Ο ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΗΣ

Πολιτική Επιθεώρηση

 

Το να ελπίζουμε σε μια μόνιμη αρμονία μεταξύ πολλών ανεξάρτητων και ασύνδετων κρατών θα ήταν σαν να αγνοούμε την ομοιόμορφη πορεία των ανθρώπινων γεγονότων και να εναντιωνόμαστε στη συσσωρευμένη εμπειρία του χρόνου.

Hamilton, The Federalist

Έτος Ι, τεύχος 1, 1959

Περί των όρων «Εθνικός», «Ευρώπη» και «Ομοσπονδία»

Mario Albertini

 

 

Δεδομένης της σημασίας που έχουν αυτοί οι όροι στη γλώσσα του περιοδικού μας και δεδομένου του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται με τους πιο διαφορετικούς τρόπους, θέλουμε να πούμε από το πρώτο τεύχος πώς τους χρησιμοποιούμε:

1. Οι όροι «Γαλλία», «Γερμανία», «Ιταλία» και γενικά η «εθνική» γλώσσα πλαισιώνουν συνήθως τα γεγονότα και τους τόπους του πολιτικού αγώνα, της ανάπτυξης της πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής μέσα στις ομάδες που συνυπάρχουν στα εν λόγω εδάφη. Αυτή η ορολογία δεν έχει επεξηγηματική σημασία σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά απλώς ενδεικτική: διακρίνει ορισμένα άτομα από άλλα άτομα, ορισμένα γεγονότα από άλλα γεγονότα, ορισμένες περιοχές από άλλες περιοχές, χωρίς να μας λέει τίποτα για τη φύση τους. Προφανώς, σε θεωρητικό επίπεδο ισχύουν μόνο τα εννοιολογικά σχήματα που αφορούν (ή αναφέρονται σε) ορισμένα σχετικά αυτόνομα σύνολα αλληλοεξαρτώμενων γεγονότων, ενώ γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι διαφορετικές ομάδες «Γαλλικών» πολιτικών, πολιτισμικών, οικονομικών ή κοινωνικών γεγονότων ή «Ιταλικών», «Γερμανικών» δεν αποτελούν σχετικά αυτόνομα σύνολα αλληλοεξαρτώμενων γεγονότων, αλλά πιθανές εννοιολογικές ενότητες.[1]

Ωστόσο, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τους όρους της εθνικής γλώσσας σαν να είχαν επεξηγηματική σημασία, δηλαδή  σχημάτων που αντιστοιχούν σε ορισμένες σχετικά αυτόνομες μονάδες αλληλοεξαρτώμενων γεγονότων που βασίζονται στο «εθνικό» δεδομένο, το οποίο θα είχε αυτόνομη συνάφεια σε ιστορικό επίπεδο (αλλά είναι αντίθετα το αποτέλεσμα ενός μεθοδολογικού λάθους, αυτού που έγινε από την εθνική ιστοριογραφία που αυθαίρετα διαχωρίζει το ιστορικό πεδίο στα διαφορετικά εθνικά πεδία, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της αυτονομίας τους).

Από την πλευρά μας, θα χρησιμοποιήσουμε εθνικούς όρους: α) στο απλώς ενδεικτικό τους εύρος, για να διακρίνουμε ορισμένα άτομα και ορισμένα γεγονότα από άλλα άτομα και ορισμένα άλλα γεγονότα, χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι η εθνική γλώσσα όχι μόνο τα δηλώνει, αλλά και τα εξηγεί. β) στην ιδεολογική τους εμβέλεια, δηλαδή ως ερμηνευτικά κριτήρια του γεγονότος ότι οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν σαν να έχουν θεωρητικό χαρακτήρα στην πραγματικότητα εκδηλώνουν έτσι μια συγκεκριμένη πολιτική στάση (συνειδητή στους εθνικιστές, γενικά ασυνείδητη στους δημοκράτες) που θέτει ως  πρώτη ιεράρχηση στην κλίμακα των ομαδικών αξιών την «εθνική» αξία, δηλαδή τη διατήρηση των υπαρχόντων εθνικών κρατών.
 

2. Ο όρος «Ευρώπη». Μόνο ένας Θεός ξέρει με πόσους τρόπους έχει χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος αυτή τη στιγμή, και συγκεκριμένα τι σημασία έχει η έκφραση «Ευρωπαϊκή ενότητα» στην τρέχουσα νοοτροπία. Σε κάθε περίπτωση, για εμάς ο όρος «Ευρώπη» δηλώνει πάνω από όλα το «πεδίο» στο οποίο αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε την πολιτική μας δράση. Δεν ισχυριζόμαστε ότι αυτό το πεδίο είναι απολύτως αυτόνομο. Πιστεύουμε μόνο ότι είναι αυτή στην οποία οι άνθρωποι που ζουν στον χώρο της «Ευρώπης» θα μπορούσαν να έχουν, για απροσδιόριστο χρόνο, ένα επαρκώς ανεξάρτητο ομοσπονδιακό κράτος, μια επεκτατική οικονομία, μια κοινωνία ικανή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που θέτει η ιστορική εξέλιξη. Με αυτόν τον τρόπο ξεχωρίζουμε από τους εθνικιστές, που επιλέγουν σκόπιμα να πραγματοποιήσουν την πολιτική τους δράση στο εθνικό πεδίο, και από τους εθνικούς δημοκράτες, που συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο χωρίς καν να έχουν σκεφτεί την ευκολία αυτής της στάσης.

Αυτές οι σκέψεις ισχύουν για την έννοια του όρου «Ευρώπη» στον πολιτικό λόγο, δηλαδή σε έναν λόγο που απαιτεί τη χρήση πολιτικών κριτηρίων για τη λύση θεμάτων όπως η εδαφική επέκταση της Ευρώπης ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Όσον αφορά την έννοια του όρου «Ευρώπη» σε άλλους λόγους (ιστορικούς, πολιτιστικούς κ.λπ.), θα προσπαθήσουμε να μην πέσουμε στο λάθος της εθνικής σκέψης που έχει αυθαίρετα τοποθετήσει την κρατική ενότητα, την πολιτισμική διαδικασία, την κοινωνική διαδικασία κ.λπ. , μειώνοντας την κλίμακα των ηθικών αξιών και τα ερμηνευτικά κριτήρια πολύ διαφορετικών ενεργειών αποκλειστικά με βάση το κρατικό μέτρο.
 

3. Ο όρος «Ομοσπονδία». Κατά τη γνώμη μας, ο Φεντεραλισμός έχει ακριβές νόημα μόνο ως εννοιολογικό σχήμα ενός συγκεκριμένου τύπου κράτους. Υπό αυτή την έννοια ο όρος μπορεί να ισχύει ως :

α) Μια τεχνική συζήτηση για αυτό το είδος κράτους ως μέσο για ορισμένους σκοπούς. Στην παρούσα κατάσταση, αυτή η συζήτηση μπορεί να τονίσει, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η ομοσπονδιακή μορφή του κράτους είναι το μόνο μέσο διασφάλισης της δημοκρατικής πολιτικής εξουσίας στους μεγάλους τομείς που είναι απαραίτητοι σήμερα για την πλήρη ανάπτυξη της οικονομικής-κοινωνικής ζωής.

β) Ένας κριτικός λόγος για τη φιλελεύθερη, σοσιαλιστική πολιτική συμπεριφορά κ.ο.κ. Αν πούμε, για παράδειγμα, με τα λόγια του  Χάμιλτον ότι «το να ελπίζεις σε μια μονιμότητα της αρμονίας μεταξύ πολλών ανεξάρτητων και ασύνδετων κρατών θα σήμαινε ότι παραβλέπεις την ομοιόμορφη πορεία των ανθρώπινων γεγονότων που αντίκεινται στην εμπειρία που συσσωρεύτηκε με την πάροδο του χρόνου», απομονώνουμε μια ορισμένη σταθερά στο πλαίσιο πολιτικών γεγονότων που γίνεται πλήρως κατανοητό από εκείνους που, έχοντας κατανοήσει καλά τον χαρακτήρα της Ομοσπονδίας, βλέπουν τα μη ομόσπονδα κράτη ως υπαρκτές δυνάμεις που μάχονται μεταξύ τους για την υπεροχή ή την ασφάλεια - και όχι όπως επιθυμεί ο διεθνής δημοκρατικός και σοσιαλιστικός ουτοπισμός. Είναι - «λαοί» ή φίλα «προλεταριακά κράτη».
Το πνεύμα αυτής της σταθεράς μας επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι οι χαρακτηριστικοί στόχοι της φιλελεύθερης συμπεριφοράς (καταμερισμός εργασίας σε παγκόσμια κλίμακα, ελάχιστη παρέμβαση μεταξύ πολιτικών και οικονομικών γεγονότων) μπορούν να επιτευχθούν θεωρητικά μόνο μέσω ενός παγκόσμιου ομοσπονδιακού κράτους και σε περιορισμένη έκταση με μέσα παγκόσμιας ισορροπίας που να μειώνουν  τις διεθνείς εντάσεις στο ελάχιστο. Μια ισορροπία αυτού του τύπου μπορεί να διασφαλιστεί μόνο από μια διεθνή δομή που επιτρέπει σε μεμονωμένα κράτη να έχουν πρόσβαση στην εξουσία με ειρηνικές τάσεις και δεν τα αναγκάζει να χρησιμοποιούν σημαντικά τους οικονομικούς τους πόρους για σκοπούς στρατιωτικής ισχύος. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τους χαρακτηριστικούς στόχους της σοσιαλιστικής συμπεριφοράς (επίτευξη καθεστώτος οικονομικής ανεξαρτησίας και πολιτικοκοινωνικής αξιοπρέπειας των εργαζομένων, ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους). Σε αυτόν τον προσανατολισμό, η συζήτηση μπορεί να οδηγηθεί στην ανακάλυψη των αιτιών που διέλυσαν τον σύντομο διεθνή φιλελευθερισμό του δέκατου ένατου αιώνα, ο οποίος κατέστησε αποτυχία την εμπειρία των σοσιαλιστικών διεθνών κ.λπ.

γ) Τελικά μια θετική συζήτηση για τις γενικές σχέσεις δικαίου και εξουσίας. Με βάση το έργο του Kant Περί της Διαρκούς Ειρήνης, μπορούμε να πούμε ότι η νομική συμπεριφορά θα μπορεί να καλύψει τη διακρατική περιοχή (και κατά συνέπεια τις νομικές συμπεριφορές που είναι εσωτερικές σε κάθε μεμονωμένο κράτος αλλά εξαρτώνται από τις διεθνείς σχέσεις: ένα μεγάλο μέρος, στην ουσία, ονομάζεται δημόσιο, το οποίο έχει ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα και όχι αυστηρά νομικό) μόνο σε μια παγκόσμια ομοσπονδία, δηλαδή σε μια κατάσταση στην οποία η προσφυγή (ή η απειλή προσφυγής) στον πόλεμο για τη ρύθμιση των αποκλινόντων  συμφερόντων τερματίζεται. Αυτές οι έννοιες μπορούν να μας πάνε μακριά και μπορούν να θεωρηθούν πολύ αφηρημένες. Σε κάθε περίπτωση, μόνο με αυτές τις έννοιες μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να βάλουν την ανθρωπότητα πρώτη στην κλίμακα των ομαδικών αξιών, και αντ' αυτού βάζουν τα έθνη πρώτα, που συχνά έρχονται σε αντίθεση με τις θρησκευτικές, ηθικές, πολιτιστικές και επιστημονικές αξίες του πολιτισμού μας.
Κατά τη γνώμη μας ο όρος «Ομοσπονδία» δεν έχει ακριβή σημασία σε άλλες συζητήσεις. Όταν, στα χνάρια της φιλοσοφίας του Προυντόν, γίνεται αντιληπτή ως βασική έννοια της πλουραλιστικής φιλοσοφίας της κοινωνίας, χρησιμοποιείται με αυθαίρετο και προσωπικό τρόπο, που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από όλους όσους θεωρούν, και θα θεωρούν, ότι μια πλουραλιστική φιλοσοφία, η φιλοσοφία της κοινωνίας βασίζεται στη χριστιανική αποκάλυψη ή στην Καντιανή ηθική ή στην επιστημονική νοοτροπία κ.λπ. Στην πραγματικότητα, αυτή η συγκεκριμένη χρήση του όρου «φεντεραλισμός» μεταφέρει νοήματα από τον πολιτικό λόγο στον φιλοσοφικό λόγο και αντίστροφα, συγχέει την ανάλυση των γεγονότων με την επιλογή των αξιών, ενοποιεί αυθαίρετα διαφορετικά εννοιολογικά επίπεδα και αναμιγνύει μέσα και σκοπούς, δημιουργώντας μια μεταφορική γλώσσα που ο καθένας ερμηνεύει με τον τρόπο του. Με άλλα λόγια, με αυτή την αυθαίρετη χρήση της λέξης «Ομοσπονδία» παραμένουμε στο ιδεολογικό επίπεδο, και δεν προχωράμε στο επιστημονικό-τεχνικό. Δεν αποδεχόμαστε αυτή την άποψη και περιορίζουμε τη χρήση του όρου «Φεντεραλισμός» στον πολιτικό λόγο, και ειδικότερα στα ζητήματα που τίθενται υπόψη. Δεν θα δημιουργήσουμε λοιπόν καμία άμεση σχέση μεταξύ «Φεντεραλισμού» και «Φιλοσοφίας».
Μας μένει να πούμε ότι, όσον αφορά την ένωση των όρων «Φεντεραλισμός» και «Ευρώπη» (και συνεπώς η πολιτική μας στάση), μετά από όσα είπαμε θα είναι σαφές ότι κατά τη γνώμη μας η κατανόηση του αγώνα για την Ευρωπαϊκή ενότητα απαιτεί τη χρήση Φεντεραλιστικών σχημάτων, αλλά δεν εξαντλείται από τέτοια σχήματα. Στην πραγματικότητα, για να διεξαχθεί αυτός ο αγώνας, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα της εποχής μας, και αυτές οι απαντήσεις απαιτούν διαφορετικές γνώσεις, οι οποίες καθαυτές απαιτούν τη χρήση άλλων πολιτικών κριτηρίων και οικονομικών, νομικών και κοινωνικών ζητήματα που δεν έχουν άμεση σχέση με Φεντεραλιστικά σχήματα.
Θα επανέλθουμε σε καθένα από τα θέματα που αναφέρονται σε αυτό το σημείωμα με μάλλον σύντομο τρόπο κατά τη διάρκεια της εργασίας μας.
 

Μετάφραση από την Ιταλική έκδοση του IL FEDERALISTA: Σπυρίδων Στ. Κόγκας

il federalista logo trasparente

The Federalist / Le Fédéraliste / Il Federalista
Via Villa Glori, 8
I-27100 Pavia