκφραστεί σωστά με μια απόφαση που λαμβάνεται από έναν μικρό αριθμό παραγόντων, ή ακόμα και από έναν, που υποστηρίζεται από την ενεργό και συνειδητή συμμετοχή του λαού, όπως ακριβώς μπορεί να διαστρεβλωθεί πλήρως από ένα παραποιημένο δημοψήφισμα ή εκλογές, ή σε μια ακατάλληλη στιγμή.

Πάντοτε από αυτή την οπτική πρέπει να υπογραμμίζεται ότι η αποφασιστική φάση της άσκησης της συντακτικής εξουσίας δεν συμπίπτει απαραίτητα με τη σύνταξη και έγκριση ενός συνταγματικού εγγράφου με τυπική έννοια, ακόμη και αν αυτές οι ενέργειες αποτελούν στιγμές της ιδρυτικής διαδικασίας με μια ευρεία έννοια. Στην πραγματικότητα, μερικές φορές πραγματοποιούνται όταν η νέα νομιμότητα έχει ήδη επιβληθεί από μια επαναστατική πράξη που άλλαξε την υπάρχουσα ισορροπία δυνάμεων και ιχνηλάτησε τις κατευθυντήριες γραμμές μιας νέας θεσμικής δομής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η φάση της σύνταξης του επίσημου συντάγματος, που μπορεί να συμβεί πολύ αργότερα, όπως συνέβη στα πρώτα χρόνια της ιστορίας της δημοκρατικής Ιταλίας, δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά την εκτέλεση ενός είδους εντολής, ρητής ή σιωπηρής, την οποία αποδίδει. τη δεσμευτική του αποτελεσματικότητα από την πράξη μέσω της οποίας εκφράστηκε η γενική βούληση.

 Υπό άλλες συνθήκες, η τελική εκδήλωση της λαϊκής βούλησης επέρχεται μετά τη σύνταξη του εγγράφου, όπως συνέβη στην περίπτωση του αμερικανικού Συντάγματος από το 1787, σε σχέση με το οποίο η αποφασιστική φάση της ιδρυτικής διαδικασίας αντιπροσωπεύτηκε από τις επικυρώσεις των πολιτειών. Σε άλλες περιπτώσεις, ένα συνταγματικό κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο στον αγώνα για την επιβολή μιας νέας νομιμότητας (όπως συνέβη στην περίπτωση του σχεδίου Συνθήκης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Spinelli στις 14 Φεβρουαρίου 1984 και δεν εγκρίθηκε από την Κοινοτικές κυβερνήσεις).
 

5. Συντακτική εξουσία και δημοκρατία. Η συντακτική εξουσία ή η λαϊκή κυριαρχία είναι επομένως κάτι ουσιαστικά διαφορετικό από την έκφραση του δικαιώματος ψήφου που αποτελεί το θεμέλιο της δημοκρατίας. Είναι ασφαλώς αλήθεια ότι σε μια ώριμη ιστορική κατάσταση η άσκηση της συντακτικής εξουσίας του λαού (ή της λαϊκής κυριαρχίας) δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, και ότι επομένως σήμερα η συντακτική εξουσία του λαού (ή η λαϊκή κυριαρχία) είναι η θεμέλιο της νομιμότητας των δημοκρατικών καθεστώτων (ακόμα και αν, σε συγκεκριμένες καταστάσεις, είναι εφικτές επείγουσες και ως εκ τούτου μεταβατικές, μη τυπικά δημοκρατικές λύσεις· και ακόμη και αν υπάρχουν εκδηλώσεις δημοκρατίας τόσο βαθιά διαφορετικές μεταξύ τους που η μετάβαση από το ένα στο άλλο, όπως αυτή από την εθνική δημοκρατία στη διεθνή δημοκρατία, προϋποθέτει ένα πραγματικό επαναστατικό άλμα, άρα και την άσκηση της συστατικής εξουσίας). Γεγονός παραμένει ότι οι δύο φιγούρες είναι διακριτές, γιατί κάθε δημοκρατικό καθεστώς είναι ένα καθιερωμένο καθεστώς. και ότι είναι επομένως λάθος να θεωρηθεί το αποτέλεσμα οποιασδήποτε εκλογής, το αντικείμενο των οποίων είναι το εκλογικό σώμα όπως ορίζεται από το σύνταγμα και τον εκλογικό νόμο (και όχι ο λαός) και στις οποίες συνήθως εκφράζονται μόνο συγκεκριμένες προτιμήσεις και συμφέροντα, ως εκδήλωση η γενική βούληση, ως τέτοια, απομακρύνεται από την κριτική γιατί δεν μπορεί να κάνει λάθη.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι από αυτή την άποψη η σκέψη του Rousseau ερμηνεύεται συνήθως με μονομερή τρόπο στο βαθμό που του αποδίδεται η γενική δήλωση σύμφωνα με την οποία η νομοθετική δραστηριότητα στο σύνολό της είναι η έκφραση της γενικής βούλησης. Είναι βέβαιο ότι η σκέψη του Rousseau είναι διφορούμενη και ότι σε ορισμένα πλαίσια αποδίδει στον Ηγεμόνα (που αντιστοιχεί στον λαό πριν και πάνω από το σύνταγμα) το καθήκον να φτιάχνει τους νόμους και στον λαό (που αντιστοιχεί στον λαό του σύνταγμα, ή στο εκλογικό σώμα) αυτό της διακυβέρνησης. Υπάρχουν όμως αποσπάσματα του Κοινωνικού Συμβολαίου στα οποία ταυτίζει το αντικείμενο της γενικής βούλησης που εκφράζει ο Ηγεμόνας με τους κανόνες που υπαγορεύουν τις μεγάλες ρυθμιστικές αρχές της συνύπαρξης κάθε ανεξάρτητης ανθρώπινης κοινότητας και της κυβέρνησης με τη συνήθη νομοθεσία (καθώς και με η δραστηριότητα σωστά εκτελεστική και διοικητική),

τόσο που η άσκηση της γενικής βούλησης μπορεί να δώσει αφορμή, σύμφωνα με τον Rousseau, σε δημοκρατικά καθεστώτα, αλλά και σε μοναρχικά ή αριστοκρατικά καθεστώτα. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου II του Κοινωνικού Συμβολαίου, ειδικότερα, ο Rousseau χωρίζει τους νόμους σε τέσσερις κατηγορίες: πολιτικούς ή θεμελιώδεις νόμους, αστικούς νόμους, ποινικούς νόμους και έθιμα. Μεταξύ αυτών, οι πολιτικοί ή θεμελιώδεις νόμοι είναι εκείνοι μέσω των οποίων «η δράση ολόκληρου του [πολιτικού] σώματος εκδηλώνεται καθώς ενεργεί στον εαυτό του, δηλαδή η σχέση του συνόλου ως προς το σύνολο ή του Κυρίαρχου ως προς το Κράτος». «Μεταξύ αυτών των διαφορετικών τάξεων, καταλήγει, οι πολιτικοί νόμοι, που αποτελούν τη μορφή διακυβέρνησης, είναι οι μόνοι στους οποίους αναφέρομαι». Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει ότι η δημοκρατία και η γενική βούληση είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αντίθετα, το πολύ να συμπίπτουν, έστω κι αν διαφέρουν ιστορικά. Και η ρίζα της διαφορετικότητάς τους έγκειται στο γεγονός ότι οι ιστορικοί άνθρωποι δεν είναι πλήρως λογικά όντα. Δεν παρακινούνται σε καθημερινή βάση από το ιδανικό της προώθησης του κοινού καλού και επομένως δεν είναι σε θέση να δημιουργήσουν μορφές αυτοδιοίκησης στις οποίες όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα. Για το λόγο αυτό χρειάζονται ένα σύνταγμα που να προστατεύει το γενικό συμφέρον, να εγγυάται σε κάθε πολίτη την απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να αποτρέπει την επικράτηση της πλειοψηφίας επί της μειοψηφίας, περιορίζοντας επίσης την εξουσία των θεσμών στους οποίους εντοπίζεται καλύτερα η δημοκρατία.

Και η γενική βούληση εκδηλώνεται μόνο όταν ανακύψει το πρόβλημα της αλλαγής των βασικών αρχών στις οποίες βασίζεται το σύνταγμα, δηλαδή της συγκεκριμένης αντίληψης για το κοινό καλό. Αλλά σε μια ιδανική τέλεια κοινωνία, οι άνθρωποι δεν θα χρειάζονταν σύνταγμα, επειδή η προστασία των δικαιωμάτων που το σύνταγμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση θα ήταν εγγυημένη σε κάθε άτομο από το γεγονός και μόνο της συμμετοχής στην καθημερινή διαδικασία διαμόρφωσης μιας βούλησης που, έχοντας ως δικό της σκοπό μόνιμα, την υλοποίηση του κοινού καλού πάντα ομόφωνη, και επομένως γενική. Και αυτό είναι το ιδανικό σημείο άφιξης -που είναι ανέφικτο, αλλά που δίνει νόημα σε όλη τη διαδικασία- της συνταγματικής ιστορίας της ανθρωπότητας. Η αιτία της ασάφειας της σκέψης του Rousseau έγκειται σε αυτή τη διπροσωπία των επιπέδων προβληματισμού, αυτό για το μοντέλο και αυτό για την ιστορική πραγματικότητα, που, σε ορισμένα πλαίσια, αρνείται να αναγνωρίσει την άπειρη απόσταση που χωρίζει το μοντέλο της συναρμολόγησης του ο λαός αποφασίζει ομόφωνα για τις μορφές με τις οποίες έχουν γίνει προσπάθειες να εφαρμοστεί στην ιστορία (ακόμα κι αν διατηρεί την ακλόνητη πεποίθηση ότι το μοντέλο μπορεί να επιτευχθεί μόνο στο πλαίσιο του μικρού κράτους) ενώ σε άλλα πλαίσια αναγκάζεται να ασχοληθεί με την πραγματικότητα και άρα να αναγνωρίσει ότι η γενική βούληση εκδηλώνεται αποκλειστικά τη στιγμή της δημιουργίας των πολιτικών νόμων, δηλαδή των συνταγμάτων.
 

IV. Ο λαός ως διαδικασία. Εθνικοί λαοί

1. Η αντίφαση μεταξύ της ιδέας του λαού και των εμπειρικών εκδηλώσεών της. 2. Ο λαός ως διαδικασία. 3. Ανάγκη προσδιορισμού του σημείου άφιξης της διαδικασίας υλοποίησης της ιδέας του λαού. 4. Η συγκρότηση εθνικών λαών. 5. Εθνική κυριαρχία και το έθνος ως υποκείμενο.

1. Η αντίφαση μεταξύ της ιδέας του λαού και των εμπειρικών εκδηλώσεών της.

Η ιδέα του λαού είναι προβληματική και φαινομενικά αντιφατική. Αυτή η φύση προκύπτει από το γεγονός ότι η γενική βούληση δεν προκύπτει εμπειρικά ως τέτοια από τα γεγονότα μέσω των οποίων σχηματίζονται και μετασχηματίζονται τα κράτη στην ιστορία: σε αυτά είναι στην πραγματικότητα αδύνατο να αποδοθούν σε μια οντότητα «λαός» ομόφωνες πράξεις βούλησης που αποτελούν την παρουσία του. Στην ιστορική πραγματικότητα, τα κράτη δημιουργούνται και μετασχηματίζονται από τη δράση των μειονοτήτων. Το γεγονός αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την ορθότητα της απόδοσης ιδιοκτησίας της συντακτικής εξουσίας στο λαό.

Υπάρχουν τρεις τρόποι εξόδου από αυτό το αδιέξοδο που μπορούμε να σκεφτούμε αφηρημένα. Το πρώτο είναι το «ρεαλιστικό», το οποίο συνίσταται απλώς στην απόρριψη της ιδέας του λαού ως θεμέλιο της νομιμότητας. Η αναφορά στον λαό ως κατόχου της συντακτικής εξουσίας θα ήταν καθαρά ιδεολογική και θα χρησίμευε αποκλειστικά ως δικαίωση των συμφερόντων εξουσίας των ελίτ από την αντιπαράθεση και τη σύγκρουση των οποίων γεννιούνται και τροποποιούνται οι μορφές του κράτους[20]. Δεν θα υπήρχε επομένως καμία βάση για τη νομιμότητα ενός συντάγματος εκτός από τη δύναμη που το επέβαλε, πράγμα που σημαίνει ότι η νομιμότητα θα ήταν ένα ψεύτικο πρόβλημα και ότι όλα τα καθεστώτα, από τα πιο αστικά και δημοκρατικά έως τα πιο βάρβαρα και ολοκληρωτικά, δεν θα ήταν ούτε νόμιμα ούτε παράνομα, αλλά θα χαρακτηρίζονταν μόνο από την «δραστηριότητα» του υπάρχοντος.

Αυτή η απάντηση δεν είναι αποδεκτή. Είναι γεγονός ότι ο λαός είναι μια οντότητα της οποίας το περίγραμμα είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Αλλά αυτό δεν αρκεί για να θεωρηθεί η ιδέα ως καθαρή μυστικοποίηση. Το ίδιο το ακατάσχετο της ανάγκης για νομιμοποίηση της εξουσίας και των μορφών άσκησής της είναι η απόδειξη ότι η εξουσία δεν μπορεί να βασίζεται στο καθαρό γεγονός της ίδιας της ύπαρξης της. Και το γεγονός ότι ορισμένοι συλλογικοί φορείς δεν έχουν ποτέ εκδηλωθεί στην ιστορία ως οντότητες πλήρως επαρκείς στην ιδέα τους και ικανοί να εκφράσουν μια ισχυρή και μονοσήμαντη βούληση, δεν αποτελεί επιχείρημα για την άρνηση της ύπαρξής τους. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι μέχρι τώρα ο λαός ήταν εν μέρει μια μυθοπλασία: αλλά ήταν μόνο εν μέρει, αν είναι αλήθεια ότι η εξουσία έπρεπε να καταφύγει σε αυτή τη μυθοπλασία, με τη μια ή την άλλη μορφή από την αρχή της για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Όπως είναι αλήθεια ότι, σε ορισμένες καμπές της ιστορίας, αυτή η ατελής και ακαθόριστη οντότητα έχει ξεσπάσει στη διαδοχή των γεγονότων, ανατρέποντας την υπάρχουσα ισορροπία δυνάμεων στο όνομα των καθολικών αξιών και σηματοδοτώντας έτσι τα θεμελιώδη στάδια της διαδικασίας της ανθρώπινης χειραφέτησης. Ο λαός είναι λοιπόν μια πραγματικότητα, ακόμα κι αν είναι μια πραγματικότητα της οποίας η φύση είναι δύσκολο να εγκλωβιστεί σε μια φόρμουλα, και ως τέτοια προσφέρεται για ιδεολογική χρήση.

Η δεύτερη νοητή διέξοδος αποτελείται από τη θεωρία σύμφωνα με την οποία ο λαός θα ήταν ένας οργανισμός, ο οποίος ως τέτοιος δεν θα αναλυόταν στο σύνολο των ατόμων που τον συνθέτουν, αλλά θα είχε μια αυτόνομη ικανότητα βούλησης μέσω των οργάνων που ορίζονται να φέρουν τις δραστηριότητές του. Αυτή η θεωρία, που εμφανίστηκε πάνω απ' όλα εκεί όπου η ιδέα του λαού ταυτιζόταν με αυτή του έθνους[21], αδειάζει εντελώς την ιδέα του λαού από περιεχόμενο, ακριβώς επειδή τη μειώνει χωρίς κανένα άλλο ίχνος στη καθαρή δράση του, την οργανώνει και τη μετατρέπει, όπως η προηγούμενη (ακόμα και αν, σε αντίθεση με αυτή, με μη ρητό τρόπο) σε μια καθαρή ιδεολογία που έχει τη μοναδική λειτουργία να αποδίδει νομιμότητα στη δράση θεσμών που στην πραγματικότητα δεν αντιπροσωπεύουν το λαό, αλλά μόνο συγκεκριμένες ομάδες.
 

2. Ο λαός ως διαδικασία. Απομένει να διερευνηθεί ένας τρίτος τρόπος, ο οποίος μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να βλέπουμε το λαό όχι ως έναν καθαρό και απλό μύθο, αλλά ως μια πραγματικότητα που ενεργεί στην ιστορία καθώς αποτελείται από συγκεκριμένα άτομα. Είναι ζήτημα να ξεκινήσουμε από την υπόθεση ότι το βαθύ νόημα της ιδέας του λαού μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο στη χρονική ανάπτυξή της. Σήμερα υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη δυσφορία απέναντι στους μηχανισμούς της δημοκρατίας, η οποία προκύπτει από το γεγονός ότι παράγουν αποφάσεις σε περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη μόνο τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα των ψηφοφόρων ή μάλλον ενός μέρους τους, και ούτε καν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους, ούτε πολύ περισσότερο εκείνα που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα και θα υποστούν τις επιπτώσεις του στο μέλλον. Αυτή η δυσφορία είναι το σύμπτωμα της ανάγκης να αποδοθεί συνταγματική αξία σε νέους κανόνες συνύπαρξης και να θεμελιωθεί η νομιμότητα του Κράτους σε νέες αξίες, με σεβασμό στους κανόνες και τις αξίες που μας έχει παραδώσει η ιστορία.

Αντιμέτωποι με μερικά από τα πιο σοβαρά προβλήματα στον σημερινό κόσμο, όπως αυτά της διαφύλαξης της οικολογικής ισορροπίας και της διατήρησης των πόρων, η ανάγκη να δοθεί φωνή σε έναν λαό ικανό να ενεργήσει ως ερμηνευτής μιας γενικής βούλησης που εκφράζει επίσης την εικονική τις μελλοντικές γενιές και ξέρει πώς να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις μακρινές συνέπειες των αποφάσεών τους: ένας βαθύτερος λαός, που είναι βυθισμένος στη διάρκεια και που βρίσκει στη μνήμη του παρελθόντος τους ηθικούς και πολιτιστικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για να εγγυηθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των ζωντανών και εκείνων που θα τους ακολούθησουν.

Από αυτή την οπτική γωνία μπορούμε να δούμε τη λύση σε ένα πρόβλημα που συζητήθηκε έντονα κατά τη Γαλλική Επανάσταση: εάν η γενική βούληση έχει τη δύναμη να υποχρεώσει τον εαυτό της. Σε αυτή τη συζήτηση, υπήρχε μια αντίθεση μεταξύ της επίγνωσης ότι η γενική βούληση έχει μέσα της το κριτήριο της δικής της νομιμότητας, και επομένως δεν μπορεί να δεσμευτεί από προηγούμενες νόρμες, και της ανάγκης να μην περιοριστεί η γενική βούληση στην έκφραση των παράλογων διαθέσεων, της κοινής γνώμης, που ερμηνεύεται από άστατες και ανεύθυνες συνελεύσεις. Για το λόγο αυτό, ορισμένα από τα πολυάριθμα συντάγματα που ψηφίστηκαν στα χρόνια της επανάστασης δήλωσαν ότι απαλλάσσονταν από τη συνταγματική αναθεώρηση για περισσότερο ή λιγότερο μεγάλες χρονικές περιόδους και σε κάθε περίπτωση έκαναν την άσκησή της ιδιαίτερα δύσκολη: αλλά αυτό δεν εμπόδισε την ταχεία σάρωση τους από ένα νέο επαναστατικό κύμα, σε περιφρόνηση των ρητρών που καθόριζαν την αμετάβλητότητά τους.[22]

Αυτή η αντίφαση δείχνει ότι η συζήτηση είχε ως αντικείμενο ένα ψευδές πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι η γενική βούληση είναι ταυτόχρονα ακατάσχετη και δημιουργός αποτελεσμάτων που προορίζονται να διαρκέσουν στο χρόνο. Όπως είδαμε, δεν ταυτίζεται με την τυπική πράξη σύνταξης συνταγματικού εγγράφου. Ο διαρκής χαρακτήρας μιας συνταγματικής δομής δεν μπορεί να επιβληθεί από μια νόρμα, αλλά βασίζεται στην επιβεβαίωση στις συνειδήσεις νέων αξιών και στη γενικευμένη αποδοχή νέων κανόνων, οι οποίοι είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης επαναστατικής διαδικασίας στην οποία, πέρα ​​από αντιφατικές διατυπώσεις που παράγονται από την ταραχώδη και μπερδεμένη διαδοχή των γεγονότων, ο βαθύς λαός, εκφράζοντας μια ισχυρή και μονοσήμαντη βούληση, μεταμορφώνουν αμετάκλητα τα θεμέλια της πολιτικής συνύπαρξης.

Είναι λοιπόν ότι, ανεξάρτητα από την εφήμερη φύση των εγγράφων που διαδέχονταν γρήγορα το ένα το άλλο εκείνη την περίοδο, η Γαλλική Επανάσταση άφησε ένα μόνιμο ίζημα στη συνταγματική ιστορία, η οποία έγινε η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας και χωρίς την οποία δεν θα είχαν δημιουργηθεί τα σύγχρονα συντάγματα ως δημοκρατικά. Επομένως, η γενική βούληση, καθώς ενεργεί μόνο στις μεγάλες καμπές της ιστορίας της χειραφέτησης της ανθρωπότητας, στην πραγματικότητα τροποποιείται μόνο αφού μια μακρά εξέλιξη έχει καταστήσει τα ίδια τα θεμέλια μιας συνταγματικής δομής ανεπαρκή να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ζωής, θέτοντας τις βάσεις για μια αναδιατύπωση του κοινωνικού συμβολαίου που με τη σειρά του θα διαρκέσει πολύ.

Ο λαός λοιπόν, ως κάτοχος της συντακτικής εξουσίας (ή κυριαρχίας), δεν ταυτίζεται με κανένα άστατο πλήθος που εκτίθεται στις στιγμιαίες υποδείξεις της δημαγωγίας, αλλά εκδηλώνεται στη διάρκεια, δηλαδή στις μακροχρόνιες πράξεις συλλογικής βούλησης που συνιστούν τα θεμελιώδη στάδια της διαδικασίας της ανθρώπινης χειραφέτησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί απλώς να ταυτιστεί με το αντικείμενο όλων των διαδικασιών που οδηγούν στην έναρξη ισχύος ενός συντάγματος με τυπική έννοια, όποια κι αν είναι αυτή. Ως εκ τούτου, είναι ζήτημα προσδιορισμού, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές, των συνθηκών υπό τις οποίες ένας θεσμικός μετασχηματισμός διαμορφώνει πραγματικά την άσκηση της συντακτικής εξουσίας ή κυριαρχίας, και επομένως έχει το λαό ως υποκείμενο του και δεν πρέπει να ερμηνεύεται μόνο ως έκφραση τυπικά συνταγματική ενός εφήμερου κλονισμού της κοινής γνώμης ή ακόμα και ως παθολογική έκφραση μιας στιγμής στη διαδικασία διάλυσης μιας κοινότητας του πεπρωμένου.

Για το λόγο αυτό, οι λαοί της ιστορίας πρέπει να θεωρηθούν αρχικά ως ένα έργο, δηλαδή ως μια οντότητα που είναι σίγουρα ατελής, αλλά που περιέχει μέσα της την ιδέα της δικής της ολοκληρωμένης υλοποίησης. Αυτό σημαίνει, πρώτα απ' όλα, ότι η ιδέα του λαού είναι μια ουσιαστική ανάγκη, που θεμελιώνει την ύπαρξη του σύγχρονου κράτους. Όμως μια ανάγκη δεν συνεπάγεται από μόνη της την αναγκαιότητα της πραγματοποίησής της. Είναι λοιπόν ζήτημα να προχωρήσουμε παραπέρα και να ορίσουμε τον λαό ως μια πραγματικότητα που υπάρχει από την αρχή της ιστορίας με δυνητικό τρόπο και η οποία προοδευτικά εξηγεί σε όλη την ιστορία τους προσδιορισμούς που είναι εγγενείς στην έννοια του. Μόνο με αυτήν την προσέγγιση, ενόψει ιστορικών μετασχηματισμών διαφορετικής φύσης, είναι δυνατό να διαπιστωθεί πότε βρισκόμαστε και πότε δεν βρισκόμαστε στην παρουσία της οντότητας του «λαού» ως κατόχου της συντακτικής εξουσίας ή της κυριαρχίας. και αποφύγετε την ταύτιση της άσκησης της συστατικής εξουσίας ή της κυριαρχίας με το δικαστήριο ιστορικού μετασχηματισμού, έτσι ώστε ο λαός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε θηριωδία στο όνομα μιας γενικής βούλησης που, όντας μόνο θεωρητική, έχει ριζικά διφορούμενη σημασία.

Εάν δεν θέλουμε να πέσουμε ξανά στον θετικισμό που νομιμοποιεί οτιδήποτε υπάρχει ως υπάρχει, είναι επομένως απαραίτητο να κάνουμε διάκριση μεταξύ διαφορετικών μορφών ύπαρξης, προσδιορίζοντας τα γεγονότα που είναι εγγενώς θεμελιωτές της νομιμότητας. Και σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να προφυλαχθούμε για άλλη μια φορά από τον πειρασμό να προσπαθήσουμε να βγούμε από το αδιέξοδο δηλώνοντας ότι μόνο τα γεγονότα, δηλαδή οι πράξεις βούλησης, που συμμορφώνονται με έναν ανώτερο κανόνα, είναι οι θεμελιωτές της νομιμότητας, και άρα να καταφύγει και πάλι στον νόμο ως βάση του γεγονότος, μπαίνοντας έτσι σε ζήτημα αρχής. Η υπέρβαση αυτής της αντινομίας σημαίνει ότι ο λαός δεν είναι ούτε ένα καθαρό γεγονός που θεμελιώνει μια νέα νομιμότητα μέσω της έκφρασης μιας αυθαίρετης βούλησης, ούτε ένα υποκείμενο χωρίς αυτονομία που περιορίζεται στην αναγνώριση μιας ανώτερης νομιμότητας έξω από τον εαυτό του: αλλά ένα γεγονός που είναι επίσης ταυτόχρονα μια αρχή νομιμότητας και της οποίας η αυτοπραγμάτωση στην ιστορία είναι η διαδικασία συνειδητοποίησης της πλήρους νομιμότητας της εξουσίας, δηλαδή της σύμπτωσης, στο όριο, μεταξύ νόμου και πολιτικής.

Η έννοια των ανθρώπων ως έργο πρέπει επομένως να βελτιωθεί σε αυτήν των ανθρώπων ως διαδικασία. Και η ιστορία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως η διαδοχή της γέννησης, της ανάπτυξης και του θανάτου μιας πληθώρας λαών που νοούνται ως ξεχωριστές ατομικότητες, προικισμένες με τη δική τους φυσική και ασυνείδητη πραγματικότητα: αλλά ως ανάπτυξη μιας ενιαίας ιδέας, ξεκινώντας από ένα εμβρυακό στάδιο που εκδηλώνεται με πολλαπλές μορφές, αλλά πάντα ως ανικανοποίητη ανάγκη, μέχρι ένα ιδανικό τελικό στάδιο στο οποίο πραγματοποιείται ως πλήρης και μόνιμη έκφραση της γενικής βούλησης. Πράγμα που προφανώς δεν σημαίνει ότι οι μορφές που παίρνει η ιδέα στις διάφορες φάσεις της εξέλιξής της, που χαρακτηρίζονται από τις στιγμές κατά τις οποίες ασκείται η συντακτική εξουσία, αποκτούν τη δική τους αυτόνομη φυσιογνωμία, έστω και ατελής και ανακριβής, που καθιστά αναπόφευκτη σε ορισμένα συμφραζόμενα, τη χρήση του όρου «λαοί» στον πληθυντικό.
 

3. Ανάγκη προσδιορισμού του σημείου άφιξης της διαδικασίας υλοποίησης της ιδέας του λαού. Το γενικό κριτήριο που μας επιτρέπει να διακρίνουμε τους ιστορικούς μετασχηματισμούς που πραγματικά γεννούν μια νέα νομιμότητα από τους παράλογους σπασμούς που συμβαίνουν στις εκφυλιστικές φάσεις της εξέλιξης της πολιτικής συνύπαρξης δεν μπορεί παρά να είναι η προσέγγιση της πραγματοποίησης των συνθηκών για την πλήρη έκφραση γενικής βούλησης. Επιπλέον, για να αποδοθεί μια αποτελεσματική ερμηνευτική αξία σε αυτό το κριτήριο, είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να δώσουμε στην ιδέα της γενικής βούλησης ένα πιο ακριβές περιεχόμενο.

Για να θεωρηθεί πραγματικά τέτοια μια πράξη έκφρασης της γενικής βούλησης, πρέπει να παρουσιάζει τις απαιτήσεις της αυτονομίας, της ομοφωνίας και της καθολικότητας. Αυτές είναι πτυχές που έχουν τις ρίζες τους στην ίδια την ιδέα του πρακτικού λόγου, και καθεμία από τις οποίες είναι νοητή μόνο με την παρουσία των άλλων δύο, γιατί αυτό που είναι λογικό είναι ταυτόχρονα έκφραση της αυτονομίας της ατομικής συνείδησης και αντικειμενικό γεγονός, η πραγματικότητα της οποίας επιβάλλεται σε όλους. Επομένως, η γενική βούληση προϋποθέτει την ύπαρξη μιας απόλυτα ορθολογικής και διαφανούς ανθρώπινης κοινότητας, και ως εκ τούτου απείρως μακριά από οποιαδήποτε συγκεκριμένη ανθρώπινη κοινότητα, της οποίας οι εκδηλώσεις βούλησης δεν μπορούν παρά να διαστρεβλωθούν από την αδράνεια, τα ψέματα και τη βία. Ωστόσο, παραμένει αλήθεια ότι η ιστορία έχει νόημα μόνο στο βαθμό που είναι το μονοπάτι, έστω κι αν είναι ένα ατέρμονο μονοπάτι, μέσω του οποίου οι άνθρωποι ξεπερνούν προοδευτικά τα δομικά εμπόδια που αντιτίθενται στην υλοποίηση του ιδεώδους της γενικής βούλησης.

Υπάρχουν τρία δομικά εμπόδια. Το πρώτο αποτελείται από την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο και τις ανισότητες που συνδέονται με τον καταμερισμό της κοινωνικής εργασίας, που καθιστούν αδύνατη κάθε αυτόνομη εκδήλωση βούλησης, καθώς αυτό είναι δυνατό μόνο σε συνθήκες ελευθερίας από την καταπίεση και την ανάγκη. Το δεύτερο είναι ο συγκεντρωτισμός του κράτους, ο οποίος αναγκάζει τους άνδρες να διατυπώνουν και να εκφράζουν τα αιτήματά τους μέσω μαζικών γραφειοκρατικών οργανώσεων όπως κόμματα και συνδικάτα, ικανές να λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις μόνο μέσω του απρόσωπου μηχανισμού καταμέτρησης ψήφων και της επικράτησης της πλειοψηφίας επί των μειονότητα.

Ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία συνθηκών που καθιστούν δυνατές αυτόνομες και ομόφωνες εκδηλώσεις συλλογικής βούλησης είναι επομένως η ανάπτυξη ενός κοινωνικού πλαισίου στο οποίο επιτυγχάνεται προχωρημένος βαθμός πολιτικής ελευθερίας και ισότητας υλικών ευκαιριών, και ενός ομοσπονδιακού θεσμικού πλαισίου, που η διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής βούλησης ξεκινά στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας -όπου είναι δυνατός ο άμεσος και προσωπικός διάλογος και επομένως η ανάπτυξη μιας γνώμης και μιας βούλησης που μοιράζονται πραγματικά όλοι- και αναδύεται από εκεί, μέσα από μια μακρά σειρά διαμεσολαβήσεων, στα πιο εκτεταμένα εδαφικά επίπεδα.

Το τρίτο εμπόδιο είναι η διαίρεση της ανθρωπότητας σε κυρίαρχα έθνη. Μια βούληση, έστω και ομόφωνη, που εκφράζεται μόνο από τον λαό ενός κράτους και διαφορετική από αυτή των λαών άλλων κρατών, είναι εξ ορισμού μια συγκεκριμένη βούληση και επιδιώκει ένα συγκεκριμένο συμφέρον (που στην πραγματικότητα δεν είναι συμφέρον κανενός, όπως αποδεικνύεται από την ιστορία πολλών καταστροφικών πολέμων που αναζητούνται από τη λαϊκή αναγνώριση). Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μια ολόκληρη ιστοριογραφική παράδοση έχει μελετήσει τις βαθιές προϋποθέσεις που ασκούνται στις πολιτικές σχέσεις και τη συνταγματική δομή ενός κράτους από τη θέση του στο διεθνές πλαίσιο.[23] Μια συστατική πράξη στο πλαίσιο ενός ενιαίου κράτους όχι μόνο δεν είναι έκφραση μιας πραγματικά γενικής βούλησης, αλλά δεν είναι καν, αν όχι εν μέρει, έκφραση βούλησης, αν είναι αλήθεια ότι η βούληση προϋποθέτει την ελευθερία ενός λαού να αποφασίζει μόνος του για τη μοίρα του, πέρα ​​από κάθε εξωτερικό όρο.
 

4. Η συγκρότηση εθνικών λαών. Είναι δυνατόν σε αυτό το σημείο να επιχειρήσουμε να υποδείξουμε, με βάση το κριτήριο της προσέγγισης της υλοποίησης των συνθηκών για την πλήρη έκφραση της γενικής βούλησης, το νόημα της εξέλιξης της ιδέας του λαού στην ιστορία. Η ιδέα του λαού είναι τόσο παλιά όσο και η Πολιτεία, και σε κάθε περίπτωση είναι ξεκάθαρα ορατή, έστω και σε εμβρυϊκές μορφές, στον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο. Στον σύγχρονο κόσμο οι υλικές συνθήκες ύπαρξής του δημιουργήθηκαν, όπως αναφέρθηκε, από την απόλυτη μοναρχία του 16ου και 17ου αιώνα. Αλλά φαίνεται σωστό να συμπίπτει η αρχή της συνειδητής ιστορίας της με την Αμερικανική και τη Γαλλική επανάσταση και με τον Διαφωτισμό που αποτέλεσε το πολιτιστικό έδαφος αυτών. Ιδιαίτερα η Γαλλική Επανάσταση σηματοδότησε την έναρξη της ιστορικής φάσης της γέννησης των εθνικών λαών, που χαρακτηρίζεται από την ταραχώδη διαδικασία της ταξικής συγκρότησης, τις συγκρούσεις τους και την υπέρβασή τους στο πλαίσιο πιο προηγμένων πολιτικοκοινωνικών ισορροπιών.

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, στη Δυτική Ευρώπη, κάθε νέα τάξη που ανέλαβε ενεργό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία και διεκδικούσε έναν αντίστοιχο στη διαχείριση της πολιτικής εξουσίας παρουσιάστηκε ως παγκόσμια τάξη και ως τέτοια προσωποποιούσε μια νέα και πιο προηγμένη προσωπικότητα. της ιδέας του λαού: και στη συνέχεια, μόλις βρεθεί στην εξουσία, να τη διαχειριστεί, τουλάχιστον εν μέρει, προς το δικό του ιδιαίτερο συμφέρον. Αλλά, κάνοντας αυτό, προώθησε τη συνειδητοποίηση, από την πλευρά των ολοένα καινούργιων υποτελών στρωμάτων της κοινωνίας, που στην προηγούμενη φάση είχαν οδηγήσει σε μια αδρανή ύπαρξη και υποστήριζαν παθητικά την τότε επαναστατική τάξη, του ρόλου τους στην παραγωγική διαδικασία και την ευθύνη τους στην πολιτική διαδικασία και τους ώθησε να διεκδικήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στη διαχείριση της εξουσίας στο όνομα των οικουμενικών αξιών της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι μεγάλες επαναστάσεις του 19ου αιώνα, που σημάδεψαν τα καθοριστικά επεισόδια αυτής της διαδικασίας, ήταν τόσες πολλές εκδηλώσεις της συντακτικής εξουσίας ενός λαού σε εξέλιξη που, αλλάζοντας την ταυτότητά του, άλλαξε τη μορφή του κράτους από αυτήν του απόλυτου κράτους του Αρχαίου Καθεστώτος σε αυτό του σύγχρονου κράτους πρόνοιας, και με τον τρόπο αυτό έφερε τις μορφές της πολιτικής συνύπαρξης των Ευρωπαίων πιο κοντά στο μοντέλο της αυτοδιοίκησης. Με τη χειραφέτηση του προλεταριάτου και τη γέννηση του κράτους πρόνοιας, τουλάχιστον στη Δυτική Ευρώπη, η φάση του σχηματισμού των εθνικών λαών μπορεί να ειπωθεί ότι τελείωσε (ακόμα κι αν πρόκειται για έναν ατελή σχηματισμό, τόσο λόγω της εμμονής των διακρίσεων μη ταξικού χαρακτήρα, και επειδή οι μηχανισμοί εκπροσώπησης στο ενιαίο εθνικό κράτος, αφενός, και η υπεροχή της υλικής εργασίας στη διάρκεια ζωής των ανθρώπων, από την άλλη, συνεχίζουν να καθιστούν την πραγματική πολιτική βούληση το μονοπώλιο ενός μικρή μειοψηφία). Αλλά ο φασισμός και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι έφεραν έναν τραγικό κόμπο, ο οποίος στην προηγούμενη φάση είχε μείνει κρυμμένος από τη συλλογική συνείδηση ​​των Ευρωπαίων και από τον ίδιο τον πολιτισμό, και που εμπόδισε την ιδέα του λαού να προχωρήσει περαιτέρω προς την πραγματοποίησή του. : αυτή της ταύτισης της ιδέας του λαού με αυτή του έθνους.
 

5. Εθνική κυριαρχία και το έθνος ως υποκείμενο. Από τη Γαλλική Επανάσταση, το έθνος και η εθνική κυριαρχία ήταν τα ιδεολογικά όργανα μέσω των οποίων έγιναν προσπάθειες να συμφιλιωθεί η ιδέα της λαϊκής κυριαρχίας με την ύπαρξη μιας πλειάδας κρατών, δηλαδή κυρίαρχων λαών. Πέρα από το συγκεκριμένο περιεχόμενό της, που την έχει κάνει ιδεολογία ενός τύπου κράτους, με ακριβή ιστορική και γεωγραφική θέση[24], η ιδέα του έθνους είναι, γενικότερα, η διαφθορά της ιδέας του λαού που καθορίζεται από το γεγονός ότι το τελευταίο έχει μέχρι στιγμής ενσαρκωθεί στην ιστορία σε μια πλειάδα θεμάτων. Με αυτόν τον τρόπο διαφθείρεται η ίδια η ιδέα του γενικού συμφέροντος που, παρά το γεγονός ότι βρίσκει στο εθνικό κράτος το μόνο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά καιρούς στο βαθμό που είναι ιστορικά δυνατό, καταρρέει, στις διεθνείς σχέσεις. Αυτή η αντίφαση εκδηλώνεται με το εθνικό αίσθημα ή τον πατριωτισμό, όπου η θυσία του ιδιαίτερου συμφέροντος των πολιτών στο όνομα του κοινού καλού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιδίωξη του ιδιαίτερου συμφέροντος του ίδιου του έθνους σε βάρος των άλλων, σε περιφρόνηση του κοινού καλού της ανθρωπότητας.

Με τη σειρά της, η ιδέα της κυριαρχίας, όταν εφαρμόζεται στο έθνος, η ίδια διαφθείρεται, επειδή η αναγνώριση της ύπαρξης πολλαπλών τελικών ληπτών αποφάσεων συνιστά την άρνηση της ίδιας της έννοιας του τελικού λήπτη αποφάσεων. Το διεθνές δίκαιο επιχειρεί να ξεφύγει από αυτή την αντίφαση με την επιβεβαίωση του δικαιώματος της μη παρέμβασης, το οποίο καθιερώνει τη μη νομιμότητα οποιασδήποτε παρέμβασης ενός έθνους-κράτους στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων λόγω της κυριαρχίας του καθενός από αυτά στην επικράτειά του . Το δικαίωμα της μη παρέμβασης βασίζεται στην ιδέα της ανεξαρτησίας, δηλαδή στην υπόθεση ότι πολλές «πολιτικές κοινωνίες», να χρησιμοποιούν την ορολογία του Austin,[25] μπορούν να ζήσουν η μια δίπλα στην άλλη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι πρόθυμες να αποκηρύξουν οποιαδήποτε αμοιβαία παρέμβαση, ως χωριστοί και αυτάρκεις κόσμοι, χωρίς συγκρούσεις μεταξύ τους και με πλήρη αυτονομία στις εσωτερικές τους αποφάσεις. Αλλά στην πραγματικότητα η ανεξαρτησία είναι μια καθαρή μυθοπλασία. Ο κόσμος είναι αλληλεξαρτώμενος, και σίγουρα δεν είναι ένας αφηρημένος κανόνας του διεθνούς δικαίου που μπορεί να καταστείλει τη συγκεκριμένη πραγματικότητα των διαφορών μεταξύ των εθνών: και αυτές, εάν θέτουν σε κίνδυνο ζωτικά συμφέροντα, δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω της εφαρμογής νομικών κανόνων, αλλά μόλις η μέθοδος της διαπραγμάτευσης απέτυχε, μόνο μέσω του οργάνου του πολέμου, που παραμένει έτσι ο μόνος αληθινός λήπτης αποφάσεων στην έσχατη λύση.

Σε αυτό το πλαίσιο, επομένως, η κυριαρχία δεν παρουσιάζεται ως εκδήλωση της επιθυμίας των λαών για αυτοχειραφέτηση που εκφράζεται στο υψηλότερο επίπεδο αυτονομίας της, όπως συμβαίνει σε πλαίσια στα οποία ταυτίζεται με τη συστατική εξουσία. αλλά ως δύναμη να διεξάγει πόλεμο. Και με αυτόν τον τρόπο αρνείται τον βαθύτερο λόγο ύπαρξης του, που είναι να εγγυηθεί την κοινωνική ειρήνη επιβάλλοντας μια νόμιμη εξουσία αποδεκτή από όλους.

Αυτές οι αντιφάσεις έχουν αντίκτυπο στην ιδέα του έθνους ως έχει και αναδεικνύουν την εγγενή του ασάφεια. Στις διεθνείς σχέσεις, τα έθνη, ως φορείς ιδιαίτερων συμφερόντων, παρουσιάζονται ως ξεχωριστά άτομα, και επομένως προσφέρονται να θεωρούνται ως οργανισμοί, που δεν αποτελούνται από άτομα με τη σειρά τους, αλλά από όργανα και των οποίων η βούληση δεν είναι αυτή των πολιτών τους. αλλά αυτό των σωμάτων τους, δηλαδή των κατόχων της εξουσίας. Αυτό αντιστοιχεί στο γεγονός ότι στις διεθνείς σχέσεις οι αποφάσεις μέσω των οποίων εκδηλώνεται η εθνική κυριαρχία πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα και συχνά να προετοιμάζονται μυστικά. Επομένως, δεν μπορούν να είναι αποτέλεσμα μιας ταραχώδους και συγκεχυμένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως αυτή που είναι χαρακτηριστική των συντακτικών φάσεων, ακόμη κι αν συχνά πρέπει να υποστηριχθούν μέσω της χειραγώγησης της συναίνεσης. Το έθνος επομένως (στην ιδιαιτερότητά του, δηλ. στο βαθμό που θεωρείται κάτι διαφορετικό από το λαό) δεν είναι μια πραγματική οντότητα, ικανή για θέληση, αλλά μια πλασματική οντότητα, που λειτουργεί μόνο ως ιδεολογική αιτιολόγηση των αποφάσεων της εξουσίας.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι στη Γαλλική συνταγματική παράδοση η θεωρία της εθνικής κυριαρχίας, η οποία, στις αρχικές φάσεις της επανάστασης και στη σκέψη του Διαφωτισμού, ταυτιζόταν με τη λαϊκή κυριαρχία, σταδιακά αντιτάχθηκε σε αυτήν αφού το έθνος δεν νοείται ως ένα σύνολο ατόμων, αλλά ως μια αφηρημένη συλλογική οντότητα, η οποία δρα μόνο μέσω των θεσμών που την αντιπροσωπεύουν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι το έθνος ταυτίζεται χωρίς κατάλοιπα με το Κράτος και η κυριαρχία, αναφερόμενη στο έθνος, παύει να είναι προνόμιο του λαού που ασκεί έναντι του υπάρχοντος Κράτους και που εκδηλώνεται μόνο σε προνομιακές στιγμές ιστορικής εξέλιξης (που συμβαίνει όταν νοείται ως συστατική εξουσία), αλλά γίνεται συστατικό και μόνιμα ενεργό στοιχείο του έθνους-κράτους.[26] Από αυτή την άποψη, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να θυμόμαστε ότι και ο λαός ταυτίζονται πολύ με το κράτος, αλλά ότι για το λαό αυτή η ταύτιση δεν είναι ποτέ απόλυτη γιατί είναι μια οντότητα σε εξέλιξη, η οποία τείνει κάθε στιγμή να διαφοροποιείται από μορφές οργάνωσης της ύπαρξης κάποιου που προκύπτουν κατά καιρούς. Και σε αυτόν τον διαδικαστικό χαρακτήρα έγκειται η ικανότητά του να θέλει μέσω συγκεκριμένων πράξεων βούλησης, τουλάχιστον ενός μέρους των ατόμων που το συνθέτουν, που ξεφεύγουν από τους περιορισμούς κάθε οργανικής σχέσης. Επιπλέον, αυτό μπορεί να έχει το θεμέλιο του μόνο σε μια ανώτερη δύναμη, απομακρυσμένη από κάθε αμφισβήτηση. Επομένως, ο λαός είναι ο πραγματικός κάτοχος της κυριαρχίας, ενώ το έθνος είναι μια αφηρημένη οντότητα που λειτουργεί μόνο ως ιδεολογική αιτιολόγηση μιας δομής εξουσίας που δεν έχει καμία σχέση με τη γενική βούληση.

Η αντίθεση μεταξύ της ιδέας του λαού και της ιδέας του έθνους αντανακλά αυτήν που έχει ήδη υπογραμμιστεί μεταξύ της φύσης του κράτους στις εσωτερικές σχέσεις και στις διεθνείς σχέσεις. Επιπλέον, ο διφορούμενος χαρακτήρας της ιδέας του έθνους παρέμεινε εν μέρει λανθάνοντας, τόσο πολύ που οι όροι «έθνος» και «λαός» εμφανίζονταν ως συνώνυμοι (για παράδειγμα στο Siéyès) μέχρις ότου η ένταση των σχέσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών ήταν τέτοια που προϋποθέτουν, αν όχι εν μέρει, την ικανότητά τους να προωθούν όλο και πιο προηγμένες μορφές πολιτικής συνύπαρξης. Όταν όμως ο Φασισμός και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι αρνήθηκαν ριζικά, στο όνομα του έθνους, τις μεγάλες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, η ιδέα του έθνους έχασε ιστορικά, στην Ευρώπη, τον χαρακτήρα της ως θεμέλιο της νομιμότητας, ακόμα κι αν, ελλείψει εναλλακτικών αρχών, συνέχιζε, μέσα στους σπασμούς της αγωνίας της, να ρυθμίζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων: και το έκανε με τρόπο που ήταν τόσο πιο επιθετικό όσο πιο ασυμβίβαστο με τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της διαδικασίας χειραφέτησης του ανθρώπινου γένους.[27]
 

V. Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ο ομοσπονδιακός λαός της Ευρώπης

1. Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. 2. Φύση της Ευρωπαϊκής Συντακτικής διαδικασίας. 3. Ο Ευρωπαϊκός ομοσπονδιακός λαός. 4. Το αδιαίρετο της κυριαρχίας. 5. Θεσμοί και αυτογνωσία του λαού σε εξέλιξη. 6. Ομοσπονδία και συνομοσπονδία.

1. Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Με την κρίση της ιδέας του έθνους, που έφτασε στο αποκορύφωμά της στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η ιδέα του λαού εισήλθε σε μια περαιτέρω φάση της ιστορίας του: αυτή που ταυτίζεται με τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Με την έναρξη και την πρόοδο αυτής της φάσης, προέκυψε το πρόβλημα ποιος είναι ο κάτοχος της Ευρωπαϊκής Συντακτικής εξουσίας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να παραδέχεται μόνο μία εναλλακτική: αυτή μεταξύ του Ευρωπαϊκού λαού (που ως ενιαίο υποκείμενο θα μπορέσει να ιδρύσει την ομοσπονδία μόνο με μια μονομερή πράξη συντακτικής βούλησης) και των Ευρωπαϊκών λαών (των οποίων η βούληση για ένωση σε μια ομοσπονδία πρέπει να εκδηλωθεί σε ένα σύμφωνο). Η αβεβαιότητα στη γλώσσα πολλών φιλοευρωπαίων πολιτικών και επίσης πολλών φεντεραλιστών σε αυτό το σημείο είναι σημάδι ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί επαρκής βαθμός σαφήνειας σχετικά με αυτό.

Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει ανακύψει για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Προέκυψε ήδη στην πρώτη φάση της συνταγματικής ζωής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ οι ιδρυτές (και με ιδιαίτερη ενέργεια ο Χάμιλτον) είχαν βασίσει τον αγώνα τους στην πεποίθηση ότι υπήρχε λαός των Ηνωμένων Πολιτειών (πεποίθηση που εκφράζεται στο προοίμιο του Αμερικανικού Συντάγματος, το οποίο ξεκινά με τη φράση «Εμείς, ο Λαός των Ηνωμένων Πολιτειών »), το ρεύμα που δεσμεύεται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτειών (που βρήκε την πιο αυστηρή θεωρητική του έκφραση στις πρώτες δεκαετίες του δέκατου ένατου αιώνα στα γραπτά του John Calhoun) πίστευε ότι τα υποκείμενα στα οποία ανήκε η συντακτική εξουσία ήταν οι λαοί των επιμέρους πολιτειών [28].
 

2. Φύση της Ευρωπαϊκής Συντακτικής διαδικασίας. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο. Όπως προοδευτικά γεννήθηκαν οι εθνικοί λαοί μέσα από το σχηματισμό και την αφομοίωση των τάξεων, έτσι, με την υπέρβαση της εθνικής διάστασης, προοδευτικά αναδύεται ο Ευρωπαϊκός λαός και ταυτόχρονα διαλύονται οι εθνικοί λαοί. Το λάθος που τελικά διαστρεβλώνει την οπτική του Calhoun, και που αργότερα θα διαστρεβλώσει αυτή του Carl Schmitt, είναι ακριβώς ότι δεν βλέπει κανείς τη διαδικαστική φύση των λαών, αλλά θεωρεί τους λαούς ως ξεχωριστά άτομα, που σίγουρα γεννιούνται, εξελίσσονται και πεθαίνουν, αλλά σε όλη τους τη ζωή διατηρούν μια ακριβή και μόνιμη ταυτότητα. Εάν, ωστόσο, η συνταγματική ιστορία συλληφθεί ως η διαδοχή διαφορετικών εκδηλώσεων αυτού που παραμένει μια ενιαία οντότητα σε εξέλιξη, η γέννηση ενός ομοσπονδιακού κράτους -και αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης- ταυτίζεται με τον προοδευτικό μετασχηματισμό μιας σειράς εθνικών λαών σε έναν ενιαίο ομοσπονδιακό λαό (και οι δύο εμπειρικές εκδηλώσεις της ιδέας ενός λαϊκού δικαστηρίου). Είναι λοιπόν αυθαίρετο να αντιπαραβάλλουμε μια θέση σύμφωνα με την οποία σήμερα μόνο ένας Ευρωπαϊκός λαός υπάρχει ως ο μοναδικός κάτοχος της συντακτικής εξουσίας με μια άλλη σύμφωνα με την οποία υπάρχουν μόνο εθνικοί λαοί, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα μπορούσε να γεννηθεί μόνο από ένα σύμφωνο μεταξύ των εκπροσώπων τους. Η πραγματικότητα είναι ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν Ευρωπαϊκό λαό σε σχηματισμό και εθνικούς λαούς σε διάλυση, και ότι η διαδικασία της Ευρωπαϊκής συνιστώσας θα είναι το αποτέλεσμα μιας κοινής εκδήλωσης της βούλησης του πρώτου και του δεύτερου. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας δεν θα είναι μόνο το αποτέλεσμα της έκφρασης της συντακτικής βούλησης ενός νέου υποκειμένου, ούτε της σύναψης σύμβασης μεταξύ προϋπαρχόντων υποκειμένων, αλλά μιας πολύπλοκης πράξης που θα περιέχει και τα δύο μέσα της , και το αποτέλεσμα του οποίου θα είναι ένα έγγραφο που θα έχει τόσο χαρακτηριστικά συντάγματος όσο και συνθήκης.[29]

Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, εάν και όταν γεννηθεί, θα είναι η έκφραση όχι της συντακτικής βούλησης μιας πλήρως διαμορφωμένης οντότητας, αλλά της βούλησης δύο ατελών οντοτήτων - η μία επειδή βρίσκεται σε διαδικασία συγκρότησης και η άλλη επειδή βρίσκεται σε διαδικασία διάλυσης — εξηγείται επομένως από τη θεωρία του λαού ως διαδικασία. Ο λαός πριν και πάνω από το σύνταγμα, που είναι ο κάτοχος της συντακτικής εξουσίας, είναι πάντα μια οντότητα σε εξέλιξη, που παίρνει διαδοχικά διαφορετικές μορφές κατά την εξέλιξή του, αλλά που στις κρίσιμες φάσεις αυτού - εκείνες του περάσματος από το ένα στο άλλη φιγούρα — μπορεί να εκδηλωθεί ταυτόχρονα με τη μορφή και των δύο. Η δημιουργία λοιπόν μιας νέας συνταγματικής ισορροπίας δεν ανακόπτει τη διαδικασία συγκρότησης του λαού, έστω κι αν σε περιόδους αργής κίνησης η εξέλιξή του είναι ασυνείδητη. Επομένως, κάθε εκδήλωση συντακτικής εξουσίας δεν περιορίζεται στην έκφραση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών, που έχουν ήδη καθοριστεί πλήρως, της φυσιογνωμίας του λαού που υπήρξε το υποκείμενό της, αλλά τα τροποποιεί και ολοκληρώνει, έτσι ώστε κάθε φάση ανάπτυξης της ιδέας ​ο λαός φθάνει παραδόξως στο υψηλότερο επίπεδο συνειδητοποίησής του αφού, έχοντας εκφράσει τη συντακτική του βούληση μέσω του καθορισμού νέων κανόνων πολιτικής συνύπαρξης, επαναλαμβάνει μια απλώς εικονική ύπαρξη, η οποία εκδηλώνεται μέσω της εθιμικής συναίνεσης. Η φράση του Massimo d'Azeglio «Μόλις γίνει η Ιταλία, πρέπει να γίνουν Ιταλοί» περιείχε μια έκταση, γιατί για να γίνει η Ιταλία ήταν απαραίτητο να υπάρξει ένας ιταλικός λαός στη δημιουργία και αυτός ο λαός να εκφράσει μια πράξη βούλησης: αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, για να συνεχιστεί η διαδικασία συγκρότησης του ιταλικού λαού στο σημείο να δοθεί ένα πλήρες περιεχόμενο στην οντότητα που ορίζεται με αυτήν την έκφραση, ήταν απαραίτητο να μπορέσει να εκφραστεί σε μια επαρκή θεσμική πραγματικότητα.
 

3. Ο Ευρωπαϊκός ομοσπονδιακός λαός. Με τον ίδιο τρόπο, ο Ευρωπαϊκός λαός θα ολοκληρώσει τη διαδικασία συγκρότησής του μόνο μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και ο σχηματισμός του θα συμπέσει με την εξαφάνιση των εθνικών λαών. Η τελευταία είναι μια δήλωση που θα μπορούσε να εγείρει αμφιβολίες στην ίδια την ομοσπονδιακή κουλτούρα, της οποίας η παγιωμένη κληρονομιά περιλαμβάνει τη γνώση ότι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, στερώντας από τα έθνη την απόλυτη κυριαρχία τους, δεν θα τα καταστείλει, αλλά θα τα υπερνικήσει (επομένως τα αρνείται για να τα κρατήσει μαζί). Αλλά αυτή η φαινομενική δυσκολία επιλύεται με την εισαγωγή της έννοιας του «ομοσπονδιακού λαού».[30] Η αναφορά στον «ομοσπονδιακό ευρωπαϊκό λαό» σημαίνει ότι αυτός στον οποίο θα συμβάλει η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για να δώσει μια πλήρη φυσιογνωμία θα είναι ένας ενιαίος λαός, ενωμένος στην ίδια κοινότητα του πεπρωμένου αλλά ότι θα είναι ένας πλουραλιστικός λαός, του οποίου το χαρακτηριστικό θα είναι η πολλαπλότητα της πίστης των πολιτών, που θα έχει ως όρους αναφοράς τόσο το κοινό ανήκειν στην ομοσπονδία όσο και αυτό των κρατών από την ένωση των οποίων θα γεννηθεί η ομοσπονδία καθώς και αυτή των ολοένα και πιο περιορισμένων κοινοτήτων, που θα αναδυθούν ξανά χάρη στην υπέρβαση του αποκλειστικού χαρακτήρα της εθνικής πίστης. Στην ιστορία της ιδέας του λαού, η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης σηματοδοτεί επομένως τη μετάβαση από τη μορφή του εθνικού λαού σε αυτή του Ομοσπονδιακού λαού.[31]

Η τάση μοναδικότητας του Ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού λαού επιβεβαιώνεται σήμερα στη δύσκολα αμφισβητήσιμη περίσταση ότι, εάν είναι αλήθεια ότι οι εθνικοί λαοί εξακολουθούν να διατηρούν μια υπολειπόμενη ύπαρξη καθώς εμπλέκονται στην ευρωπαϊκή διαδικασία συγκρότησης, δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται κάτοχοι του στοιχείου εξουσία σε εθνικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι, σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη, η μόνη δυνατή επανάσταση σήμερα είναι αυτή της υπέρβασης της εθνικής διάστασης σε ένα ευρωπαϊκό ομοσπονδιακό πλαίσιο.
 

4. Το αδιαίρετο της κυριαρχίας και του ομοσπονδιακού κράτους. Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, που νοείται ως μια διαδοχή γεγονότων που θα έχουν ως κατάληξη την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού κράτους στη θέση μιας ομάδας εθνικών κρατών, θέτει υπό αμφισβήτηση την ιδέα της κυριαρχίας: τόσο με την εσωτερική της έννοια ( ως συστατική εξουσία ) και στην εξωτερική (ως εθνική κυριαρχία που πρέπει να ξεπεραστεί με τη δημιουργία του ομοσπονδιακού κράτους). Και αναδεικνύει ένα χαρακτηριστικό της κυριαρχίας, και στις δύο έννοιες, το οποίο είναι σχετικό τόσο για τον ορισμό της φύσης του ομοσπονδιακού κράτους ως σημείου άφιξης της διαδικασίας όσο και για τον προσδιορισμό της διαδρομής μέσω της οποίας μπορεί να θεμελιωθεί: το αδιαίρετο , η οποία απορρέει από τη φύση της ως εξουσίας να αποφασίζει νόμιμα στην έσχατη λύση. Είναι πράγματι προφανές ότι εάν, στην ίδια επικράτεια, η εξουσία να αποφασίζουν νόμιμα στην έσχατη λύση ανήκε σε πολλά υποκείμενα, κανένα από αυτά δεν θα μπορούσε να επιβάλει νομίμως τις αποφάσεις του στα άλλα, και θα προέκυπτε αναρχία.

Επιπλέον, το αδιαίρετο της κυριαρχίας πηγάζει από το ίδιο το γεγονός ότι ο κάτοχός της είναι ο λαός και ότι ο λαός είναι με τη σειρά του αδιαίρετος, στο ότι δεν έχει κανέναν από πάνω του και αποτελεί μια ενιαία κοινότητα πεπρωμένων (ακόμα και αν, όπως έχουμε μπορεί να είναι, διατηρώντας την ενότητά του, ένα πλουραλιστικό υποκείμενο, ικανό, κατά την άσκηση της συντακτικής του εξουσίας, να δώσει τον εαυτό του και - στις φάσεις της αργής κίνησης - να στηρίξει με τη συνήθη συναίνεσή του, μια θεσμική οργάνωση που βασίζεται σε διαφορετικά ανεξάρτητα και συντονισμένα επίπεδα διακυβέρνησης).

Όλα αυτά σημαίνουν ότι η ιδέα, επίσης τρέχουσα στη φεντεραλιστική κουλτούρα, ότι το ομοσπονδιακό κράτος δημιουργεί τη διαίρεση της κυριαρχίας μεταξύ των επιπέδων στα οποία διατυπώνεται είναι εσφαλμένη και πρέπει να διορθωθεί. Το ομοσπονδιακό κράτος δημιουργεί τον καταμερισμό της εξουσίας και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, αλλά όχι αυτό της κυριαρχίας, αποκλειστικός κάτοχος της οποίας παραμένει ο λαός.

Η αρχή του αδιαίρετου της κυριαρχίας παρέχει επίσης ένα κριτήριο για να καθοδηγήσει την επιλογή μεταξύ της συντακτικής μεθόδου και της λειτουργιστικής μεθόδου ως βασική επιλογή που καθορίζει τη στρατηγική του αγώνα για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Εάν η κυριαρχία ήταν διαιρεμένη, η Ευρώπη θα μπορούσε να δημιουργηθεί σταδιακά, μέσω προοδευτικών μεταβιβάσεων κυριαρχίας από τα εθνικά κράτη σε μια υπερεθνική οντότητα που προορίζεται να διαμορφωθεί μέσα από μια συνεχή διαδικασία, χωρίς κρίσεις. Αλλά αν είναι αλήθεια ότι η κυριαρχία είναι αδιαίρετη, αυτό δεν μπορεί να συμβεί: πρέπει να ανήκει εξ ολοκλήρου στα εθνικά κράτη ή εξ ολοκλήρου στην ομοσπονδία, επομένως η διαδικασία δεν μπορεί να μην περάσει από μια συνιστώσα στιγμή, ή μάλλον μια φάση, στην οποία η μεταφορά της από το ένα στο άλλο.

Αυτή είναι η στιγμή, ή η φάση, κατά την οποία ο Ευρωπαϊκός ομοσπονδιακός λαός συνειδητοποιεί τον εαυτό του ως νέο ιστορικό υποκείμενο και αντικαθιστά τους εθνικούς λαούς ως τα θεμέλια μιας ξεπερασμένης νομιμότητας.

Επιπλέον, η αποδοχή της συντακτικής μεθόδου δεν σημαίνει άρνηση της ιστορικής αναγκαιότητας μιας σταδιακής διαδικασίας προσέγγισης της συντακτικής φάσης. Σημαίνει απλώς να γνωρίζουμε ότι τα στάδια της πορείας προσέγγισης δεν συνεπάγονται από μόνα τους μεταβιβάσεις κυριαρχίας. Ούτε σημαίνει, από την άλλη, να πιστεύουμε ότι η μεταβίβαση της κυριαρχίας πρέπει απαραίτητα να γίνει μέσω μιας στιγμιαίας επαναστατικής έξαρσης. Η συντακτική φάση ωστόσο έχει μια διάρκεια·[32] και κατά τη διάρκεια της, όπως είδαμε, η κατοχή της συντακτικής εξουσίας μπορεί να χωριστεί σε δύο διαφορετικές εκφράσεις της ιδέας του λαού στη διαδικασία εξέλιξής του. Αυτό όμως που συνιστά την ιδιαιτερότητά του είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια φάση οξείας κρίσης ή ταχείας κίνησης, που μεταμορφώνει τη βάση της εθιμικής συναίνεσης του Χαουριού. Η κρίση αφορά τόσο τη θεσμική δομή όσο και τις αρχές που βρήκαν τη νομιμότητα του Κράτους και δεν επιλύεται σε μια νέα σχετικά σταθερή ισορροπία μέχρι τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της κυριαρχίας και επανέλθει η ενότητα της κυριαρχίας του εγκαθιδρυμένου κάτοχου.
 

5. Θεσμοί και αυτογνωσία του λαού σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να είναι παραπλανητικό να ταυτίζεται η γέννηση της ομοσπονδίας με έναν συγκεκριμένο θεσμικό μετασχηματισμό. Εάν ο κάτοχος της κυριαρχίας είναι ο λαός, κάθε μεταβίβαση της κυριαρχίας συμπίπτει με την υπόθεση από τον λαό ενός νέου τρόπου ύπαρξης στην ιστορία. Τώρα, είναι γεγονός ότι ο λαός εκδηλώνεται στην ιστορία καθώς ασκεί τη συντακτική του εξουσία, και ότι η άσκηση της συντακτικής εξουσίας είναι και η δημιουργία νέων θεσμών. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι σε πολλές από τις μεγάλες επαναστάσεις στην ιστορία (και επίσης στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης) ένα μεγάλο μέρος της διαδικασίας θεσμικού μετασχηματισμού πραγματοποιείται από την παλιά τάξη πραγμάτων σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι πιέσεις που προκαλούνται από την νέες δυνάμεις που σχηματίζονται στο υπόγειο της κοινωνίας των πολιτών και να τις διοχετεύουν σε μορφές συμβατές με την υπάρχουσα ισορροπία δυνάμεων, ενώ σε άλλες η νέα τάξη πραγμάτων επιβάλλεται αναλαμβάνοντας τους θεσμούς της παλιάς, που έχουν μείνει αμετάβλητοι, και μόνο στη συνέχεια δημιουργεί τους δικούς της (αυτό συνέβη για άλλη μια φορά με την Αντίσταση στην Ιταλία).

Είναι λοιπόν αδύνατο να προσδιορίσουμε τη στιγμή που σηματοδοτεί τη μετάβαση από την παλιά τάξη στη νέα τάξη πραγμάτων εφόσον παραμένουμε δέσμιοι και μόνο της θεσμικής προοπτικής. Στην πραγματικότητα, η θεμελιώδης καμπή είναι αυτή κατά την οποία ο λαός εδραιώνει τη νέα νομιμότητα συνειδητοποιώντας τον εαυτό του στη νέα του μορφή και γίνεται ο ίδιος φορέας της συνέχισης της διαδικασίας του θεσμικού μετασχηματισμού. Αυτή η στιγμή, στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, θα είναι εκείνη που θα λάβει χώρα το γεγονός -περισσότερο πολιτικό παρά θεσμικό- της μετάθεσης του πλαισίου του πολιτικού αγώνα από τα έθνη στην Ευρώπη.[33]
 

7. Ομοσπονδία και συνομοσπονδία. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ή Ένωση, είναι μια θεσμική δομή που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των ενώσεων κρατών και πολλοί υποστηρίζουν ότι ξεπερνά οριστικά την αντίθεση μεταξύ ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας.[34] Τώρα, αν δεχτούμε αφενός την αρχή του αδιαιρέτου της κυριαρχίας και αφετέρου την άσκοπη σύμπτωση μεταβίβασης κυριαρχίας και συγκεκριμένου θεσμικού μετασχηματισμού, αυτό το συμπέρασμα πρέπει να απορριφθεί. Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι μια συνομοσπονδία, παρόλο που παρουσιάζει ορισμένα θεσμικά χαρακτηριστικά ομοσπονδιακού τύπου, επειδή ο Ευρωπαϊκός ομοσπονδιακός λαός, παρόλο που έχει διαμορφωθεί, δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει τον εαυτό του και επομένως δεν έχει προκαλέσει ακόμη τη γέννηση μιας Ευρωπαϊκής νομιμότητας . Και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στο βαθμό που παρουσιάζει ομοσπονδιακά θεσμικά χαρακτηριστικά, και επομένως μπορεί ήδη να θεωρηθεί, από ορισμένες απόψεις, ένας υβριδικός σχηματισμός, είναι ουσιαστικά ασταθής, και ως εκ τούτου προορίζεται να εδραιωθεί με τη μορφή μιας πραγματικής ομοσπονδίας ή να ξαναπέσει σε αυτό της συνομοσπονδίας ή ακόμα και στην αναρχία. Είναι επομένως άλλο πράγμα να αναγνωρίσουμε ότι η ιστορικοκοινωνική πραγματικότητα, όπως η φύση, είναι non facit saltus και επομένως παρουσιάζει πάντα μορφές μετάβασης μεταξύ των ιδανικών-τυπικών μορφών που επιτρέπουν την ερμηνεία της, και άλλο πράγμα να στήνουν οι ίδιοι αυτές τις μεταβατικές μορφές σε ιδανικούς τύπους.
 

VI. Η κρίση εθνικής κυριαρχίας.

Ο Παγκόσμιος ομοσπονδιακός λαός

1. Αλληλεξάρτηση και κρίση εθνικής κυριαρχίας. 2. Ο παγκόσμιος ομοσπονδιακός λαός. 3. Ο λαός στην ιστορία. 4. Η επέκταση του φεντεραλισμού. 5. Λαϊκή κυριαρχία.

1. Αλληλεξάρτηση και κρίση εθνικής κυριαρχίας. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης σηματοδοτεί την αρχή της φεντεραλιστικής πορείας της παγκόσμιας ιστορίας. Θέτει υπό αμφισβήτηση όχι μόνο την εθνική κυριαρχία των χωρών που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία, αλλά την ιδέα της εθνικής κυριαρχίας ως τέτοιας. Φυσικά, η διαίρεση του κόσμου σε κράτη, που αποτελεί προϋπόθεση της εθνικής κυριαρχίας, αποτελούσε πάντα την άρνηση της γενικής βούλησης, άρα και της ιδέας του λαού. Όμως, στην προηγούμενη ιστορία, η μικρότερη ένταση της αλληλεξάρτησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο έκανε συχνά τα κράτη σχετικά ελεύθερα από τους περιορισμούς της διεθνούς πολιτικής, αφήνοντας στην εσωτερική πολιτική έναν βαθμό αυτονομίας. 

Με αυτόν τον τρόπο το γενικό συμφέρον της ανθρωπότητας έτεινε να προσεγγίζει το άθροισμα των συμφερόντων των λαών που το αποτελούσαν και η ιδέα της εθνικής κυριαρχίας διατηρούσε ισχυρή αξιοπιστία καθώς το έθνος μπορούσε να εμφανιστεί ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε και εκφράστηκε η γενική βούληση.[35] Όμως σήμερα η αλληλεξάρτηση σε παγκόσμιο επίπεδο έχει γίνει πολύ στενή και εντείνεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Η ιδιαίτερη φύση των εθνικών συμφερόντων και η ασυμβατότητά τους με το γενικό συμφέρον της ανθρωπότητας γίνεται έτσι όλο και πιο εμφανής. Αυτό υπονομεύει τα ίδια τα θεμέλια της νομιμότητας του Κράτους που νοείται ως αποκλειστικής πολιτικής κοινότητας και η ιδέα της εθνικής κυριαρχίας τίθεται υπό αμφισβήτηση ως τέτοια. Ξεκάθαρη απόδειξη αυτού είναι, αφενός, η αυξανόμενη ανάγκη (επίσης ανικανοποίητη) για ενεργή και αποτελεσματική παρουσία του ΟΗΕ στις εστίες της κρίσης που πολλαπλασιάζονται με εντυπωσιακή ταχύτητα στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο. και, από την άλλη, η ολοένα και συχνότερη γέννηση, εκτός Ευρώπης, περιφερειακών ομαδοποιήσεων κρατών[36].

Μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο πρόβλημα της υπέρβασης της κυριαρχίας, δηλαδή της επιβεβαίωσης του φεντεραλισμού, έχει τεθεί με ρητούς όρους μόνο στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι επομένως το εργαστήριο στο οποίο η ανθρωπότητα προσπαθεί να αναπτύξει τη θεσμική απάντηση στην κρίση της κυριαρχίας. Όμως η ιδιαιτερότητα της συστατικής εμπειρίας που βιώνεται στην Ευρώπη αναδεικνύει τον ημιτελή χαρακτήρα της, ως ένα απλό στάδιο, αν και καθοριστικό, μιας διαδικασίας που την υπερβαίνει. Αυτή η ιδιαιτερότητα συνίσταται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δεν θα έχει άλλη νομιμότητα εκτός από την καθαρά αρνητική της υπέρβασης της εθνικής νομιμότητας: μια βαθιά αντιφατική νομιμότητα αφού ο Ευρωπαϊκός ομοσπονδιακός λαός, όποιο και αν είναι το μέγεθός του, θα είναι πάντα ένας λαός άλλα, και ως εκ τούτου θα διατηρήσει μια εθνική χροιά. Ο αντιφατικός χαρακτήρας της νομιμότητας του μελλοντικού Ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού κράτους έχει, επιπλέον, συγκεκριμένη επιβεβαίωση στη σημαντική περίσταση ότι η μελλοντική γεωγραφική επέκταση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας σήμερα φαίνεται σε μεγάλο βαθμό απροσδιόριστη.
 

2. Ο παγκόσμιος ομοσπονδιακός λαός. Αλλά αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό υποκείμενο της γενικής βούλησης (δηλαδή οι άνθρωποι που ταιριάζουν στην ιδέα του) είναι ένας λαός ελεύθερων και ίσων ανθρώπων, χωρισμένος σε μια κλίμακα αυτόνομων κοινοτήτων διαφορετικών μεγεθών, που αγκαλιάζει σε μια ενιαία κοινότητα πεπρωμένων ολόκληρη την ανθρωπότητα: ο παγκόσμιος ομοσπονδιακός λαός. Αυτό με τη σειρά του, στην εξέλιξή του, και άρα με την απαραίτητη συμβολή των περιφερειακών λαών που θα έχουν προηγηθεί ιστορικά, θα είναι ο κάτοχος της παγκόσμιας συντακτικής εξουσίας, δηλαδή της εξουσίας ίδρυσης της κοσμοπολίτικης ομοσπονδίας. Σε μια παγκόσμια ομοσπονδία, με τη σειρά της χωρισμένη σε μια διαδοχή επιπέδων διακυβέρνησης που συντονίζονται μεταξύ τους, και στη βάση της οποίας βρίσκεται η αυτόνομη τοπική κοινότητα ως το αληθινό και μοναδικό πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο της πλήρους συνειδητοποίησης του ατόμου, της υλοποίησης του διαλόγου μεταξύ των πολιτών με σκοπό τον καθορισμό του κοινού καλού και την ομόφωνη έκφραση της βούλησης για επιδίωξή του, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την πλήρη εκδήλωση της γενικής βούλησης και η συνταγματική ιστορία του ανθρώπινου γένους μπορεί έτσι να θεωρηθεί ότι έχει καταλήξει σε ένα σκοπό. Και η διάκριση μεταξύ του λαού στο σύνταγμα και του λαού πριν και πάνω από το σύνταγμα θα τείνει να εκλείψει.

Αυτή η διάκριση έχει στην πραγματικότητα τη βάση της στο γεγονός ότι η πραγματικότητα των ιστορικών λαών, όπως ορίζονται στα διάφορα συντάγματα, δεν ανταποκρίνεται στην ιδέα του λαού ως παγκόσμιου ομοσπονδιακού λαού. Και οι συντακτικές στιγμές της ιστορίας είναι εκείνες στις οποίες ο παγκόσμιος ομοσπονδιακός λαός, από μια αφηρημένη ιδέα, γίνεται σάρκα για να φέρει τους εμπειρικούς λαούς πιο κοντά, μέσω της έκφρασης, όσο ατελής κ αν είναι, της γενικής βούλησης, στην υλοποιημένη ιδέα ενός λαού. Ως εκ τούτου, η ανθρώπινη ιστορία μπορεί να διαβαστεί ως η ιστορία του σχηματισμού του παγκόσμιου ομοσπονδιακού λαού, του οποίου οι ιστορικοί λαοί αποτελούν μόνο τα ενδιάμεσα βήματα και ο οποίος, στην ιδανική στιγμή της πλήρους πραγματοποίησής του, δεν θα χρειάζεται πλέον σύνταγμα γιατί θα εκφράσει τη γενική βούληση στον αυθορμητισμό των καθημερινών πράξεών του.
 

3. Ο λαός στην ιστορία. Είναι αυτονόητο ότι η παγκόσμια ομοσπονδία θα γεννηθεί ατελής και ότι η ταύτιση του παγκόσμιου ομοσπονδιακού λαού με τον λαό ως λογική ιδέα δεν μπορεί παρά να είναι δυνητική . Όμως, αφού το προσδιορίσουμε ως το ιδανικό σημείο άφιξης της διαδικασίας, μας επιτρέπει να διευκρινίσουμε περαιτέρω τον ορισμό του κριτηρίου για τη σωστή χρήση του όρου «λαός» και αντιστοίχως αυτών της «συντακτικής εξουσίας» και της «κυριαρχίας». Η χρήση της λέξης «λαός» θα είναι σωστή - όσο εμβρυϊκή κι αν είναι η πραγματικότητα που ορίζει - όταν υποδηλώνει μια οντότητα που αρχίζει να συνειδητοποιεί την ανάγκη να κυβερνά την αύξηση της αλληλεξάρτησης σε μια περιοχή του κόσμου μέσω της εξάλειψης των πολιτικών και κοινωνικών φραγμών μεταξύ των λαών και η διεύρυνση της τροχιάς της κρατικής αλληλεγγύης. Πόσο σωστή θα είναι η χρήση της έκφρασης «συντακτική εξουσία» (ή «κυριαρχία» με την εσωτερική έννοια) κάθε φορά που μια συλλογική πράξη βούλησης παράγει έναν πολιτικό και θεσμικό μετασχηματισμό που σηματοδοτεί ένα βήμα προς τα εμπρός προς τον στόχο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Έτσι θα είναι θεμιτό να μιλάμε για τη διαμόρφωση των εθνικών λαών ως υποκείμενα της διαδικασίας που, μέσω ορισμένων σημαντικών θεσμικών αλλαγών, οδήγησαν στην ενσωμάτωση μεταξύ των τάξεων στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία και στις Ιταλικές και Γερμανικές εθνικές ενώσεις κατά τον 19ο αιώνα. Έτσι, θα εξακολουθεί να είναι θεμιτό να υποδεικνύεται ο λαός ως υποκείμενο των αποικιακών απελευθερωτικών αγώνων, στους οποίους διακυβευόταν η επιβολή στον κόσμο της αναγνώρισης της ύπαρξης ιστορικών ατομικοτήτων που δεν είχαν ενωθεί ποτέ με τη «μητέρα πατρίδα», αλλά ήταν καταπιεσμένοι και απαρνημένοι: και ως εκ τούτου η επέκταση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των ανθρώπων, εισάγοντας ολόκληρες κοινότητες, που προηγουμένως αποκλείονταν, στο παγκόσμιο κύκλωμα των διεθνών σχέσεων, του εμπορίου και της επικοινωνίας.

 Έτσι, τέλος, θα είναι θεμιτό να μιλάμε για τον Ευρωπαϊκό λαό ως πρωταγωνιστή μιας διαδικασίας που αποτελεί το πρώτο βήμα προς την παγκόσμια ομοσπονδιακή ενοποίηση. Ενώ θα είναι παράνομη η χρήση του ίδιου όρου σε πλαίσια στα οποία εξυπηρετεί μόνο τη λειτουργία της αιτιολόγησης της καταπίεσης ή της υποκίνησης αποσχιστικών κινημάτων. Χαρακτηριστική από αυτή την άποψη είναι -τουλάχιστον στα περισσότερα πλαίσια- η φόρμουλα του «δικαιώματος των λαών στην αυτοδιάθεση», η οποία, στο βαθμό που χρησιμεύει ως όργανο διάλυσης της κρατικής αλληλεγγύης, διαλύει την ίδια την έννοια του όρου λαός στερώντας του κάθε ικανότητα να δηλώνει ένα συγκεκριμένο υποκείμενο.
 

4. Η επέκταση του φεντεραλισμού. Η κρίση εθνικής κυριαρχίας, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της ιστορικής διαδικασίας, μας κάνει να σκεφτούμε ότι η εξάπλωση του φεντεραλισμού -αφού εγκατασταθεί στην Ευρώπη- θα αποκτήσει τέτοια ταχύτητα ώστε να καταστείλει, τουλάχιστον για μεγάλες ιστορικές περιόδους, την αντίθεση μεταξύ των φάσεων αργής κίνησης και φάσεων ταχείας κίνησης στην εξέλιξη της συνταγματικής τάξης της Ευρώπης. Το (όσο ατελές) παράδειγμα των συνεχών διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποδηλώνει ότι, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί στην Ευρώπη ένας πυρήνας κρατών ενωμένων με ομοσπονδιακούς περιορισμούς, αυτός ο πυρήνας θα έχει τόσο ισχυρή δυναμική επέκτασης που δεν θα του επιτρέψει να αποκτήσει, σε κανένα από τα στάδια της διαδικασίας διεύρυνσης, μια οριστική θεσμική δομή πριν από την έναρξη του επόμενου σταδίου. Η ιστορία του φεντεραλισμού θα γινόταν έτσι ένα είδος μόνιμης πτώσης προς τις ολοένα και πιο προχωρημένες ισορροπίες, προορισμένες να μην εδραιωθούν, τουλάχιστον πριν από το σχηματισμό ενός περιορισμένου αριθμού μεγάλων ομοσπονδιακών μπλοκ ηπειρωτικής διάστασης στον κόσμο. Αυτοί, από την πλευρά τους, όταν θα έχουν εγκατασταθεί σε μια νέα ισορροπία, θα γίνουν οι πρωταγωνιστές της τελικής φάσης της διαδικασίας: αυτή της οικοδόμησης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
 

5. Λαϊκή κυριαρχία. Η κυριαρχία είναι το προνόμιο που διακρίνει το Κράτος από κάθε άλλη μορφή οργάνωσης εξουσίας και με το Κράτος του λαού που ταυτίζεται με αυτό διαλεκτικά. Το να το αρνηθούμε θα σήμαινε ότι χάνουμε τα θεμέλια της πολιτικής συνύπαρξης. Επομένως, η επιβεβαίωση ότι η φεντεραλιστική φάση της παγκόσμιας ιστορίας είναι η άλλη όψη της διαδικασίας εκδήλωσης της κρίσης της εθνικής κυριαρχίας σημαίνει ότι με το ξεκίνημά της το ίδιο το κράτος μπήκε σε κρίση ως φορέας βίας στις διεθνείς σχέσεις. Οι εξελίξεις αυτής της κρίσης θα συμπέσουν με την προοδευτική αυτογνωσία, μέσω της δημιουργίας περιφερειακών ομοσπονδιών, των παγκόσμιων ομοσπονδιακών λαών σε συγκρότηση και η λύση της θα είναι το θεμέλιο της κοσμοπολίτικης ομοσπονδίας. Αλλά αυτό, καθιστώντας το ανθρώπινο γένος την πρώτη και μοναδική ανεξάρτητη πολιτική κοινωνία στην ιστορία, δεν θα καταργήσει την κυριαρχία αυτή καθαυτή, αλλά θα την φέρει πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση της ιδέας της μέσω της αντικατάστασης της σημερινής πραγματικότητας και της παρανόησης της εθνικής κυριαρχίας με την πληρότητα της λαϊκής κυριαρχίας. Και αυτό θα είναι το θεμέλιο ενός Κράτους που, με τη σειρά του, θα έρθει πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση της ιδέας του, απελευθερώνοντας τον εαυτό του από το βίαιο πρόσωπό του και αναλαμβάνοντας ως μοναδική του αποστολή την επιδίωξη του κοινού καλού της ανθρωπότητας. [37]
 

Σημειώσεις

[1] Δείτε το όμορφο δοκίμιο του Konrad Hesse, Die normative Kraft der Verfassung, Tübingen, I.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1959, στο οποίο το θεμέλιο της αυτονομίας του συντάγματος προσδιορίζεται ως μια πράξη βούλησης (Wille zur Verfassung). Με αυτόν τον τρόπο, αποτυγχάνουμε να εντοπίσουμε την ιδιαιτερότητα της συντακτικής εξουσίας και τη διαφορά, που θα διερευνηθεί λεπτομερέστερα στη συνέχεια, μεταξύ της άσκησής της και της συνήθους συναίνεσης που χαρακτηρίζει τις φάσεις σταθερότητας στη συνταγματική εξέλιξη των κρατών.

[2] Βλέπε Carl Schmitt, Die Diktatur, 1922, συμβουλευτείτε την πέμπτη έκδοση του 1989 (Βερολίνο, Duncker & Humblot). Legalität und Legitimität, 1932, συμβουλευτείτε την τέταρτη έκδοση του 1988 (Βερολίνο, Duncker & Humblot).

[3] Είναι αυτονόητο ότι καμία μορφή ανθρώπινης συνύπαρξης δεν είναι δυνατή χωρίς θεσμούς. Ακόμη και σε μια κατάσταση όπως αυτή που συνέβη στον Λίβανο, τη Βοσνία, τη Σομαλία ή τη Ρουάντα, υπήρχαν και υπάρχουν μορφές οργάνωσης της πολιτικής ζωής. Αλλά πρόκειται για εμβρυϊκές και επισφαλείς μορφές, που δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την ασφάλεια που μόνο το κράτος μπορεί να προσφέρει και χωρίς την οποία καμία ανθρώπινη κοινότητα δεν μπορεί να βρει τον χώρο ελευθερίας που είναι προϋπόθεση για την έκφραση όλων των αξιών της κοινωνικής ζωής. .

[4] Αυτό είναι το θέμα που ασχολήθηκε ο Carl Schmitt στο Der Nomos der Erde, Βερολίνο, Duncker & Humblot, 1955.

[5] Maurice Hauriou, Précis de Droit Constitutionnel, Paris, Sirey, 1929, σσ. 23 επ. και 94 επ.

[6] Βλέπε Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1922 και συμβουλ. την πέμπτη έκδοση του 1990 (Βερολίνο, Duncker & Humblot).

[7] Βλ. Carl Schmitt, Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 1928, σσ. 75 επ. Ο ίδιος ο Schmitt, στην ίδια εργασία (σελ. 89), αναφερόμενος στον W. Burckhardt, σημειώνει ότι, εάν η βάση της νομιμότητας ενός συντάγματος εξαρτιόταν από το γεγονός ότι εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθόρισε το προηγούμενο σύνταγμα, το σύνταγμα δεν θα ήταν νόμιμο, διότι, ανατρέχοντας στη γενεαλογία των μεταγενέστερων συνταγμάτων προς τα πίσω στο χρόνο, θα καταλήγαμε, αργά ή γρήγορα, σε ένα παράνομο σύνταγμα, το οποίο επομένως θα μεταδώσει την παρανομία του σε όλα τα επόμενα.

[8] Αυτό το πρόβλημα, ακόμη και αν τίθεται στο διαφορετικό, και κατά τη γνώμη μου αποκλίνον, πλαίσιο της ανάλυσης της διαφοράς μεταξύ «επιτροπικής δικτατορίας» και «κυρίαρχης δικτατορίας», αποτελεί το αντικείμενο του δοκιμίου του Carl Schmitt Die Diktatur, cit.

[9] Οι όροι του προβλήματος της πολιτικοποίησης της δικαιοσύνης υπογραμμίστηκαν με μεγάλη αποτελεσματικότητα από τον Carl Schmitt στο Der Hüter der Verfassung, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1931 και συμβουλ. στην τρίτη έκδοση του 1985 (Berlin, Duncker & Humblot, pp. . 12 επ.). Ιταλική μετάφραση: Ο φύλακας του συντάγματος, Μιλάνο, Giuffrè, 1981.

[10] Κοινωνικό συμβόλαιο, βιβλίο II κεφάλαιο. III.

[11] Ο Ranke γράφει στη μεγάλη του Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation: «Σε τι συνίσταται η φυσική ανάγκη των ανθρώπων να έχουν έναν πρίγκιπα, αν όχι στο ότι η πολλαπλότητα των φιλοδοξιών τους είναι ενοποιημένη και βρίσκει μια ισορροπία στην ατομική συνείδηση ότι η βούληση είναι ταυτόχρονα και η γενική βούληση, ότι η ποικιλομορφία των αναγκών ωριμάζει σε ένα μόνο στήθος, γεννώντας μια απόφαση ικανή να ξεπεράσει τις αντιφάσεις; Το μυστήριο της εξουσίας βρίσκεται επίσης σε αυτό: καταφέρνει να χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους της μόνο όταν όλες οι δυνάμεις υπακούουν αυθόρμητα στην εντολή». (σελ. 459-60 του πρώτου τόμου της συλλογής Rankes Meisterwerke, Munich and Leipzig, Duncker & Humblot, 1914).

[12] Verfassungslehre, cit., pp. 238 επ.

[13] Μια κλασική αντιμετώπιση του εκλογικού σώματος ως οργάνου του Κράτους βρίσκεται στο R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Παρίσι, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1922, σσ. 332 επ.

[14] Κεφάλαιο V.

[15] Ό.π.

[16] Ό.π., σσ. 71 επ.

[17] Η εθιμική συναίνεση αφορά τόσο το καθεστώς, δηλαδή το σύνολο των θεσμών που εκφράζουν τους μεγάλους αξιακούς προσανατολισμούς της πολιτικής συνύπαρξης σε ένα συγκεκριμένο χωρικό πλαίσιο, όσο και την κοινότητα, δηλαδή το ίδιο το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η πολιτική συνύπαρξη, και που με τη σειρά του είναι καθόλου ουδέτερο σε σχέση με αυτές τις αξίες. Αυτή η συναίνεση συνεχίζει να υπάρχει ακόμη και όταν δεν εκδηλώνεται με συγκεκριμένες πράξεις βούλησης, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά όταν τεθούν υπό αμφισβήτηση οι αρχές που θεώρησαν τη νομιμότητα της συνύπαρξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια καθεστωτική κρίση ή, όταν ακόμη και το πολιτικό πλαίσιο αμφισβητείται, μια κοινοτική κρίση. Και τα δύο μπορούν να οδηγήσουν μόνο στο άνοιγμα μιας νέας συντακτικής φάσης, στην οποία οι άνθρωποι ως υποκείμενα του γενικού θα διακρίνονται και πάλι από μια θεσμική δομή που στην πραγματικότητα έχει πάψει να υπάρχει: ή σε μια μακρά διαδικασία πολιτικής αταξίας και αστικής παρακμής .

Για την υπογράμμιση της συνταγματικής σημασίας της κοινότητας, ως διάστασης του Κράτους, ως διακριτή από το καθεστώς, βλ. Mario Albertini, «La politique de la minorityé du MFE», στο Le Fédéraliste, 1962 (IV), σσ. 257 επ.; «La Strategy de la lette pour l’Europe (Έκθεση που παρουσιάστηκε στο XI Congrès du MFE)», Ibid., 1966 (VIII), σσ. 154 επ. Όσον αφορά την εικονική μονιμότητα της συντακτικής εξουσίας του λαού, πέρα ​​από τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις της, βλ Carl Schmitt, Verfassungslehre, cit., σσ. 91-3. Βλέπε επίσης E.-W. Böckenförde, «Die verfassunggebende Gewalt des Volkes. Ein Grenzbegriff des Verfassungsrechts», στο Staat, Verfassung, Demokratie, Frankfurt a.M., Suhrkamp, ​​1991, σσ. 90 επ., όπου όμως ο συγγραφέας, κινούμενος από τη μέριμνα να ρυθμίσει την άσκηση της συντακτικής εξουσίας του λαού, την οποία θεωρεί ως μόνιμο προνόμιό του, τείνει να αποδώσει αυτό το καθήκον στο σύνταγμα, και επομένως να μεταμορφώσει τη συντακτική εξουσία του λαού στην κατεστημένη εξουσία.

[18] Αυτή είναι μια έκφραση του Kant στο Perpetual Peace (Πρώτο οριστικό άρθρο).

[19] Op.cit., κεφ. V.

[20] Βλέπε για παράδειγμα Pietro Giuseppe Grasso, λήμμα «Constituent Power», στο Enciclopedia del Diritto, τόμος XXXIV, Milan, Giuffrè, 1985.

[21] Οι κλασικές εκθέσεις της οργανικής θεωρίας του λαού, ή πιο σωστά του έθνους, σε μια προοπτική δημοσίου δικαίου βρίσκονται στον A. Esmein-Nézard (Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Sirey, 1909, pp. 225 επ. ) και στο Carré de Malberg (ό.π., σ. 167 επ.).

[22] Το σύνταγμα που ψηφίστηκε από τη Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 1793 έφτασε στο σημείο να διατάξει την απόλυτη αμετάβλητότητά του. Κατά μια ειρωνεία της ιστορίας, δεν πρόλαβε καν να τεθεί σε ισχύ. Σχετικά με το συντακτικό πρόβλημα κατά τη Γαλλική Επανάσταση, το έργο του Egon Zweig, Die Lehre vom Pouvoir Constituant, Tübingen, I.C.B., παραμένει ουσιαστικό. Mohr (Paul Siebeck), 1909.

[23] Βλέπε για όλα την κλασική διατύπωση του Otto Hintze, «Staatenbildung und Verfassungsentwicklung» (1902), τώρα στο Staat und Verfassung, Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht, 1970, pp. 34 επ.

[24] Η θεωρία του έθνους ως ιδεολογίας ενός τύπου κράτους διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Mario Albertini, Lo Stato Nazionale, Milan, Giuffrè, 1960.

[25] Ο Austin (Διαλέξεις για τη νομολογία, 1861, συμβουλευτική στην έβδομη έκδοση, Λονδίνο, John Murray, 1911, σελ. 219 επ.) αντιλαμβάνεται στην πραγματικότητα την κυριαρχία όχι ως προνόμιο του λαού ή ακόμη και του έθνους, αλλά ως σχέση εξάρτησης των υποκειμένων από ένα άτομο ή ένα ίδρυμα, που είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυριαρχία μπορεί να εκδηλωθεί μόνο στο πλαίσιο μιας «ανεξάρτητης πολιτικής κοινωνίας», ακόμη κι αν, σύμφωνα με τον Austin, πρέπει να αναγνωριστεί «ότι το πραγματικά ανεξάρτητο μέρος... δεν είναι η κοινωνία, αλλά το κυρίαρχο μέρος της κοινωνίας», η οποία ούτως ή άλλως «δεν πρέπει να βρίσκεται σε σχέση συνήθους υπακοής προς πρόσωπο ή θεσμό που είναι ανώτερο από αυτήν» (σ. 221-22). Γεγονός παραμένει ότι οι έννοιες της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της «πολιτικής κοινωνίας» στην οποία εκδηλώνεται η κυριαρχία δεν μπορούν να διαχωριστούν.

[26] Δείτε για παράδειγμα σε ποια συμπεράσματα καταλήγει ο Carré de Malberg όταν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εθνικής κυριαρχίας (όπ.π., σελ. 166): «...Ο Ρουσσώ δεν βλέπει την αληθινή νομική φύση του κράτους όταν θέτει ως γενική θέση και ως απόλυτη αρχή ότι η κυριαρχία εδρεύει, αρχικά, στους πολίτες...». «Το κράτος από μόνο του έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι κυρίαρχο και δεν υπάρχει κυριαρχία στο Κράτος πριν από αυτήν του ίδιου του Κράτους. Όσο για τους πολίτες, η αλήθεια είναι ότι βρίσκουν στο σύνταγμα του Κράτους την αρχική πηγή των εξουσιών που μπορούν να κληθούν να ασκήσουν μέσω της συμμετοχής στην κρατική κυριαρχία...». Βλέπε επίσης Dominique Turpin, Droit Constitutionnel, Paris, PUF, pp. 157 επ.

[27] Ο προβληματισμός του Carl Schmitt, ενός από τους βαθύτερους συνταγματολόγους του αιώνα μας, καθορίστηκε ριζικά από την αντικατάσταση της ιδέας του έθνους με αυτή του λαού. «Έθνος και λαός» γράφει ο Schmitt (Verfassungslehre, παρ. 8) «συχνά θεωρούνται συνώνυμα. Ωστόσο, ο όρος έθνος είναι πιο ουσιαστικός και λιγότερο διφορούμενος. Ορίζει τον λαό ως μονάδα ικανή για πολιτική δράση, προικισμένη με τη συνείδηση ​​της πολιτικής του ιδιαιτερότητας και τη βούληση για πολιτική ύπαρξη, ενώ οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν ως έθνος είναι μια ανθρώπινη ομάδα που συνδέεται με κάποια μορφή εθνοτικής ή πολιτισμικής συγγένειας. αλλά όχι απαραίτητα πολιτική . Το δόγμα της συντακτικής εξουσίας του λαού προϋποθέτει τη συνειδητή βούληση για πολιτική ύπαρξη, δηλαδή έθνος». Με αυτόν τον τρόπο ο Schmitt αναγκάζεται να αποδώσει συντακτική εξουσία σε μια οντότητα που εξ ορισμού είναι αντίθετη με άλλα έθνη και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τον εαυτό της. Έτσι ο Schmitt, ο οποίος επίσης επανειλημμένα και με μεγάλο σθένος υπογραμμίζει ότι η άσκηση της συντακτικής εξουσίας είναι πράξη βούλησης, δεν αντιλαμβάνεται την κρίσιμη αξία της Ρουσσωικής ιδέας της γενικής βούλησης, η οποία είναι εγγενώς ασύμβατη με την πολιτική ιδιαιτερότητα, δηλαδή, με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του έθνους. Από αυτό προκύπτει ότι, βάσει της θεωρίας του Schmitt, η κατάληψη της εξουσίας από τον Χίτλερ δεν θα μπορούσε να μην ερμηνευθεί ως άσκηση της συντακτικής εξουσίας του Γερμανικού έθνους. Αυτό το όριο εξηγεί την εμπλοκή του με το ναζιστικό καθεστώς.

[28] Αυτό είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα του συνταγματικού λογισμού και της δημοσιογραφικής δραστηριότητας του John Calhoun (βλ. ειδικότερα A Discourse on the Constitution and Government, που δημοσιεύτηκε μετά θάνατον στη Νέα Υόρκη, τα έτη 1851-1856, στο Works of John Calhoun , έκδοση από τον Richard K. Crallé, και τώρα διαθέσιμο στο Union and Liberty. The Political Philosophy of John Calhoun, επιμέλεια Ross M. Lence, Indianapolis, Liberty Fund, 1992. Βλέπε ειδικότερα σελ. 186 επ.). Η ανάγνωση των γραπτών του Calhoun έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί κυριαρχούσε η ανησυχία ότι η ηγεμονία που ασκούσαν οι Βόρειες Πολιτείες στις Νότιες Πολιτείες θα μπορούσε να οδηγήσει στη διάλυση της Ένωσης, για τη μονιμότητα της οποίας ήταν πεπεισμένος υπερασπιστής. Εξ ου και η επιμονή του στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης αντί της προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο ως μέσο για την επίλυση συγκρούσεων δικαιοδοσίας μεταξύ πολιτειών και μεταξύ πολιτειών και ομοσπονδιακής εξουσίας.

Η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, για τον Καλχούν, ήταν ένα είδος επαναθεμελίωσης του ομοσπονδιακού συμφώνου κατά το οποίο η κυριαρχία θα επέστρεφε στους λαούς των πολιτειών, που ήταν οι αρχικοί κάτοχοί του, ενώ ταυτόχρονα θα παρέμενε στο πλαίσιο του Σύνταγμα του 1787. Με αυτόν τον τρόπο, οι θέσεις του Calhoun μολύνθηκαν από μια θεμελιώδη αντίφαση, επειδή η προσπάθειά του να συμβιβάσει τη συνέχιση της ομοσπονδίας με αυτή της κυριαρχίας των πολιτειών μελών ήταν αντιφατική. Επιπλέον, η διαδικασία αναθεώρησης που ορίζει το Αμερικανικό Σύνταγμα εξακολουθεί να προβλέπει απόφαση που λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία από τις νομοθετικές συνελεύσεις των κρατών μελών, πριν ή ακολουθείται από απόφαση του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως εκ τούτου, στο βαθμό που λειτουργεί, δηλαδή παράγει αποφάσεις που η διαφωνούσα μειοψηφία αναγκάζεται να αποδεχθεί, είναι προφανώς ασυμβίβαστη με την επικύρωση της συνεχιζόμενης κυριαρχίας των κρατών μελών, η οποία επιπλέον ισχύει για κάθε διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα κράτος. ομοσπονδιακός. Στην πραγματικότητα, τα κράτη μέλη μιας ομοσπονδίας μπορούν να ανακτήσουν την κυριαρχία τους μόνο μέσω του τραυματικού και αντισυνταγματικού γεγονότος της απόσχισης.

Στο διαφορετικό πλαίσιο της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, και επομένως σε σχέση με μια μεταβατική κατάσταση, ένας προσανατολισμός παρόμοιος με αυτόν του Calhoun εμπνέει την καταδίκη της 12ης Οκτωβρίου 1993 του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο εκφράζει τη γνώμη του για τη συνταγματικότητα της Συνθήκης του Μάαστριχτ . «Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, σας λένε, είναι…, ακόμη και μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την Ένωση, μέλος μιας ένωσης κρατών (Staatenverbund) της οποίας η κοινή εξουσία πηγάζει από τα κράτη μέλη και έχει δεσμευτικά αποτελέσματα στη δικαιοδοσία σφαίρα (Hoheitsbereich) Γερμανική αποκλειστικά δυνάμει της διαταγής εφαρμογής των κανόνων της που απορρέουν από τη γερμανική αρχή (kraft des deutschen Rechtsanwendungsbefehls). Η Γερμανία είναι ένας από τους «Κύριους της Συνθήκης» («Herren des Vertrages»), οι οποίοι παρακίνησαν τη δέσμευσή τους στη Συνθήκη της Ένωσης, η οποία ορίζεται «για αόριστο χρονικό διάστημα» (άρθρο Q), με την επιθυμία τους να είναι μέρος της για μακροπρόθεσμα, αλλά ποιος μπορεί τελικά να ανακαλέσει την ιδιότητα του μέλους μέσω μιας αντίθετης πράξης». Η βάση αυτού του συμπεράσματος έγκειται στο γεγονός ότι «η Συνθήκη της Ένωσης θεσπίζει… μια ένωση κρατών με στόχο την επίτευξη μιας ολοένα στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης οργανωμένη σε κράτη (άρθρο Α), και όχι ένα κράτος που βασίζεται σε ενα Ευρωπαϊκό λαό (Staatsvolk).

[29] Είναι αυτονόητο ότι πρόκειται για ένα απόσπασμα που έχει ήδη προ-διατυπωθεί με την ευκαιρία της ίδρυσης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στη σημερινή του μορφή, αλλά που στην περίπτωση της Ευρώπης παίρνει τον χαρακτήρα της αρχής του μια διαδικασία που προορίζεται να υπερβεί το αρχικό της πεδίο, και η οποία, ως εκ τούτου, δεν διατρέχει τον κίνδυνο, όπως συνέβη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελβετία, να μετατρέψει ξανά τον ομοσπονδιακό λαό σε εθνικό λαό, σταματώντας.

[30] Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονείται ότι, όπως η Ευρωπαϊκή Συντακτική διαδικασία, όπως όλες οι συστατικές διαδικασίες, δεν δεσμεύεται από μια συγκεκριμένη διαδικασία, έτσι και ο υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκός λαός και οι εθνικοί λαοί σε διάλυση δεν αντιπροσωπεύονται απαραίτητα από συγκεκριμένους θεσμούς . Σε αυτό το πλαίσιο θεμελιώνεται η θεωρία του Albertini για το περιστασιακό κέντρο αποφάσεων ή της περιστασιακής ηγεσίας ως ουσιαστικής στιγμής στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Σύμφωνα με τη θεωρία του Albertini («The foundation of the European State. Examination and documentation of the προσπάθεια που αναλήφθηκε από τον De Gasperi το 1951 και σημερινές προοπτικές», στο Il Federalista, 1977 (XIX), σελ. 5 επ.· «The European Community, εξέλιξη ομοσπονδιακή ή διπλωματική εμπλοκή;», ό.π., 1979 (XXI), σελ. 163 κ.εξ.) οι μεγάλες καμπές στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης επιτεύχθηκαν όταν ο ευρωπαϊκός λαός σε σχηματισμό μπόρεσε να αναγνωρίσει τον εαυτό του σε μεγάλους εθνικούς ηγέτες που , σε κάποιες κρίσιμες φάσεις, πρωτοστάτησαν στη διαδικασία. Αυτή η θεώρηση θα ισχύει ακόμη περισσότερο για την πραγματική φάση της σύνθεσης. Το σημείο που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι, στην περίπτωση αυτή, ο Ευρωπαϊκός λαός εκπροσωπείται όχι μόνο από τις ενεργές μειονότητες που αποτελούνται από τα φεντεραλιστικά κινήματα και -όμως όχι πάντα- από τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και από προσωπικότητες που έχουν εμπλακεί στον πολιτικό αγώνα εντός του εθνικού πλαισίου και που ήρθε σε επαφή με τον ευρωπαϊκό λαό μόνο αφού είχαν φτάσει, σε αυτό το πλαίσιο, στο επίπεδο της μέγιστης ευθύνης.

[31] Οφείλουμε την έννοια του «ομοσπονδιακού λαού» στον Mario Albertini («L'Europe des Etats, l'Europe du Marché commun et l'Europe di Peuple fédéral européen», στο Le Fédéraliste, 1962 (IV), σελ. 187 επ.· «Vers une théorie positive du fédéralisme», ό.π., 1963 (V), σσ. 251 επ.). Πριν από την ακριβή διατύπωση αυτής της έννοιας, η συνειδητοποίηση ότι οι θεσμοί ενός ομοσπονδιακού κράτους μπορούν να υπάρχουν μόνο εάν υποστηρίζονται από έναν πλουραλιστικό λαό είχε εκφραστεί από συγγραφείς όπως ο A.V. Dicey, The Law of the Constitution, Όγδοη έκδ. 1914, συμβουλευτείτε την έκδοση Liberty Classics, Indianapolis, 1982, pp. 75-6, και K.C. Wheare, Federal Government, Oxford, O.U.P., τέταρτη έκδοση. 1963, σσ. 35 επ. στο Ιταλικό εμπόριο: Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, Μιλάνο, Comunità, 1949.

[32] Το στοιχείο της διάρκειας στους συνταγματικούς μετασχηματισμούς αναδείχθηκε από τον Μάριο Αλμπερτίνι με τη θεωρία της «συνταγματικής σταδιακότητας». Βλέπε ειδικότερα «Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ομοσπονδιακή εξέλιξη ή διπλωματική εμπλοκή;», cit. Στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η συνταγματική σταδιακή, η θεωρία της οποίας αναπτύχθηκε από τον Albertini με αναφορά στην άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απουσία Ευρωπαϊκού κράτους, παραδειγματίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι δύο στιγμές αναμφισβήτητης συνταγματικής σημασίας, όπως η νομισματική πολιτική και η μεταρρύθμιση των θεσμών με δημοκρατική και ομοσπονδιακή έννοια παρουσιάζονται σήμερα στην πολιτική συζήτηση ως δύο διακριτοί στόχοι. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, θεωρητικά, το ενιαίο νόμισμα είναι η έκφραση μιας Ευρωπαϊκής κυρίαρχης εξουσίας και επομένως προϋποθέτει τη δημιουργία πολιτικής ένωσης, ως την ιδανική στιγμή κατά την οποία μεταβιβάζεται η κυριαρχία.
Αλλά συχνά στην ιστορία, για να χρησιμοποιήσουμε τους όρους του Αριστοτέλη, ό,τι έρχεται πρώτο από τη φύση του έρχεται αργότερα από γενιά: αυτή η σχέση υπονοούμενων επομένως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα δύο πράγματα πρέπει να δημιουργηθούν ταυτόχρονα ή ότι η πολιτική ένωση πρέπει να προηγείται της νομισματικής ένωση. Αντίθετα, είναι πιθανό ότι η νομισματική ένωση, που φαίνεται πιο εύκολο να επιτευχθεί, θα προηγηθεί της πολιτικής ένωσης και, ακριβώς επειδή δεν θα μπορέσει να βρει μια σταθερή δομή χωρίς αυτήν, θα επιταχύνει τη γέννησή της. Εάν συμβεί αυτό, η νομισματική ένωση θα εξακολουθεί να είναι μια ουσιαστική στιγμή για τη μεταφορά της κυριαρχίας από τα έθνη στην Ευρώπη και θα αναδεικνύει τη σταδιακή φύση της.

[33] Αυτή είναι μια έννοια που συχνά επιστρέφει στους στοχασμούς του Mario Albertini. Βλέπε για παράδειγμα «Le problème monétaire et le problème politique européen», στο Le Fédéraliste, 1972 (XIV), σσ. 77 επ.

[34] Βλ. 1, 1994, σελ. 133-151.

[35] «Ο συγκεκριμένος σκοπός ή σκοπός μιας κυρίαρχης πολιτικής κυβέρνησης, δηλαδή ο σκοπός ή ο σκοπός για τον οποίο θα έπρεπε να υπάρχει, είναι αυτός της μέγιστης δυνατής προώθησης της ανθρώπινης ευτυχίας: ωστόσο, για να επιτύχει καλύτερα τον σκοπό της, δηλαδή, για να προωθήσει την ευημερία ή το καλό της ανθρωπότητας στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να εργαστεί άμεσα και ειδικότερα να προωθήσει την ευημερία της κοινότητάς της στο μέτρο του δυνατού. Το καλό της καθολικής κοινωνίας που σχηματίζει η ανθρωπότητα είναι το συνολικό αγαθό των συγκεκριμένων κοινωνιών στις οποίες χωρίζεται η ανθρωπότητα: όπως η ευτυχία καθεμιάς από αυτές τις κοινωνίες είναι η συνολική ευτυχία των μεμονωμένων μελών της. Επομένως, παρόλο που η ευημερία της ανθρωπότητας είναι το πραγματικό αντικείμενο του κράτους (κυβέρνηση), και παρόλο που το κριτήριο της συμπεριφοράς του είναι η αρχή της γενικής χρησιμότητας, πρέπει να επιδιώκει άμεσα και συγκεκριμένα την ευημερία της συγκεκριμένης κοινότητας που η Θεότητα του έχει αναθέσει γιατί εκείνο κυβερνά. Εάν προσαρμόσει πραγματικά τη συμπεριφορά του στην αρχή της γενικής χρησιμότητας, κανονικά θα στοχεύει στην άμεση επίτευξη του συγκεκριμένου και πιο συγκεκριμένου στόχου παρά του γενικού και λιγότερο ειδικού». (John Austin, ό.π., σ. 290-91).

[36] Αυτή η τάση αντανακλάται στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου. Όταν ο πόλεμος εξακολουθούσε να έχει σχετικά αδύναμο αντίκτυπο στην πολιτική συνύπαρξη, η αμοιβαία αναγνώριση των Ευρωπαϊκών κρατών ως κυρίαρχων υποτελών είχε δημιουργήσει την έννοια του justus hostis. Αυτός ο όρος σήμαινε ότι ο εχθρός στον πόλεμο δεν ήταν εγκληματίας και ότι ο πόλεμος δεν ήταν η τιμωρία ενός εγκλήματος, αλλά το μόνο μέσο στο οποίο τα κράτη που αναγνώρισαν τον εαυτό τους ως κυρίαρχο μπορούσαν να καταφύγουν για να επιλύσουν τελικά τις διαφορές τους. Αυτό απαιτούσε από τους στρατούς που βρίσκονταν σε πόλεμο να τηρούν ορισμένους κανόνες, οι οποίοι εξέφραζαν μια μορφή σεβασμού προς έναν εχθρό που αναγνωρίστηκε ότι είχε το προνόμιο της νομιμότητας. Η έννοια του justus hostis εξαφανίστηκε από τη γλώσσα του διεθνούς δικαίου την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη θέση της, επιβεβαιώθηκε η ιδέα της απαγόρευσης του πολέμου (Σύμφωνο Kellogg), ενώ, ταυτόχρονα, επανεμφανίστηκε η έννοια του «δίκαιου πολέμου», που αργότερα θα αποτελούσε το σιωπηρό φιλοσοφικό-νομικό θεμέλιο της δίκης της Νυρεμβέργης και η οποία θα χρησιμοποιηθεί, στις μέρες μας, στη μία πλευρά του νομικού και πολιτικού δόγματος για να δικαιολογήσει την αμερικανική επέμβαση, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου και, πιο πρόσφατα, του επανεξοπλισμού της Βοσνίας. Και οι δύο έννοιες δεν έχουν λογική και συστηματική αιτιολόγηση, εφόσον η εθνική κυριαρχία παραμένει το θεμέλιο των διεθνών σχέσεων.
Η εμφάνισή τους (ή η επανεμφάνισή τους στην περίπτωση του bellum justum) είναι, ωστόσο, ένας πολύ σημαντικός δείκτης της εξάπλωσης της ακαθόριστης ακόμα αντίληψης του νέου χαρακτήρα που έχει πάρει ο πόλεμος στις συνθήκες του 20ου αιώνα και ο οποίος τονίζεται όλο και περισσότερο με το πέρασμα των δεκαετιών. Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι η παγκόσμια αλληλεξάρτηση, η καταστροφική δύναμη των σύγχρονων όπλων και το εύρος των φορέων τους έχουν μετατρέψει στην πραγματικότητα όλη την ανθρωπότητα σε μια ενιαία κοινότητα πεπρωμένων και επομένως κάθε πόλεμο σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Ο πόλεμος επομένως γίνεται εγκληματική παραβίαση των κανόνων που διέπουν τη συνύπαρξη σε πλανητικό επίπεδο, η οποία πρέπει να αποτραπεί και για την οποία, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, ο ένοχος (ο επιτιθέμενος) πρέπει να εντοπιστεί και να τιμωρηθεί.
Αυτές οι προφανώς αντιφατικές ανάγκες θέτουν το πρόβλημα της δημιουργίας μιας παγκόσμιας κυβέρνησης, η οποία, επιβάλλοντας ένα παγκόσμιο νομικό σύστημα, δημιουργεί τις αποτελεσματικές συνθήκες για την κατάργηση του πολέμου και για τη μετατροπή αυτού του μέρους της βίας που θα παρέμενε ωστόσο στις σχέσεις μεταξύ των λαών σε εσωτερική βία, ως εκ τούτου διώκεται με τα νομικά όργανα. Για μια ευρεία ανάλυση αυτού του προβλήματος, έστω και σε μια όχι σαφώς παγκοσμιοποιημένη προοπτική, βλ. Carl Schmitt, Der Nomos der Erde, cit. Ένα πιο πρόσφατο σύμπτωμα της ίδιας ανάγκης αποτελεί η έννοια του ανθρωπιστικού δικαιώματος παρέμβασης που εξαπλώνεται τον τελευταίο καιρό (έστω και προς το παρόν μόνο στις σχέσεις των δυτικών δημοκρατιών με κάποια τριτοκοσμικά καθεστώτα). Πρόκειται για μια αντίληψη που αρνείται την αρχή της μη παρέμβασης και ως τέτοια θέτει άμεσα υπό αμφισβήτηση την ιδέα της εθνικής κυριαρχίας, της οποίας η αρχή της μη παρέμβασης αποτελεί ουσιαστική πτυχή.

[37] Από αυτή την άποψη, βλέπε τις όμορφες σκέψεις του Umberto Serafini στο «Popular sovereignty and Federalism», στο Comuni d’Europa, n. 6 Ιουνίου 1991.

il federalista logo trasparente

The Federalist / Le Fédéraliste / Il Federalista
Via Villa Glori, 8
I-27100 Pavia