Ο ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΗΣ

Πολιτική Επιθεώρηση

 

Έτος ΙΙΙ, 1961, Αριθμός 3-4

Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

MARIO ALBERTINI

I

Η Παλινόρθωση δεν υπονομεύτηκε καθόλου, όπως πιστεύουν ορισμένοι, από τη σύγκρουση μεταξύ νόμιμων κρατών και εθνικών αναγκών. Ο εθνικισμός ήταν πολύ αδύναμος για να δημιουργήσει αυτήν την αντίθεση: η εθνική ιδέα δεν είχε γίνει ακόμη ούτε κριτήριο πολιτικής δράσης, ούτε καθολικός κανόνας ερμηνείας της ιστορίας.

Η αντίθεση στην Παλινόρθωση προήλθε στην πραγματικότητα από τη διάκριση μεταξύ φιλελεύθερων και δημοκρατικών αρχών και των αρχών του απολυταρχισμού. Αυτές οι αρχές -θεωρητικά αντίθετες- στην πραγματικότητα κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα παρέμειναν αρκετά συνδεδεμένες στο ενιαίο ρεύμα του πεφωτισμένου δεσποτισμού, που είχε ενώσει τους μεταρρυθμιστές βασιλείς και τους προοδευτικούς συγγραφείς.

Τον δέκατο ένατο αιώνα η πολιτική των αποκατασταθέντων κρατών διατήρησε γενικά τον ρεφορμιστικό και ανεκτικό τους χαρακτήρα, αλλά αυτό δεν ήταν πλέον αρκετό για να συγκρατήσει το προοδευτικό κίνημα που άρχιζε να διεκδικεί τα συνταγματικά δικαιώματα της αστικής τάξης και του λαού, επιτιθέμενο στη στη ρίζα της νομιμότητας τους.

Αυτή η αντίθεση, και όχι η ανύπαρκτη ακόμη κίνηση των εθνικών διεκδικήσεων, ήταν που κατέστησε την Παλινόρθωση εξαιρετικά αδύναμη και της προσέδωσε συντηρητικό χαρακτήρα.

Από εθνικής σκοπιάς, τόσο οι υποστηρικτές όσο και οι πολέμιοι του καθεστώτος κινήθηκαν αρχικά στο ίδιο πεδίο ατομικισμού και κοσμοπολιτισμού, άρα των «αυθόρμητων εθνικοτήτων» και της «αυθόρμητης υπερεθνικότητας» και όχι σε αυτό του σύγχρονου εθνικού αισθήματος, δηλαδή της σύμπτωσης κράτους και έθνους.

Σε αυτό το πλαίσιο ανήκουν οι ιταλικές εξεγέρσεις του 1820-21 και του 1831. Ο τοπικός χαρακτήρας τους, υποτιμημένος ή ελαχιστοποιημένος από εκείνους που ερμηνεύουν ολόκληρη την ιστορία της Ιταλίας ως συνάρτηση του εθνικού αποτελέσματος, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα στο γεγονός ότι τα καινοτόμα κινήματα, στην Ιταλία όπως και αλλού, εμψυχώθηκαν σχεδόν αποκλειστικά με στόχο την απόκτηση συνταγματικών ελευθεριών.

Αυτός ο σκοπός στρεφόταν φυσικά προς τα υπάρχοντα κράτη επειδή η ιδέα της συγχώνευσης του κράτους και του έθνους δεν ήταν ακόμη κυρίαρχη σε κανένα μέρος της Ευρώπης, κάνοντας χρήση καθολικών πολιτικών αντιλήψεων γιατί ο ευρέως διαδεδομένος αυθόρμητος ευρωπαϊσμός έκανε δυνατό να σκεφτεί κανείς ότι τα ίδια συνταγματικά συστήματα -το Γαλλικό σύμφωνα με τους φιλελεύθερους, το Ισπανικό σύμφωνα με τους δημοκράτες- ίσχυαν για όλα τα κράτη της Ευρώπης.

Επιπλέον, κανείς δεν αντιλαμβανόταν το κράτος του ως κάτι οργανικά ιδιόρρυθμο, ως έναν απολύτως αποκλειστικό θεσμό. Αντίθετα, ο καθένας θεωρούσε το κράτος του ως έναν οργανισμό υποταγμένο στους γενικούς ευρωπαϊκούς κανόνες: το 1831 οι κάτοικοι της Μπολόνια αφόπλισαν τους κατοίκους της Μόντενα ως «ξένους» βάσει του γενικού κανόνα της μη επέμβασης, που οι ίδιοι αργότερα θα επικαλεστούν για να υπερασπιστούν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Επαρχιών.

Το 1831 -όχι το 1820 και το 1821 όπου έγιναν οι ναπολιτάνοι εξεγέρσεις και η εξέγερση των Πιεμόντε για τη Βόρεια Ιταλία- δεν έλειψαν οι εκκλήσεις για εθνική ενότητα. Αλλά αυτές οι εκκλήσεις έπεσαν στο κενό και δεν μετατράπηκαν ούτε σε πρόγραμμα δράσης ούτε σε διαδεδομένο τρόπο σκέψης, επειδή ήταν το αποτέλεσμα μιας μηχανικής αντιπαράθεσης της ιταλικής «αυθόρμητης εθνικότητας» προπάντων λογοτεχνικής και ρητορικής φύσης και της επαναστατικής και συνταγματικής σκέψης, και όχι αποτέλεσμα ισχυρής εθνικής βούλησης ή αποτελεσματικής πολιτικής διατύπωσης της αρχής του εθνικού κράτους.

Ούτε αυτοί που αναδρομικά κρίθηκαν ως ερμηνευτές της ανανεωμένης εθνικής ψυχής δεν είχαν πετύχει αυτό το αποτέλεσμα, που ξεχωρίζει το παλιό από το νέο στον εθνικό τομέα : ο Αλφιέρι, ο Φόσκολο, ο Μαντσόνι, ο Ροσμίνι, οι συνεχιστές του διαφωτισμού, οι ρομαντικοί.

Στην πραγματικότητα είχαν επιρροή στο αρχικό εθνικό κίνημα μόνο επειδή είχαν την τάση να αποδέχονται τις νέες αντιλήψεις για την πολιτική και το κράτος που διαμορφώνονταν, ενώ, ακριβώς λόγω της ιδιότητάς τους ως εγγράμματοι, ως άνθρωποι του πολιτισμού, ήταν στην πραγματικότητα οι μόνοι «Ιταλοί» τότε.

Τότε υπήρχε μόνο η Ιταλική ζωή των γραμμάτων. Για το λόγο αυτό η συμμετοχή τους στη λογοτεχνική ζωή ήταν ταυτόχρονα και συμμετοχή στην ενιαία εθνική πραγματικότητα. Αλλά δεν προχώρησαν πολύ περισσότερο από αυτή τη συνήθεια. Ήταν «Ιταλοί» κατά το έθιμο, αλλά δεν ήταν από συνειδητή επιθυμία να οικοδομήσουν έναν νέο τρόπο ύπαρξης στον οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι.

Δεν έκαναν καμία βαθιά προσπάθεια να μετατρέψουν την ιταλική «αυθόρμητη εθνικότητα» στο πολιτικό και λαϊκό γεγονός της εθνικής ιδεολογίας και περιορίστηκαν στο να υποστούν, ο καθένας ανάλογα με την εμπειρία και τη φύση του, την τροποποίηση του τρόπου του να είσαι Ιταλός που αναπτύχθηκε χωρίς να  συνειδητοποιούν πραγματικά τη μεγάλη αλλαγή σε ιδέες και θεσμούς που θα προέκυπταν από την εθνική επανάσταση.

Τα ιταλικά αισθήματα του Φόσκολο δεν τον εμπόδισαν να περιφρονήσει τους απλούς ανθρώπους και να τους θεωρήσει τάξη αποκλεισμένη από την πολιτική.

Ο Manzoni, ο οποίος είχε επίσης προαισθήματα και φιλοδοξίες εθνικής φύσης, υπέταξε την πιθανή ιταλική ενοποίηση σε ηθικούς σκοπούς χωρίς να τη χαρακτηρίζει έντονα, και δείχνει για παράδειγμα ότι χαίρεται όταν διαπιστώνει ότι η λέξη popolus , σε ορισμένους νόμους των Φράγκων βασιλιάδων, χρησιμοποιήθηκε χωρίς διάκριση από τον Stingray.

Σε αυτή τη γραμμή σκέψης ο πατριώτης Berchet πίστευε μάλιστα ότι αναπτύσσεται μια ευρωπαϊκή εθνικότητα. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε άλλα παραδείγματα, όταν λαμβάνεται υπόψη το γενικό πλαίσιο αυτών των καταστάσεων: το γενικό ιταλικό αίσθημα δεν είχε ακόμη μετατραπεί, ούτε καν στις ενεργές μειονότητες, σε σύγχρονο εθνικό πατριωτισμό. Οι εθνικές αξίες και γεγονότα εξακολουθούσαν, στην πραγματικότητα και στο σκοπό, να μενουν από συνδεδεμένα  από τη διαδικασία της εξουσίας όπως ήταν τον δέκατο όγδοο αιώνα και προηγουμένως.

Η αλλαγή ξεκίνησε στην ψυχή του Mazzini. Ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την εθνική ιδέα ως κανόνα που καλύπτει τα πάντα και ως αποκλειστικό κριτήριο δράσης: γι' αυτό απέρριψε τον ατομικισμό και τον κοσμοπολιτισμό, που αφήνουν στη σκιά τα εθνικά αισθήματα και τους χαρακτήρες.

Για το λόγο αυτό επέκρινε τις εξεγέρσεις του 1820-21 και του 1831 ως μη-ιταλικές, ως μη εθνικές, έχοντας αντιταχθεί στην κοινωνία της εποχής του και στις πολιτικές αντιλήψεις του παρελθόντος ως συνάρτηση της εθνικής ιδέας, έκανε κάτι νέο κάτι που δεν υπήρχε ακόμα, το οποίο έπρεπε να επιτευχθεί.

Με αυτόν τον τρόπο ανέδειξε τα στοιχεία της ασυνέχειας μεταξύ του παλιού τρόπου συναισθήματος που βασιζόταν στην «αυθόρμητη εθνικότητα» που έκανε τους Ιταλούς «Ιταλούς» από τη λογοτεχνία, τους Πιεμόντε, τους Λομβαρδούς, τους Βενετούς και ούτω καθεξής εκ γενετής εθνικούς αυτού του νέου που επρόκειτο να προκύψει.

Επομένως, από τον Mazzini μπορούμε να χρονολογήσουμε την αρχή του μετασχηματισμού της «ιταλικότητας» από μια απλή λογοτεχνική νοοτροπία περιορισμένη σε λίγα άτομα στην κατάσταση ενός σύγχρονου εθνικού συναισθήματος που μπόρεσε να επεκταθεί σε έναν τεράστιο πληθυσμό.

Είναι αλήθεια ότι, κυριολεκτικά, το δόγμα του Mazzini για το έθνος μπορεί να φαίνεται εξωπραγματικό και δεν αντιστοιχεί με κανέναν τρόπο στην ιταλική εθνική συνείδηση που γνωρίζουμε. Ωστόσο, η ίδρυσή του έχει ρεαλιστικό χαρακτήρα: την ιδέα της συγχώνευσης εθνικότητας και κράτους, που στο εθνικό ζήτημα διαχωρίζει ουσιαστικά το παλιό από το νέο.

Η επίγνωση του γεγονότος ότι αυτή η συγχώνευση είναι η αφετηρία και όχι το σημείο άφιξης της εθνικής διαδικασίας είναι επίσης ρεαλιστική. Και η πρόβλεψη της επιτυχίας της εθνικής ιδέας και του γεγονότος ότι τα έθνη θα άλλαζαν ριζικά την πορεία της ευρωπαϊκής ιστορίας βυθίζοντας τον κόσμο του δέκατου όγδοου αιώνα είναι επίσης ρεαλιστική.

Οι ίδιες φανταστικές πτυχές του δόγματος του Mazzini για το έθνος δεν είναι εντελώς αποκομμένες από την πραγματικότητα. Για μια πτυχή, που θα φανεί αργότερα, οι εξιδανικεύσεις του Mazzini αντιπροσωπεύουν την προσπάθεια να σκεφτεί κανείς το παρόν ή το παρελθόν ως νέα δεδομένα, και επομένως σηματοδοτεί την ιστορική μετάβαση από το απολυταρχικό κράτος στο εθνικό. Επιπλέον, τέτοιες εξιδανικεύσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ανάγκες της αρχικής φάσης του εθνικού αγώνα.

Η πνευματιστική παραμόρφωση του έθνους είναι στην πραγματικότητα αναπόφευκτη σε όλα τα εθνικά κινήματα που στηρίζονται σε μια στενή κοινωνική βάση, και τόσο πιο ισχυρή όσο πιο στενή είναι αυτή η βάση. Στην Ευρώπη, κατά το πρώτο μισό του περασμένου αιώνα, αυτή η βάση ήταν ουσιαστικά στενή και ως εκ τούτου ο σχηματισμός του εθνικού κράτους δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ούτε στις προσδοκίες ούτε στις απαιτήσεις της πλειοψηφίας του πληθυσμού, του οποίου ο κοινωνικός ορίζοντας δεν ξεπερνούσε ακόμη το μικρό κύκλο της τοπικής ζωής.

Αλλά όσοι ήθελαν να πολεμήσουν για το έθνος έπρεπε να σκεφτούν εξίσου τα φαντασιακά του στοιχεία ως άτομα ικανά να διευρύνουν αυτόν τον ορίζοντα σε εθνικές διαστάσεις. Και δεδομένου ότι ένα γεγονός αυτού του είδους ήταν απολύτως αδιανόητο από οικονομικής και άρα συγκεκριμένα κοινωνικής άποψης, το σκέφτηκαν με όρους καθαρής ανάγκης, ως τρόπο ζωής που βασίζεται σε αποκλειστικά ιδανικά κίνητρα.

Τελικά, δεν μπορούσαν παρά να σκεφτούν τους ανθρώπους ως μια ομάδα ατόμων που πρέπει να μορφωθούν. Φυσικά, αυτή η ιδέα του έθνους αρχικά εμψύχωσε μόνο μια μικρή πρωτοπορία ανιδιοτελών ανδρών που άνοιξαν ένα νέο μονοπάτι, και έγινε μια ιδέα που συμμερίστηκαν και οι «ρεαλιστές» πολιτικοί μόνο όταν η εθνική αρχή άρχισε να λειτουργεί αποτελεσματικά ως αρχή της πολιτικής νομιμότητας, δηλαδή ως ιδεολογική δικαιολογία για την ανάληψη ή τη διατήρηση της εξουσίας.

Αυτό συνέβη όταν καθορίστηκαν νέες πολιτικές καταστάσεις με βάση νέα οικονομικά δεδομένα - που απαιτούσαν καλά οργανωμένες αγορές σε ένα ευρύ πλαίσιο, δηλαδή "εθνικό" - και στην αλλαγμένη διεθνή ισορροπία, που ανάγκασε τα μεγάλα κράτη να προσαρμοστούν στο επίπεδο ισχύος που είχαν φτάσει από τα ήδη εθνικοποιημένα κράτη και εισήγαγε παντού τη δυνατότητα χρήσης της εθνικής αρχής ως δικαιολογίας για τον αγώνα για την εξουσία.

Έχοντας θέσει αυτές τις προϋποθέσεις για να τοποθετήσουμε τη σκέψη του Mazzini στο πολιτικό της πλαίσιο, πρέπει να αναλύσουμε τη θέση του Mazzini απέναντι στον ατομικισμό, τον κοσμοπολιτισμό και την εθνική ιδέα, προκειμένου να εντοπίσουμε τα στοιχεία που συνέβαλαν στη διαμόρφωση εθνικής διάκρισης μεταξύ των δύο όρων του  ατόμου και της ανθρωπότητας και να δούμε τι έκανε.

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να έχουμε κατά νου ένα γεγονός που τόνισε ο Salvatorelli: ο Mazzini πριν από την Giovine Italia ήταν ατομικιστής, κοσμοπολίτης και αρνιόταν την αξία των εθνικών χαρακτήρων. Στο δοκίμιο D'una Letteratura Europea (1829) ο Mazzini έγραψε: «Η ιδιαίτερη ιστορία των εθνών πρόκειται να τελειώσει, η Ευρωπαϊκή ιστορία πρόκειται να αρχίσει».

Σε άλλο κείμενο του το 1829 ( Ιστορικό δράμα ) αναφέρει επίσης ότι η υπέρτατη αξία είναι: «Ο άνθρωπος όλων των εποχών, όλων των τόπων... κέντρο του σύμπαντος... όχι Άγγλος, ούτε Γάλλος, ούτε Ιταλός, αλλά πολίτης της απέραντης γης». Σήμερα, πρέπει αμέσως να παρατηρήσουμε ότι ο Mazzini, ακόμη και όταν έβαλε σε πρώτο πλάνο τα εθνικά δεδομένα, δεν εγκατέλειψε ποτέ αυτά τα υπερεθνικά ιδανικά.

Πράγματι, μπορεί κανείς να συλλάβει το δόγμα του για το έθνος ως τον καρπό της εμπειρίας ενός ανθρώπου που, πεπεισμένος ότι ο ατομικισμός και ο κοσμοπολιτισμός δεν ήταν ικανοί να επιτύχουν ελευθερία και αδελφοσύνη, επινόησε και υποστήριξε την εθνική ένωση ακριβώς με στόχο να έχει τα αποτελεσματική μέσα για την επίτευξη υπερεθνικών στόχων.

Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη θεωρία της ιταλικής πρωτοκαθεδρίας. Για να εξηγήσουμε αυτή την αντίφαση -όπως, εξάλλου, για να κατανοήσουμε τον Mazzini- πρέπει να λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερη φύση της πολιτικής του σκέψης.

Στον Mazzini κυριαρχούσε ένα μοναδικό, αποφασιστικό πάθος: αυτό του αγώνα για την Ιταλία. Όμως η Ιταλία ήταν διχασμένη και έπρεπε να σκεφτεί και να ενεργήσει μέσα σε ένα εθνικό πλαίσιο που υπήρχε μόνο στο μυαλό του. Δεδομένης της πολιτικής φύσης του έργου και της συνακόλουθης ανάγκης να χρησιμοποιήσει ανθρώπους για να το αντιμετωπίσει, έπρεπε να προσπαθήσει να κάνει τους άλλους να έχουν την ίδια εμπειρία με αυτόν.

Αλλά το εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο γιατί περιελάμβανε και τη γέννηση ενός νέου τρόπου θεώρησης της κοινωνίας και την αντιμετώπιση του πιο δύσκολου αγώνα για την εξουσία: αυτόν που αποσκοπούσε στην ίδρυση ενός νέου κράτους σε μια νέα περιοχή. Για να αντιμετωπιστεί ένα παρόμοιο έργο ήταν απαραίτητο να συνδυαστεί το μέγιστο της αφαίρεσης, του θεωρητισμού, με το μέγιστο του ρεαλισμού, της πολιτικής. Συνεπώς ήταν απαραίτητο να επιτευχθεί μια εξαιρετική συγκέντρωση θέλησης και σκέψης.

Καθηλωμένος στο έργο του “Σκέψη και Δράση” , συνέδεσε κάθε ιδέα και κάθε πράξη της ζωής του με το ιταλικό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό δεν μπόρεσε να κρατήσει την εθνική ιδέα στα όρια της πολιτικής σφαίρας, και αντ' αυτού την έκανε κέντρο μιας συνολικής οπτικής του κόσμου. Ωστόσο, είναι ένα όραμα του κόσμου στο οποίο η εκδήλωση νοητικών καταστάσεων που δεν επεξεργάζονται εννοιολογικά συχνά παίρνει τη θέση των θεωρητικών προβληματισμών.

Στην πραγματικότητα, για να εξηγήσει τι ήταν το έθνος, κατέφευγε συχνά σε ψυχολογικά επιχειρήματα που, θεωρούμενα από μόνα τους, θα ίσχυαν μόνο για την ιδιωτική ζωή των ατόμων: «Θεέ μου – προσεύχεται, ο ναύτης από τη Βρετάνη, καθώς σαλπάρει – προστάτεψε με: το σκάφος μου είναι τόσο μικρό και ο ωκεανός σου τόσο μεγάλος! Και αυτή η προσευχή συνοψίζει την κατάσταση του καθενός σας, αν δεν βρεθεί το μέσο για να πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις σας, τη δύναμη της δράσης σας, επ' αόριστον».

Για τον Mazzini αυτή η προσφυγή σε γενικές σκέψεις σχετικά με την αδυναμία του απομονωμένου ατόμου και την απεραντοσύνη της ανθρωπότητας δεν συνιστά ρητορικό σκεπτικό αλλά πραγματικό τρόπο σκέψης. Ας εξετάσουμε, για παράδειγμα, το παρακάτω απόσπασμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα υποδειγματικό γιατί αναδεικνύει αυτόν τον τρόπο σκέψης ακριβώς στο πλαίσιο μιας κριτικής -ως «αλήθεια» παρά ως άρνησης- του κοσμοπολιτισμού:

«Εάν με τον όρο κοσμοπολιτισμός εννοούμε την αδελφότητα όλων, την αγάπη για όλους, το κατέβασμα των εχθρικών φραγμών που δημιουργούν αντίθετα συμφέροντα μεταξύ των λαών, που τους χωρίζουν, είμαστε όλοι κοσμοπολίτες. Αλλά η επιβεβαίωση αυτής της αλήθειας δεν αρκεί.

Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα επιτύχει πρακτικά τον θρίαμβό της ενάντια στη Λίγκα των κυβερνήσεων που βασίζονται στα προνόμια. Τώρα αυτό το πώς συνεπάγεται μια τάξη. Και κάθε τάξη απαιτεί ένα συγκεκριμένο σημείο από το οποίο κινείται, ένα συγκεκριμένο τέλος στο οποίο στοχεύει. Για να λειτουργήσει ένας μοχλός, πρέπει να του δοθεί ένα σημείο στήριξης και ένα σημείο στο οποίο ασκείται η δύναμή του.

Για εμάς το πρώτο σημείο είναι η πατρίδα, το δεύτερο η συλλογική ανθρωπότητα. Για τους ανθρώπους που αυτοαποκαλούνται κοσμοπολίτες, ο στόχος μπορεί να είναι η ανθρωπότητα, αλλά το σημείο στήριξης είναι ο άνθρωπος μεμονωμένος... Μόνος, στη μέση του απέραντου κύκλου που εκτείνεται μπροστά του και του οποίου τα όρια του ξεφεύγουν , χωρίς όπλα εκτός από την επίγνωση των  δικαιωμάτων του και τις ατομικές του ικανότητες, ισχυρές ίσως, αν και όχι λιγότερο ικανές να απλωθούν σε ολόκληρη τη σφαίρα εφαρμογής που έχει ως σκοπό, ο κοσμοπολίτης έχει μόνο δύο δρόμους ανάμεσα στους οποίους αναγκάζεται να επιλέξει: την αδράνεια ή τον δεσποτισμό».

Σε αυτόν τον διαλογισμό ο Mazzini δημιουργεί μια σχέση μεταξύ των δύο σχέσεων: άτομο-τεράστιος κύκλος από πάνω του (σε ένα γενικά υπαρξιακό πλαίσιο) και άτομο που ενεργεί στην πολιτική σφαίρα-ανθρωπότητα αλλά το καθιερώνει με εντελώς αυθαίρετο τρόπο γιατί περιορίζεται να αποδώσει στη δεύτερη σχέση αυτό που μπορεί να θεωρηθεί για την πρώτη.

Είναι ένας εντελώς δογματικός τρόπος σκέψης, ο οποίος χωρίς καμία δικαιολογία μεταφέρει ψυχικές καταστάσεις που παράγονται από γενικές ψυχολογικές εμπειρίες στο πολιτικό επίπεδο, το οποίο με τη σειρά του είναι ένα με το φιλοσοφικό και ακόμη και το θρησκευτικό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Mazzini επεξεργάστηκε την αντίληψή του για τον κόσμο με τη μορφή μιας φιλοσοφίας της ιστορίας.

Επιπλέον, υπάρχει μια προφανής σχέση μεταξύ της θεωρίας του για τους τρεις κύκλους της ιστορίας -δεσποτικό, ατομικό και οργανικό- και την προσωπική του εμπειρία: αυτή του νεαρού άνδρα που έζησε υπό τον δεσποτισμό, έγινε ατομικιστής για να βάλει τον άνθρωπο στο κέντρο του σύμπαντος, αλλά δεν μπόρεσε να το διατηρήσει σε αυτό το ύψος και, αφού το ξαναβρήκε, δηλαδή βρέθηκε μόνος του, απέδωσε αυτή τη μοναξιά στην κοινωνία της εποχής του -αυτήν του μεμονωμένου ανθρώπου- και προβλήθηκε στο μέλλον, στην εποχή των εθνών, ό,τι δεν ήταν δυνατό να έχει, αλλά ήταν σημαντικό για αυτόν: η απόλυτη ανθρώπινη αλληλεγγύη, και μαζί της μια θαυμάσια δύναμη και αρετή, ίση με το τρομερό έργο του.

Αυτή η σύνδεση μεταξύ ψυχολογικών εμπειριών και ψευδο-θεωρητικών γενικεύσεων είναι μια σταθερά στη σκέψη του Mazzini, μια σταθερά που παρέμεινε αρκετά σταθερή ακριβώς επειδή την καθόρισε σε μια αντίληψη του κόσμου.

Φυσικά, αυτή η συνεχής ανταλλαγή διαθέσεων και θεωριών, και αυτή η εξίσου συνεχής μεταφορά ιδεών από το ένα πεδίο εμπειρίας στο άλλο, έφερε τη γλώσσα του Mazzini πολύ μακριά από τη γλώσσα της κοινής λογικής. Αυτό το γεγονός πρέπει πάντα να το έχουμε υπόψη μας για να κατανοήσουμε τι πραγματικά σκεφτόταν όταν μιλούσε για ατομικισμό, κοσμοπολιτισμό, έθνος και ανθρωπότητα.

Επιπλέον, ο Mazzini δεν θα μπορούσε να ταυτίσει χωρίς κανένα κατάλοιπο, με τρόπο απίστευτο για όποιον δεν έχει κατά νου τον βαθμό συγκέντρωσης της θέλησής του, τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την πολιτική του παρελθόντος -ως «ατομικισμό»- με το ψυχολογικό θέμα του μόνου ανθρώπου χωρίς να επιβάλλει τους όρους της συνηθισμένης γλώσσας.

Αυτός ο εξαναγκασμός - που καταμετρά την απομάκρυνσή του από την πραγματικότητα - του επέτρεψε να σκεφτεί την πολυπόθητη πολιτική αλλαγή ως μια συνολική αλλαγή στην ανθρώπινη κατάσταση και να αντιπαραβάλει την πραγματικότητα του κόσμου των «απομονωμένων» ανθρώπων της προεθνικής εποχής με το όραμα του μελλοντικού κόσμου των εθνών ως αυτόν των αυθεντικά συνδεδεμένων ανθρώπων.

Ο Mazzini πίστευε ακράδαντα ότι η έλευση των εθνών όχι μόνο θα εγκαινίαζε έναν νέο πολιτικό κύκλο, αλλά θα άνοιγε ακόμη και μια νέα θρησκευτική εποχή που θα χαρακτηριζόταν από την αρχή της ανθρώπινης αλληλεγγύης και το τέλος του ατομικισμού, που κατά τη γνώμη του ξεκίνησε με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού και τελείωσε με τη Γαλλική Επανάσταση.

Αυτό σκέφτηκε ο Mazzini με την ιδέα του έθνους. Η εθνική ιδέα του άνοιξε έναν ατελείωτο ορίζοντα που περιελάμβανε ολόκληρη την ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ουσιαστικά όλη την ανθρώπινη ιστορία. Πράγματι, το έθνος, κατανοητό ως μέσο μετατροπής της ανθρώπινης συμπεριφοράς από τον εγωισμό της ατομικιστικής φάσης στην αδελφότητα της οργανικής φάσης, είναι ένα ουσιαστικά διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που συνήθως σκεφτόμαστε όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη.

Υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του συνόλου των πραγμάτων και των ιδεών που κατανοούσε στον εθνικό ορίζοντα και του τι βιώνουν τα άτομα όταν ενεργούν ή σκέφτονται σε ένα συγκεκριμένο εθνικό πλαίσιο.

Όπως είναι γνωστό, ο Mazzini πίστευε ότι τα γεωγραφικά, παραδοσιακά και γλωσσικά δεδομένα -δηλαδή τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα έθνη σύμφωνα με τον κοινό τρόπο θεώρησής τους- θα ήταν μόνο «η ένδειξη» των εθνικών καταστάσεων.

Ήταν τα εθνικά δεδομένα που είχε μπροστά του, αλλά δεν μπορούσε να τα αναγνωρίσει ως αληθινά, γιατί δεν αντιστοιχούσαν σε αυτά των εθνών του ονείρου του. Τα αληθινά έθνη θα έπρεπε να εκφράσουν μια νέα ανθρωπότητα: επομένως δεν θα μπορούσαν να βρεθούν ούτε στο παρελθόν ούτε στο παρόν.

Η ύπαρξή τους θα είχε ξεδιπλωθεί ξεκινώντας από την ημέρα που είχαν συνειδητοποιήσει την αξία και το νόημά τους, δηλαδή από την ημέρα που είχαν λάβει, με την «αποστολή», το «βάπτισμά» και τον «αγιασμό» τους. Μόνο τότε, σύμφωνα με τον Mazzini, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει σοβαρά για την ύπαρξη «εθνών».

Εννοούμενο ως «αποστολή» ελευθερίας και αδελφοσύνης για όλη την ανθρωπότητα και ως εκ τούτου ως μέσο για αυτούς τους σκοπούς, το «έθνος» στέκεται στην πραγματικότητα σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο από αυτό οποιουδήποτε γνωστού κοινωνικού γεγονότος.

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί πραγματικά να θεωρηθεί ως η αποκλειστική πηγή της πνευματικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής των ατόμων, και επομένως στη θεωρητική σφαίρα ως το ολοκληρωμένο κριτήριο για την εξήγηση της πραγματικότητας και στην πρακτική σφαίρα ως η υπέρτατη αξία. Αλλά μια τέτοια μορφή ζωής βρίσκεται εντελώς έξω από κάθε ρεαλιστική ανθρώπινη εμπειρία.

Δεν μπορεί επομένως να βασίζεται στη συγκεκριμένη ύπαρξη ιστορικών ή φυσικών δεδομένων: όποιος θέλει να το σκεφτεί με τον ίδιο τρόπο, όπως ο Mazzini, πρέπει επομένως να το βασίσει στο καθαρό καθήκον της «αποστολής» και πρέπει να συλλάβει τον άνθρωπο ως ον, του οποίου η συμπεριφορά μπορεί να καθοδηγείται από την ιδέα του καθήκοντος παρά από την ιδέα του δικαιώματος.

Πρέπει να ανέβουμε σε αυτά τα ύψη για να σκεφτούμε ότι τα έθνη πρέπει, και μπορούν, να αγαπιούνται το ένα με το άλλο. Και, σε αυτό το σημείο, όταν τα κράτη έχουν μετατραπεί σε κοινότητες αδελφοσύνης και ελευθερίας, θα ολοκληρωθεί η μετάβαση από την ανθρωπότητα που γνωρίζουμε στην ανθρωπότητα του Mazzini ως οικογένεια εθνών.

Ο Mazzini δεν είχε πολλές αμφιβολίες για αυτό. Ενώ κήρυττε το έθνος στους ανθρώπους, στην πραγματικότητα προπαγάνδιζε το εξής ηθικό κριτήριο: «Για κάθε δουλειά που κάνετε στον κύκλο της πατρίδας ή της οικογένειάς σας, ρωτήστε τον εαυτό σας: αν αυτό που κάνω το έκαναν όλοι και για όλους, θα ωφελούσε ή θα έβλαπτε στην ανθρωπότητα; Και αν η συνείδησή σας απαντήσει: θα ήταν επιβλαβές, σταματήστε: σταματήστε ακόμα κι αν σας φαίνεται ότι η πράξη σας θα είχε άμεσο πλεονέκτημα για τη χώρα ή για την οικογένεια».

Αυτό είναι προφανώς ένα κριτήριο που θα έκανε όποιον το ακολουθήσει να κρίνετε ως προδότης της χώρας του ( σωστή ή λάθος χώρα του ). Αυτό είναι ένα παράλογο κριτήριο, αδύνατο να ακολουθηθεί σε όλες τις κανονικές σχέσεις της κοινωνικής ζωής, τουλάχιστον έως ότου οι άνθρωποι έχουν αλλάξει φύση και δεν καθοδηγούνται πλέον από τα συμφέροντά τους. Είναι όμως και το κριτήριο που μετράει την απόσπαση της σκέψης του Mazzini από την πραγματικότητα.

Μόνο με το να φανταστεί κανείς τα έθνη ως ομάδες στις οποίες ένα παρόμοιο κριτήριο έχει ρεαλιστικό χαρακτήρα, μπορούν να ερμηνευτούν σωστά οι σκέψεις του. Εάν σβηστεί αυτό το σημείο, εντελώς εκπίπτει ιδέα της μετάβασης από την εποχή του ατομικισμού σε εκείνη της αληθινής αλληλεγγύης, εκπίπτει η υπεροχή των καθηκόντων έναντι των δικαιωμάτων, η αδελφότητα των λαών εκπίπτει:

 Ολόκληρος ο κόσμος του Mazzini, με την αρμονία μεταξύ πολιτικών, ηθικών και θρησκευτικών αξιών, ακυρώνεται. Και, γεγονός που αφορά άμεσα την ερμηνεία μας, αν παραλειφθεί αυτό το σημείο, η επιβεβαίωση της προτεραιότητας των υπερεθνικών στόχων έναντι των εθνικών και της δυνατότητας χρήσης των εθνών για την ένωση της ανθρωπότητας, γίνονται απλές φράσεις ρητορικής ή, χειρότερα, εσκεμμένα ψέματα.

Στην πραγματικότητα ο Mazzini - όπως αποδεικνύεται από την ίδια τη ζωή του, το πεπρωμένο του ως αντίπαλος - δεν εγκατέλειψε ποτέ αυτόν τον τρόπο σκέψης και προσπάθησε, όσο το δυνατόν περισσότερο, να ερμηνεύσει τόσο τη μελλοντική όσο και την προηγούμενη ιστορία με αυτές τις ιδέες. Συνέλαβε το παρελθόν ως εποχή διχασμών, το μέλλον ως εποχή ενότητας.

Όταν προσπάθησε να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το νόημα της διαίρεσης και της ενότητας της ανθρωπότητας, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Ευρώπη, τη σκέφτηκε ως μια γη διαιρεμένη από τον λόγο ύπαρξης των δυναστικών κρατών (« Ευρώπη σαν τους βασιλιάδες» που την δημιούργησαν , εχθρική, διχασμένη, διαμελισμένη, ασύμβατη »), πίστευε ότι επρόκειτο να χάσει ακόμη και τη μέτρια ενότητα που είναι συμβατή με τέτοιες διαιρέσεις («η ευρωπαϊκή ενότητα όπως κατανοήθηκε στο παρελθόν διαλύθηκε, βρίσκεται στον τάφο του Ναπολέοντα ») και δήλωσε ότι θα μπορούσαν να ενωθούν στο μέλλον μόνο με τις νέες ανθρώπινες αρετές που θα ξεπηδήσουν από τα έθνη.

Έγραψε επί λέξει, απευθυνόμενος στους Ιταλούς: «Και όταν είστε ελεύθεροι, ενωμένοι... προχωράτε με όμορφη και ιερή αρμονία προς την ανάπτυξη των ικανοτήτων σας και της ιταλικής αποστολής, θυμηθείτε ότι αυτή η αποστολή είναι η ηθική ενότητα της Ευρώπης: θυμηθείτε τα τεράστια καθήκοντα που σας επιβάλλει». ( Από “Τα καθήκοντα του Ανθρώπου”).

Η αποστολή είναι το ουσιαστικό χαρακτηριστικό της εθνικής ζωής και η αποστολή της Ιταλίας, του έθνους που είναι πιο αγαπητό στην καρδιά της, είναι να ενώσει την Ευρώπη. Αυτή είναι η ιταλική πρωτοκαθεδρία : μια πρωτοκαθεδρία που δεν έρχεται σε αντίθεση - υποθέτοντας τα αξιώματα του Mazzini -με την ανθρωπότητα και την αδελφότητα των λαών γιατί δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική κυριαρχία, αλλά είναι η θρησκευτική υπεροχή του λαού - ο Χριστός , μια υπεροχή καθηκόντων και όχι των δικαιωμάτων.

Θα μπορούσε κανείς να αντιταχθεί ότι η ενοποίηση της Ευρώπης δεν πήρε ποτέ τη μορφή ενός καθορισμένου σχεδίου στη σκέψη του Mazzini. Όπως έδειξε ξεκάθαρα ο Dante Visconti, ο Mazzini, όταν προσπάθησε να προβλέψει τη διάταξη της Ευρώπης των εθνών, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την έννοια της ισορροπίας μεταξύ κυρίαρχων κρατών, από την ισορροπία δυνάμεων που τόσο απεχθάνονταν θεωρητικά.

Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί διαφορετικά γιατί του έλειπαν τα εννοιολογικά εργαλεία για να συλλάβει την ενότητα της Ευρώπης στον σύγχρονο κόσμο με πραγματικό, όχι φανταστικό τρόπο. Ο Mazzini, όπως και οι άλλοι πρωταγωνιστές της ιταλικής ενοποίησης, δεν ήξερε τι ήταν οι ομοσπονδιακοί θεσμοί. Οι μετριοπαθείς μιλούσαν για φεντεραλισμό και εννοούσαν ένα είδος συνομοσπονδίας κυρίαρχων μοναρχικών κρατών.

Ο Mazzini αντιτάχθηκε σε αυτόν τον φεντεραλισμό, μίλησε για ευρωπαϊκή ενότητα, αλλά δεν γνώριζε τη φύση του ομοσπονδιακού κράτους. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι, για να εξηγήσει πώς ο φεντεραλισμός δεν ήταν ενιαίος, το 1831 έδωσε το παράδειγμα της Ελβετίας που δεν ήταν θεσμικά ενιαία αλλά δεν ήταν καν ομοσπονδία. Στην πραγματικότητα ήταν μια συνομοσπονδία που έγινε ομοσπονδία μόλις το 1849.

Σε κάθε περίπτωση, μια κριτική που βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ του τι σκέφτηκε ο Mazzini και του τι ήταν εφικτό δεν θα υπονόμευε μόνο τις υπερεθνικές πτυχές της πολιτικής του σκέψης. Μια τέτοια κριτική θα υπονόμευε ολόκληρο τον τρόπο σκέψης του.

Όπως είπαμε, ο Mazzini απεικόνισε αφελώς τα ιδανικά του ως μια αληθινή αντίληψη της ανθρώπινης και θεϊκής πραγματικότητας, ότι προέκυψε από αυτά τα ιδανικά και όχι από μια θετική εξέταση της πραγματικότητας ήταν το όραμα των πολιτικών-νομιμών θεσμών, που δεν τους στοχάστηκε καθαρά και συγκεκριμένα, μα με μια γνώμη τόσο εφικτή και υπέροχη όσο και το όνειρό του για μια τέλεια ανθρωπότητα. Στο σημερινό πολιτιστικό κλίμα, αυτός ο τρόπος σκέψης μπορεί να φαίνεται παράξενος, ακόμη και τρέλα.

Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι ο Mazzini γνώριζε ότι σκεφτόταν με αυτόν τον τρόπο, υπερασπίστηκε ρητά την αντίληψή του για τον κόσμο, αρνήθηκε κατηγορηματικά να σκεφτεί με καθαρά πολιτικούς όρους και υποστήριξε πολύ θερμά την ταύτιση της πολιτικής και της θρησκείας.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τον περασμένο αιώνα στην Ευρώπη παρόμοιες ή ανάλογες έννοιες με αυτές του Mazzini δεν υιοθετούνται από διαταραγμένα άτομα, αλλά από πολλούς  που ασχολούνταν σοβαρά με την πολιτική.

Ο περασμένος αιώνας χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια να εξαλειφθεί ο Θεός, να τον αντικαταστήσει με κάτι αποκλειστικά ανθρώπινο και να αποδώσει όλες τις θεϊκές αρετές σε αυτή την αναπαράσταση του ανθρώπου. Η σκέψη του Mazzini βρίσκεται σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο. Μεταξύ της ταύτισής του της πολιτικής με τη θρησκεία και της απόδοσης θεϊκής δύναμης και αρετής από άλλους σε κάποια αναπαράσταση του ανθρώπου, μπορεί να υπάρχουν συμπτωματικές διαφορές αλλά όχι ουσίας.

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της Ματσινιανής ιδέας ενός Θεού που εκδηλώνεται μέσω των εθνών, της δημοκρατικής ιδέας του λαού ως μια τέλεια καλή οντότητα και της μαρξιστικής ιδέας του προλεταριάτου ως δημιουργού της τέλειας κοινωνίας. Για τέτοιους λόγους τον περασμένο αιώνα πολλοί πολιτικοί κήρυτταν την έλευση μιας νέας εποχής στην ιστορία της ανθρωπότητας και γενικά ελήφθησαν σοβαρά υπόψη.

Ήταν όλοι σύμφωνοι στην απόδοση του δαιμονικού χαρακτήρα της εξουσίας στο κράτος στο οποίο αντιτάχθηκαν επειδή δεν ήταν εθνικό, ή μη δημοκρατικό ή μη προλεταριακό, και εξίσου σύμφωνοι στο να ζωγραφίζουν ιδανικά το εθνικό, δημοκρατικό, σοσιαλιστικό μέλλον που ουτοπιστικά θεωρείται ως η αληθινή αδελφότητα των ανθρώπων, η αυθεντική κυβέρνηση του λαού, το άλμα από το βασίλειο της ανάγκης σε αυτό της ελευθερίας και ούτω καθεξής.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η κριτική των ουτοπικών πτυχών αυτών των θεωριών δεν αντιστοιχεί στο να τις κρίνουμε ασύνδετα με το ιστορικό επίπεδο. Με αυτή τη μορφή πολλά άτομα δήλωσαν την πίστη τους σε ορισμένες αξίες και μπορούμε επομένως, μέσα από την εξέταση τέτοιων θεωριών, να αναδείξουμε τα ιδανικά που εμψύχωσαν τα πολιτικά ρεύματα σε εκείνη τη μεταβατική εποχή.

Είναι λοιπόν ζήτημα να θεωρήσουμε αυτές τις θεωρίες όχι ως αντικειμενικές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, αλλά ως ασυνείδητες εξιδανικεύσεις της ίδιας της πραγματικότητας, ως κίνητρα για δράση. Αυτή η εξέταση είναι απαραίτητη για το πρόβλημά μας.

Εξεταζόμενη από αυτή τη σκοπιά, η σκέψη του Mazzini στην πραγματικότητα αναδεικνύει τα ιδανικά που εμψύχωσαν το εθνικό κίνημα όταν άρχισε να διαμορφώνεται σε μια πολιτική μειοψηφία. Όπως είδαμε, αυτά τα ιδανικά ήταν σε μεγάλο βαθμό υπερεθνικά. Ο Mazzini ανέπτυξε την εθνική ιδέα ως μέσο για να επιβεβαιώσει τις αξίες του κοσμοπολιτισμού και όχι να τις πολεμήσει.

Ξεκινώντας από αυτές τις αξίες, δεν τις εγκατέλειψε ποτέ: πολέμησε τον κοσμοπολιτισμό γιατί του φαινόταν ότι οι κοσμοπολίτες δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν τις αξίες που ομολογούσαν και ήθελε το έθνος ως αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση της ελευθερίας και της αδελφοσύνης σε ολόκληρη την ανθρωπότητα για να μην δημιουργούνται καταστάσεις προνομίων υπέρ αυτής ή της άλλης εθνικής ομάδας ( Το Έθνος είναι το μέσο, η ανθρωπότητα ο σκοπός ).

Η πολιτική των εθνικών κρατών ήταν τόσο διαφορετική που γενικά οδηγούμαστε στο να υποτιμούμε ή να μην αξιολογούμε ακριβώς αυτή την πτυχή της σκέψης του Mazzini.

Ωστόσο, περιοριζόμενοι στην ανάλυση των αξιών χωρίς να λάβουμε υπόψη το τελικό αποτέλεσμα της πολιτικής πρωτοβουλίας του Mazzini, πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι υπερεθνικές αξίες ήταν οι προϋποθέσεις και ο στόχος του δόγματος του για το έθνος και όχι απλώς κάτι τυχαίο, εξωγενές όπως λέγεται συχνά.

Αυτά τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την κατανόηση της συγκρότησης του ιταλικού εθνικού κινήματος. Στην πραγματικότητα, οι υπερεθνικές αξίες δεν ήταν εξέχουσες μόνο στο ρεύμα του Μαντσίνι αλλά και στο μετριοπαθές ρεύμα και στα άλλα ρεύματα που, μετά το 1831 και μέχρι το 1848, κατεύθυναν τους κατοίκους της Ιταλίας, που ήταν ακόμη συνδεδεμένοι με τις παλιές περιφερειακές εθνικότητες, προς την Ιταλική ιδέα.

Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά στην περίπτωση των μετριοπαθών, δεδομένης της επιρροής τους στα γεγονότα της ιταλικής ενοποίησης. Πριν εξετάσουμε τις υπερεθνικές πτυχές της σκέψης τους, και για να τις αξιολογήσουμε, είναι απαραίτητο να δούμε ποια ήταν η θέση τους στον αγώνα για την Ιταλία.

Ενώ οι Mαντσινικοι  ήταν μια μικρή επαναστατική μειοψηφία που κινούνταν κυρίως από ιδεολογικά κίνητρα, οι μετριοπαθείς ανήκαν στην πολιτική τάξη της εξουσίας ή κοντά στην εξουσία και αποτελούσαν το μέρος της που θεωρούσε την ιταλική ενότητα ως το μέσο για τη δημιουργία μιας τεράστιας αγοράς ώστε να αποκτήσουν βάρος στις διεθνείς σχέσεις και να εξασφαλίσουν πολιτική σταθερότητα.

Αυτές οι φιλοδοξίες συνέπεσαν με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των πιο δραστήριων τάξεων του ιταλικού πληθυσμού. Παρόλα αυτά, και παρά την ιταλική τους καλή θέληση, οι μετριοπαθείς δεν κατάφεραν ποτέ να καθιερώσουν μια αποτελεσματική πολιτική ενοποίησης της Ιταλίας. Αυτό το παράδοξο εξηγείται εύκολα. Οι μετριοπαθείς ήταν μέρος της άρχουσας τάξης.

Επομένως, η πολιτική και κοινωνική τους θέση , επειδή μάλλον έπρεπε να διατηρηθεί παρά να αποκτηθεί, είχε φυσικά μια συντηρητική τάση. Ως εκ τούτου, έτειναν να αποδέχονται de facto καταστάσεις, έτειναν στην ιδέα ότι για να τις τροποποιήσουν ήταν απαραίτητο να βασίζονται αποκλειστικά στην αργή εξέλιξή τους και γενικά έτειναν προς έναν τρόπο σκέψης που θεωρούσε τα ήδη καλά ανεπτυγμένα πράγματα ως «πραγματικά» και τα νέα ως «εξωπραγματικά», τα οποία, για να φτάσουν στην ωριμότητα, θα απαιτούσαν νέα είδη σκέψεων και πράξεων.

Οι μετριοπαθείς σεβάστηκαν, ουσιαστικά και θεωρητικά, τις υπάρχουσες εξουσίες. Ως συνέπεια αυτού, αντιλήφθηκαν την εθνική ενοποίηση ως μια σταδιακή εξέλιξη που θα μπορούσε να ξεκινήσει από το ίδιο το ιταλικό σύστημα των περιφερειακών κρατών και όχι ως μια διαδικασία που απαιτούσε πλήρη ρήξη με αυτό το σύστημα και απομάκρυνση με νέες θεσμικές βάσεις, από μία ενιαία κατάσταση.

Η επιφυλακτικότητα τους, τους οδήγησε να θεωρήσουν τρελό έναν λαϊκό και επαναστατικό αγώνα στο ιταλικό πλαίσιο και να απορρίψουν τον στόχο του Mazzini για τη συνιστώσα δημοκρατία ως ουτοπικό όπως κάθε άλλο έργο που προέβλεπε την ίδρυση του μονοεθνικού ενιαίου κράτους ως πρόωρη απόφαση.

Αναγκασμένοι από τον χαρακτήρα και τις ιδέες τους να βασίσουν τη στρατηγική της ιταλικής ενοποίησης στα υπάρχοντα κράτη, γενικά τη φαντάζονταν, χωρίς να την προσδιορίζουν διεξοδικά, ως μια διαδικασία που καθοδηγείται από τα ίδια τα κράτη, ως ένα σύνολο συγκλίνοντων πολιτικών των περιφερειακών κυβερνήσεων.

Αυτός είναι τελικά ο πολιτικός χαρακτήρας του λεγόμενου ομοσπονδιακού προγράμματος, το οποίο απαιτούσε μια συνομοσπονδία κυρίαρχων κρατών, την τελωνειακή ένωση και τον συνταγματικό και φιλελεύθερο εκσυγχρονισμό των περιφερειακών κρατών.

Στην πραγματικότητα αυτό το πρόγραμμα δεν ήταν εφικτό, και μάλιστα περιλάμβανε μια λανθασμένη αντίληψη του εθνικού προβλήματος.

Όσον αφορά το πρώτο σημείο, αρκεί να έχουμε κατά νου ότι οι συνομοσπονδίες δεν προβλέπουν μεταβιβάσεις κυριαρχίας, και συνεπώς απώλεια της ανεξαρτησίας των συνδεδεμένων κρατών, για να κατανοήσουμε ότι τα συνομοσπονδιακά μέσα δεν θα ήταν επαρκή για να συνδυάσουν τις πολιτικές των κρατών που υπήρχαν, και δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην είχαν διαφορετικούς και αποκλίνοντες λόγους : αυτούς του Ναπολιτάνου, του Πιεμόντε, του Ρωμαίου κ.ο.κ.

Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, δηλαδή την παρανόηση του προβλήματος του έθνους, αρκεί να παρατηρήσουμε ότι οι μετριοπαθείς ήλπιζαν να θέσουν σε κίνηση την εθνική ενοποίηση με ένα σύστημα ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών, και ότι αυτή η ελπίδα συνεπάγεται την παραδοχή της ύπαρξης ενός έθνους σε έναν πολυκρατικό χώρο, άρα και αυτού της ύπαρξης ενός έθνους χωρίς κράτος.

Προφανώς δεν διέκριναν -σε αντίθεση με τον Mazzini- την ιταλική "αυθόρμητη εθνικότητα" από τη σύγχρονη εθνική ενότητα, υπολόγιζαν στην αναζωογόνηση αυτής της λογοτεχνικής ιταλικότητας χωρίς να υπονομεύσουν την κυριαρχία των κρατών, και νανουρίστηκαν στην ιδέα ότι αυτό το συναίσθημα θα ήταν σε θέση κάποτε να παράξει, σχεδόν αυθόρμητα, το ενιαίο κράτος.

Ωστόσο, οι μετριοπαθείς κατέληξαν να έχουν σημαντικό ρόλο στην ιταλική ενοποίηση ακριβώς λόγω της εσφαλμένης κατανόησης του εθνικού ζητήματος.

Όπως είπαμε, βάλθηκαν να εκσυγχρονίσουν τα περιφερειακά κράτη, αλλά ακόμη και αυτό το σημείο του προγράμματός τους, που έβλεπε προς τα πίσω ενώ ήθελαν να προχωρήσουν μπροστά, δεν ήταν εφικτό. Θεωρώντας τον περιφερειακό στόχο μόνο του - ο οποίος θα είχε υποθετικά εξαφανίσει την ιταλική "αυθόρμητη εθνικότητα" επειδή κάθε σύγχρονο και συγκεντρωτικό κράτος που λειτουργεί καλά και επιβεβαιώνεται στο μυαλό των υφισταμένων του δημιουργεί τη δική του εθνική ιδέα - αποτυχία, όσο επιδιώχθηκε επέτρεψε οι μετριοπαθείς να παραμείνουν ενεργοί στην καθημερινή πολιτική (περιφερειακή πολιτική), και επομένως να διατηρήσουν ένα μετριοπαθές ιταλικό πρόγραμμα μπροστά στη κοινή γνώμη.

Το γεγονός είχε μεγάλη σημασία γιατί αυτή η ιδέα της ενότητας -η οποία έκρυβε τις πιο σοβαρές πτυχές του ιταλικού προβλήματος και την ομολογούσαν πολιτικοί στην εξουσία ή κοντά στην εξουσία- κατεύθυνε προς την εθνική λύση όλους τους ανθρώπους που δεν θα την είχαν αποδεχτεί αν είχαν βρεθεί αντιμέτωποι αμέσως με το θεσμικό ζήτημα.

Με αυτόν τον τρόπο οι μετριοπαθείς έφεραν μια καθοριστική, αν και όχι αποκλειστική και όχι απόλυτα συνειδητή, συμβολή στην ενοποίηση της Ιταλίας.

Είχαν τη λειτουργία του πολιτικού καθοδηγητή των τάξεων που ενδιαφέρονται για μια τεράστια αγορά και ισχυρή πολιτική δύναμη στην περίοδο της μετάβασης από την πολυκρατική Ιταλία στην μονοκρατική Ιταλία, επομένως η εξέταση της σκέψης τους αντιστοιχεί στη διαπίστωση των φιλοδοξιών που έστρεψαν σταδιακά προς τον εθνικό στόχο το πιο δραστήριο και εκσυγχρονισμένο τμήμα του πληθυσμού των παλαιών Αυστριακών κρατών και κυριαρχιών.

Με μεγαλύτερη ακρίβεια μπορεί να ειπωθεί ότι, ενώ οι Mαντσινικοι δείχνουν πώς η εθνική ιδέα θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε μια μειοψηφία πριν από την ύπαρξη του εθνικού κράτους, οι μετριοπαθείς και οι τάξεις που αντιπροσωπεύονται από αυτούς, δείχνουν πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να το υποστούν και να προσαρμοστούν σε αυτό σταδιακά, έτσι ώστε το εθνικό κράτος να γίνει μια πιθανή ιδέα, μετά μια στενή ιδέα και τελικά μια υλοποιημένη ιδέα.

Έχοντας κάνει αυτές τις σκέψεις για να απεικονίσουμε τη λειτουργία των μετριοπαθών και να τοποθετήσουν τη δράση τους στο πολιτικό πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα, είναι ζήτημα να δούμε ποιες ήταν οι υπερεθνικές ιδέες και αξίες που υπήρχαν στη σκέψη τους.

Στη σκέψη των μετριοπαθών, διακρίνονται δύο πτυχές: μια μεταφυσική και θρησκευτική πτυχή, η οποία πλαισιώνει τα πολιτικά δεδομένα σε ευρείς ορίζοντες που περιλαμβάνουν όλες τις αξίες της ανθρώπινης ζωής και μια ιστορικοπολιτική πτυχή, η οποία περιορίζεται σε θετική, ή εικαζόμενα θετικά στοιχεία της κατάστασης, και ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των άμεσων ή έμμεσων πολιτικών και οικονομικών δεδομένων.

Το Πρωτείο του Gioberti αντιπροσωπεύει την πρώτη πτυχή. Είτε ήταν ειλικρινείς είτε σκόπιμα διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ευχαριστήσουν την Εκκλησία, οι ιδέες του Πρωτείου εξακολουθούσαν να μεταφράζονται σε μια μεγάλη γκάμα απόψεων που έφερε πολλούς ανθρώπους πιο κοντά στο εθνικό πρόβλημα.

Είναι γνωστό ποιο ήταν το μέσο με το οποίο ο Τζιομπέρτι ισχυρίστηκε ότι ενώνει την Ιταλία: μια «Ομοσπονδία», στην πραγματικότητα μια συνομοσπονδία, δηλαδή ένας οργανισμός που βασίζεται σε περιφερειακά κράτη με το ακέραιο της κυριαρχίας τους και σε μια συνομοσπονδιακή Δίαιτα υπό την προεδρία του Πάπα.

Ο Τζιομπέρτι του Προκαθήμενου ήθελε επίσης να επανενώσει την Ευρώπη και, εν μέρει, ήθελε να την επανενώσει με ένα μέσο σχεδόν ίσο με αυτό που προτείνεται για την ένωση της Ιταλίας: ένα μέσο εκκλησιαστικού και συνομοσπονδιακού χαρακτήρα.

Κατά τη γνώμη του, η Ευρώπη είχε: «μια τέτοια εθνογραφική, ηθική, θρησκευτική, πολιτική ενότητα που λείπει από την Ασία, την Αφρική και την Αμερική». αλλά, σύμφωνα με τον Gioberti, αυτή η ενότητα είχε τεθεί σε κρίση από τη Μεταρρύθμιση, δεν εξασφαλιζόταν από το διεθνές δίκαιο και μπορούσε να αποκατασταθεί μόνο μέσω του εκκλησιαστικού δικαίου.

Επρόκειτο λοιπόν να αντικατασταθεί το διεθνές δίκαιο από το εκκλησιαστικό δίκαιο, δηλαδή να αφήσει τα κράτη ως είχαν και να τα υποτάξει στην «ενωτική και ειρηνική δύναμη του Ποντίφικα» (ακριβώς κάτι τέτοιο του φαινόταν αρκετό για να ενώσει Ιταλία). Ο Πάπας θα είχε πρακτικά ασκήσει ένα είδος διεθνούς διαιτησίας, που αρκούσε, σύμφωνα με τον Τζιομπέρτι, για να αφαιρέσει «τις σκιές, τις διαφωνίες και τις αβεβαιότητες στις σχέσεις μεταξύ των κρατών». [1]

Αν στον Gioberti η Ευρώπη φαινόταν ενωμένη από την ιστορία, διχασμένη από την πολιτική και επανενωμένη μέσω του Παπισμού, στους άλλους μετριοπαθείς, αυτούς που ασχολούνταν πάνω απ' όλα με τις πολιτικές και οικονομικές πτυχές του εθνικού ζητήματος, η Ευρώπη φαινόταν σίγουρα ενωμένη όχι μόνο από την ιστορία, έθιμα, θρησκεία και πολιτισμό, αλλά και από την ίδια την πολιτική.

Ο Balbo, ο D'Azeglio, ο Durando, ο ίδιος ο Cavour, και γενικά όλοι οι μετριοπαθείς, πίστευαν ότι η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι ήταν χωρισμένη σε μια ομάδα κυρίαρχων κρατών, αποτελούσε ωστόσο ένα ενιαίο πολιτικό σύστημα. Στήριξαν αυτή την πεποίθηση στη θεωρία της ισορροπίας.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει επαρκή δύναμη για να αποκτήσει ηγεμονία, επειδή όλα τα κράτη οδηγήθηκαν, από την ίδια θεμελιώδη ανάγκη για ανεξαρτησία ή τουλάχιστον επιβίωση, να διατηρήσουν την ισορροπία δυνάμεων άρα να ενωθούνε ενάντια στον ισχυρότερο που την αποσταθεροποιούσε, δημιουργώντας μια υπερβολική συσσώρευση ισχύος σε κάποιο μέρος του συστήματος. Σύμφωνα με τους μετριοπαθείς, η Ευρώπη όφειλε την ενότητά της σε αυτό.

Στην πραγματικότητα, τον περασμένο αιώνα, το διεθνές δίκαιο, το οποίο συχνά αποκαλούνταν «ευρωπαϊκό δίκαιο», επειδή στην πραγματικότητα αναφερόταν μόνο στην Ευρώπη, αντικατόπτριζε χονδρικά με νομικούς όρους τις αρχές συμπεριφοράς που έπρεπε στην πραγματικότητα να ακολουθούν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, ανεξάρτητα από τις προσωπικές τους τάσεις, λόγω της πραγματικής κατάστασης που δημιουργήθηκε από την τότε υφιστάμενη ισορροπία.

Στην προ-εθνική Ευρώπη, η πεποίθηση ότι η ισορροπία εξασφάλιζε επαρκή ενότητα ήταν -με τις προσθήκες που θα δούμε- σωστή και ακόμη περισσότερο στην περίοδο της συγκρότησης του ιταλικού εθνικού κινήματος που ήταν ίσως αυτή στην οποία λειτουργούσε καλύτερα η ευρωπαϊκή ισορροπία.

Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η περίοδος, εκείνη μετά το Συνέδριο της Βιέννης, κατά την οποία οι ισορροπημένες σχέσεις μεταξύ των κρατών είχαν σχεδόν φτάσει στο στάδιο μιας μόνιμης και αποτελεσματικής οργάνωσης, με γνώμονα την «Ευρωπαϊκή ομοψυχία», και η Ευρώπη παρέμεινε για πολύ καιρό εν ειρήνη.

Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει στο να θεωρηθεί φυσιολογική η ειρηνική διευθέτηση των διεθνών ζητημάτων και η χρήση του πολέμου ως εξαίρεση. Ούτε αυτή η άποψη ήταν αβάσιμη. Στην τελευταία σοβαρή μορφή που είχε πάρει, η προσφυγή στον πόλεμο είχε προκληθεί από το Γαλλικό επαναστατικό κύμα, δηλαδή από εξαιρετικούς παράγοντες που οι μετριοπαθείς μπορούσαν να κρίνουν μάλλον παθολογικούς παρά φυσιολογικούς.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετριοπαθών, η ευρωπαϊκή ενότητα προοριζόταν ακόμη και να ενισχυθεί. Στην πραγματικότητα, είχαν πίστη στην οριστική επιβεβαίωση του διεθνούς φιλελευθερισμού, που είχε ήδη αξιολογηθεί ως το μέσο για την «ιερή αδελφότητα των λαών».

Αυτή η εμπιστοσύνη τους οδήγησε να σκεφτούν ότι στο μέλλον τα εμπόδια που εμπόδιζαν τις σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαίων, σε όποιο κράτος κι αν ανήκαν, θα μειωνόταν και δεν θα αυξάνονταν. Ουσιαστικά, οι μετριοπαθείς προσδοκούσαν από τη μελλοντική Ευρώπη των εθνών τη συνέχιση ορισμένων πτυχών της ζωής του παρελθόντος και του παρόντος. Δεδομένης της ψυχικής τους στάσης, αυτό δεν προκαλεί έκπληξη.

Σε μεταφυσικό και θρησκευτικό επίπεδο ο Gioberti προσπάθησε να συμφιλιώσει τα ιδανικά και τα συμφέροντα της Καθολικής Εκκλησίας - κατεξοχήν υπερεθνικά - με τα εθνικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη, και ίσως σκόπιμα να αποκρύπτει, τη σύγκρουσή τους, η οποία αργότερα, όταν ήρθε στο φως, δίχασε τους πιστούς της Εκκλησίας και του έθνους.

Σε ένα πιο συγκεκριμένα πολιτικό επίπεδο, οι μετριοπαθείς αντιλήφθηκαν την εθνική ενότητα ως ένα μέσο για να αναζωογονηθεί η Ιταλία και να την ενώσουν πιο ενεργά με την Ευρώπη, από την οποία είχε αποξενωθεί κατά τους αιώνες της παρακμής. Μάλιστα, έδωσαν έμφαση στο «ευρωπαϊκό δίκαιο» και στον διεθνή φιλελευθερισμό, δηλαδή σε έννοιες που υποτάσσουν τα έθνη, τόσο στον πολιτικό όσο και στον οικονομικό τομέα, σε μια ενιαία υπερεθνική τάξη πραγμάτων.

Συμπερασματικά, ακόμη και στο μετριοπαθές ρεύμα, οι υπερεθνικές αξίες έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του εθνικού προγράμματος. Φυσικά θα μπορούσε κανείς να επισημάνει τον ουτοπισμό των μετριοπαθών, που ήταν τουλάχιστον ισάξιος με αυτόν των Mαντσινικων. Παρά τον «ρεαλισμό» τους, δεν έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι τα έθνη θα ανέτρεπαν την κατάσταση ισχύος στην οποία βασίστηκαν η ευρωπαϊκή ισορροπία και ο διεθνής φιλελευθερισμός.

Μια έμμεση κριτική του ευρωπαϊσμού τους μπορεί να βρεθεί στη σκέψη του Cattaneo και στη διατύπωση του: «Θα έχουμε αληθινή ειρήνη όταν έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης», μια δήλωση που γινόταν όλο και πιο ακριβής καθώς ο εθνικισμός άρχισε να ευνοείται σε όλη την Ευρώπη με την διάδοση της πολιτικής φόρμουλας του ενιαίου και συγκεντρωτικού κράτους.

Όμως μια τέτοια κριτική δεν αφορά άμεσα το πρόβλημά μας, ενώ με το Cattaneo είμαστε πρακτικά έξω από το ιταλικό εθνικό κίνημα. Ο Cattaneo δεν στήριξε τις πολιτικές του στάσεις σε ένα εύκολο ενθουσιασμό ή σε μεταφυσικές αρχές. Είχε θετική γνώση της λειτουργίας των κρατικών θεσμών.

Ο καρπός αυτής της γνώσης ήταν ο φεντεραλισμός του, κατανοητός ως μία τεχνική για την οργάνωση της δημοκρατίας σε μεγάλους χώρους και για την αποκέντρωση της πολιτικής εξουσίας, μια αυστηρή κριτική του στο κράτος που προέκυψε από τη Γαλλική Επανάσταση, το οποίο το έκρινε ως ανελεύθερο λόγω της άκαμπτης ενιαίας και συγκεντρωτικής δομής του. Ο Cattaneo, έχοντας συλλάβει τον φεντεραλισμό ως τη θετική θεωρία της ελευθερίας, απέρριψε τόσο τον ρεπουμπλικανικό όσο και τον μοναρχικό ενιταρισμό και για αυτούς τους λόγους παρέμεινε στο περιθώριο της διαδικασίας ενοποίησης της Ιταλίας, που ξεκίνησε από τον πρώτο και ολοκληρώθηκε από τον δεύτερο.

Για άλλους λόγους, κυρίως επειδή η φιλοσοφία της ιστορίας του, σε αντίθεση με αυτή του Πρωτείου του Gioberti, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ιδεολογικό μέσο στον αγώνα για την ενότητα της Ιταλίας, ο Ferrari παρέμεινε επίσης στο περιθώριο της εθνικής διαδικασίας. Γι' αυτόν τον λόγο δεν χρειάζεται εδώ να ασχοληθούμε με τη σκέψη του, η οποία, όπως αυτή του Cattaneo και εκείνη των πρώτων σοσιαλιστών, δεν είχε σημαντικούς οπαδούς στην Ιταλία εκείνη την περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να θυμηθούμε ότι ακόμη και οι ριζοσπάστες φιλελεύθεροι (δηλαδή ο Cattaneo και ο Ferrari), όπως οι πρώτοι υποστηρικτές του σοσιαλισμού (για παράδειγμα ο Luigi Andrea Mazzini), εξέφραζαν τις ευρωπαϊκές, δηλαδή υπερεθνικές ιδέες της εποχής, συχνά παρόμοιες με αυτές των μετριοπαθών.

II

Το όραμα του έθνους που αναπτύχθηκε στην αρχή της διαδικασίας ενοποίησης της Ιταλίας, ιδωμένο εκ των υστέρων, φαίνεται πολύ μακριά από την πραγματικότητα και παρουσιάζει σαφώς ουτοπικές πτυχές. Αυτές οι πτυχές μπορούν να χαρακτηριστούν με τον ακόλουθο τρόπο. Οι Μαντσινικοι είχαν αυταπατηθεί σε σημείο να πιστεύουν ότι υπήρχαν άτομα πρόθυμα να επιθυμούν την ύπαρξη εθνών που αγαπιούνται αμοιβαία και ότι ο αριθμός τους ήταν αρκετός για να τα δημιουργήσει και, αργότερα, να τα καθοδηγήσει και να τα ελέγξει.

Οι μετριοπαθείς, με τη σειρά τους, είχαν αυταπατηθεί σε σημείο να πιστέψουν ότι στις σχέσεις μεταξύ των ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών της Ευρώπης, το δίκαιο είχε πλέον οριστικά πλαισιώσει και κυριαρχήσει επί της ισχύος και έτσι έκανε, μεταξύ άλλων, τον διεθνή φιλελευθερισμό ασφαλή. Αυτές οι πεποιθήσεις ήταν ουτοπικές σε σχέση με το εθνικό μέλλον, και ιδιαίτερα με συμπεριφορές που βασίζονταν σε «αυθόρμητες εθνικότητες» και την ευρωπαϊκή «αυθόρμητη υπερεθνικότητα».

Είτε το γνώριζε είτε όχι, ο Mazzini δεν μπορούσε παρά να έχει στο μυαλό του κάτι παρόμοιο με τις «αυθόρμητες εθνικότητες» όταν πίστευε ότι τα έθνη θα εγκαινίαζαν μια νέα εποχή της ιστορίας, την «οργανική» εποχή, που θα σημαδεύονταν από την υπέρβαση του δεσποτισμού και του ατομικισμού και την έλευση της πλήρους αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων.

Μια εθνικότητα, μέχρι να συγχωνευθεί με ένα κράτος, μπορεί στην πραγματικότητα να παρουσιάζει την εμφάνιση μιας σκληρά εργαζόμενης, αγαθής και αλληλο-υποστηρικτικής κοινότητας που σε κάθε περίπτωση διατηρεί ειρηνικές, ή τουλάχιστον μη πολεμικές, σχέσεις με άλλες κοινότητες του ίδιου είδους.

Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι σε τέτοιες κοινότητες, που δεν συμπίπτουν με το πλαίσιο σχηματισμού της ανώτατης πολιτικής εξουσίας και επομένως δεν διαθέτουν τα υλικά μέσα στρατιωτικής επίθεσης, η πίστη προς την «εθνικότητα» δεν μπορεί να εκφραστεί στην πράξη  μέσα από τις ιδέες της βίας και της δύναμης. Το έθνος του Mazzini δεν ήταν αποσυνδεδεμένο από το κράτος. Σκέφτηκε όμως ότι το ρεπουμπλικανικό και δημοκρατικό κράτος -η αυθεντική εθνική κοινότητα- διέφερε ριζικά από το μοναρχικό, ακριβώς από την άποψη της βίας και της δύναμης.

Συνέδεσε αυτές τις πτυχές της πολιτικής εξουσίας με τη λογική του κράτους και πίστευε ότι ο λόγος του κράτους αφορούσε μόνο μοναρχικά κράτη, που διέπονται από μια προνομιούχα ελίτ και επομένως από συγκεκριμένα συμφέροντα που αναπόφευκτα προορίζονται να αποπληρωθούν. Διαφορετική, κατά τη γνώμη του, θα ήταν η μοίρα των δημοκρατικών εθνών, που κυβερνώνται από τον λαό και επομένως βασίζονται στο γενικό συμφέρον, που εξ ορισμού είναι καλό και ειρηνικό.

Οι μετριοπαθείς, με τη σειρά τους, δεν θα μπορούσαν να μην έχουν στο μυαλό τους την ευρωπαϊκή «αυθόρμητη υπερεθνικότητα» όταν σκέφτονταν το «ευρωπαϊκό δίκαιο» και τον διεθνή φιλελευθερισμό.

Το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών διατήρησε μια σταθερή ισορροπία για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε σημείο να δημιουργεί πράγματι ένα είδος νόμου, όχι μόνο επειδή τα κράτη περιορίστηκαν στην παραβίαση του για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά και επειδή αυτό το όριο - καθαρά αρνητικό ειδικά στην πολιτική σφαίρα - αντιστοιχούσε σε κάτι θετικό στη μη πολιτική σφαίρα - μια κοινότητα πεποιθήσεων, συνηθειών, αρχών συμπεριφοράς - που είχε τη βάση της σε ορισμένες ενιαίες ρίζες της ιστορίας της Ευρώπης, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή "αυθόρμητη υπερεθνικότητα», η οποία στεκόταν πάνω από κράτη και εθνικότητες.

Αυτή η σχετική θρησκευτική, ηθική και πολιτική ενότητα σχεδόν πάντα χρησίμευε, όσο το ευρωπαϊκό σύστημα λειτουργούσε καλά, για να εκμεταλλευτεί την ορμή της εξουσίας στην ορθολογική μορφή του λόγου του κράτους, χωρίς να την αφήσει να ξεσπάει ως τυφλή θέληση για εξουσία στην καθαρή της κατάσταση.

Τα υπερεθνικά στοιχεία επομένως δεν βρίσκονται στην πρώτη διατύπωση της εθνικής ιδέας ως φανταστικά δεδομένα, αλλά αντικατοπτρίζουν, τουλάχιστον εν μέρει, με φιλελεύθερη-συντηρητική εκφορά στους μετριοπαθείς και ριζοσπαστική-δημοκρατική εκφορά στους Μαντσινικους, την προεθνική πραγματικότητα.

Η περίσταση είναι ενδιαφέρουσα και αξίζει να συζητηθεί γιατί μας επιτρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα: αυτό της ύπαρξης δύο εθνικών αντιλήψεων (μια «καθαρή» ή «καθολική» και μια η άλλη εθνικιστική) και του μετασχηματισμού, που επιτεύχθηκε με τον Crispi, από την πρώτη στην δεύτερη.

Όταν έχουμε κατά νου ότι η «καθαρή» ιδέα (χωρίς εθνικιστικά κίνητρα) αντιστοιχεί σε αυτήν που διαμορφώθηκε στην αρχή του εθνικού αγώνα, η συγκυρία που έχουμε υπόψη μας επιτρέπει να συσχετίσουμε την προέλευση αυτής της ιδέας με μια κοινωνική πραγματικότητα στην οποία εξακολουθούσαν να υπάρχουν αυθόρμητες εθνικές και υπερεθνικές συμπεριφορές, και μας επιτρέπει επίσης να μελετήσουμε τη μετατροπή αυτής της εθνικής αρχής ή συναισθήματος σε εθνικισμό αποδίδοντάς την στον πραγματικό μετασχηματισμό της εθνικής συμπεριφοράς και όχι απλώς σε κάποια μεταφυσική αρχή ή σε κάποια εννοιολογική τροποποίηση που συνέβη στο μυαλό κάποιου πρωταγωνιστή.

Για το σκοπό αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το πεδίο από το ερώτημα ενός λεκτικού φαντάσματος. Τυπικά, από το δόγμα του έθνους, το οποίο τόσο στη σκέψη του Mazzini όσο και στη σκέψη των άλλων παραμένει στο επίπεδο μιας ωμής μεταφυσικής, μπορεί κανείς να βγάλει αυτό που θέλει, και επομένως και το φαινομενικά λογικό συμπέρασμα σύμφωνα με το οποίο ο εθνικισμός είναι η άρνηση της εθνικής αρχής.

Όσοι εξάγουν αυτό το συμπέρασμα το βασίζουν στο γεγονός ότι ο εθνικισμός υπονοεί την ιδέα ότι κάποιος μπορεί και πρέπει να επιδιώκει το καλό του έθνους του εις βάρος του καλού και της ίδιας της ύπαρξης άλλων εθνών: μια ιδέα που συνεπάγεται η θεωρητική και πρακτική της εθνικής αρχής, επιβεβαιωμένη για τον εαυτό της, αρνούμενη για τους άλλους. Αλλά αυτό είναι απλά ένα παιχνίδι με τις λέξεις.

Στην πραγματικότητα, είναι ακριβώς τα έθνη που εξαπολύουν τον εθνικισμό. Όταν ένα έθνος υπάρχει, και δεν είναι απλώς σκοπός ή ελπίδα, έχει ύπαρξη ως κράτος.

Η συμπεριφορά της -δηλαδή η συμπεριφορά της πολιτικής τάξης που τη διέπει- πρέπει επομένως να υπόκειται στο δίκαιο της λογικής του κράτους που αποκλείει μυστικιστικές διεθνείς αδελφότητες, καθιερώνει τη σκληρή πραγματικότητα των σχέσεων εξουσίας μεταξύ των κρατών και επομένως περιλαμβάνει τη συνεχή προσπάθεια να αυξήσει κανείς τη δική του και να μειώσει τη δύναμη των άλλων.

Για να πούμε το ίδιο πράγμα με εθνικούς όρους, η προσπάθεια είναι ακριβώς να επιβεβαιώσει κανείς το δικό του έθνος σε βάρος όλων των άλλων. Αυτό απαιτεί όλες οι κοινωνικές αξίες να υποτάσσονται σε αυτήν της εξουσίας ή τουλάχιστον της ασφάλειας του κράτους και αυτή η αναγκαιότητα, που δεν μπορεί να αποφευχθεί, μετατρέπει το υποθετικό εθνικό συναίσθημα, ως καθαρή αγάπη για το δικό του έθνος σε έναν κόσμο φιλικών εθνών, σε εθνικισμό.

Η διάκριση που γίνεται από πολλούς μεταξύ του εθνικού συναισθήματος, που ισοδυναμεί με έναν καλόβολο, αφοπλισμένο πατριωτισμό, και του εθνικισμού, που είναι απλώς μια τυφλή επιθυμία για εξουσία και κυριαρχία, είναι επομένως αυθαίρετη.

Η τυφλή θέληση για εξουσία μπορεί να διακριθεί από τον επιφυλακτικό λόγο του κράτους, τον πατριωτισμό - όπως η αγάπη για τον αυθεντικό τόπο, όπως μια άοπλη κοινότητα μπορεί να διακριθεί από τον εθνικισμό, αλλά όλες αυτές οι διακρίσεις δεν συμπίπτουν με την υποθετική διάκριση: εθνικό συναίσθημα- εθνικισμός.

Είναι πραγματικά παράξενο ότι όσοι διακηρύσσουν την εθνική αρχή, και επομένως θέλουν το έθνος τους να είναι αυτοδιοικούμενο, και επομένως να συμπίπτει με ένα κυρίαρχο κράτος, και επομένως να είναι οπλισμένο, στη συνέχεια συχνά να ισχυρίζονται ότι διαχωρίζονται με τη διάκριση μεταξύ εθνικισμού και εθνικού συναισθήματος , ισχύος και αγάπης, αποδίδοντας την δύναμη -και τα δεινά της στον εθνικισμό, και την αγάπη με την γλυκύτητα της στο εθνικό συναίσθημα.

Αυτή η συγχώνευση εθνικιστικών μοτίβων εμφανίζεται ήδη στα προχωρημένα στάδια ανάπτυξης των εθνικών κινημάτων. Ακόμη και όταν πρόκειται να δημιουργηθεί ένα έθνος, τα προβλήματα δύναμης πρέπει να επιλύονται. Οι πολιτικές δουλοπρέπειες του αγώνα για την εξουσία στην πραγματικότητα αναγκάζουν όσους θέλουν να γεννήσουν ένα έθνος σε έναν πολιτικό ρεαλισμό παρόμοιο με εκείνους που κυβερνούν τα κράτη. Οι υποστηρικτές ενός νέου έθνους προβλέπουν γενικά την έλευση μιας εποχής χωρίς κακά για να πείσουν τους ανθρώπους να απορρίψουν το παρόν, να πολεμήσουν, να αλλάξουν την κατάστασή τους.

Ωστόσο, πρέπει να ιδρύσουν ένα κράτος και όχι μια θρησκεία, και ως εκ τούτου πρέπει να αναπτύξουν συγκεκριμένες πολιτικές γραμμές και όχι απλώς σχέδια για ιδανικά κράτη. Φυσικά, μια πολιτική γραμμή μπορεί να ανατρέψει μια προϋπάρχουσα κατάσταση εξουσίας προς όφελός της μόνο εάν έχει επαρκή δύναμη για το σκοπό και επομένως, μεταξύ άλλων, εάν έχει επαρκή συναίνεση. Σε ακραία περίπτωση, αν ο σκοπός και τα μέσα του ταυτίζονται, σε συγκεκριμένες στιγμές της πολιτικής διαδικασίας, τα μοιράζονται πολλοί άνθρωποι.

Στην πραγματικότητα, στη βάση μιας πολιτικής γραμμής υπάρχει πάντα ένας ελάχιστος κοινός εικονικός παρονομαστής μεταξύ πολλών συμφερόντων και πολλών ιδανικών. Λοιπόν, τον περασμένο αιώνα, στην Ιταλία και αλλού, ο κοινός «εθνικός» παρονομαστής θα μπορούσε να βρίσκεται στη δημιουργία μιας αγοράς επαρκούς μεγέθους για την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της αστικής τάξης (μια εθνική αγορά ) και του πολιτικού μηχανισμού που είναι απαραίτητος για να την υποστηρίζουν ανά πάσα στιγμή εσωτερικά και εξωτερικά (το εθνικό κράτος όπως είναι στην πραγματικότητα) και προφανώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει στη δημιουργία του φιλαδελφου έθνους του Mazzini ή του έθνους παιδαγωγού του Φίχτε.

Ουσιαστικά, με την έλευση του έθνους ή τουλάχιστον με τον αποτελεσματικό αγώνα για την εξουσία για την ίδρυσή του, η πραγματική βάση της «καθαρής» ή «καθολικής» εθνικής αντίληψης καταρρέει. Μάλιστα, στην πλειονότητα των ανθρώπινων συμπεριφορών, οι αξίες της «καλής εθνικότητας» (έθνος χωρίς κράτος) αμβλύνονται, ενώ οι αποκλειστικά εθνικές τείνουν να υπερισχύουν των υπερεθνικών ( ευρωπαϊκό δίκαιο , διεθνής φιλελευθερισμός).

Με άλλα λόγια, η καθαρά κοινοτική (καθαρά δημοκρατική) ιδέα του έθνους δεν αντανακλά πλέον την κοινωνική πραγματικότητα και γίνεται ουτοπική γιατί, στοχεύοντας σε ένα ανέφικτο αγνό έθνος, δεν αποτελεί εναλλακτική, αλλά απλώς εκφράζει, με ένα ασυνείδητο, αναποτελεσματικό τρόπο, την αντίθεση αυθόρμητων εθνικών και υπερεθνικών αξιών στην εθνικιστική πραγματικότητα του έθνους.

Αυτές οι γενικές σκέψεις για το έθνος και τον εθνικισμό αφορούν άμεσα την παρούσα μελέτη, καθώς μας επιτρέπουν να τυποποιήσουμε τις αντικειμενικές πτυχές της γέννησης, ανάπτυξης και επιβεβαίωσης του εθνικού κινήματος. Είναι θέμα να έχουμε κατά νου αυτό που έχουμε εξηγήσει, δηλαδή:

1) ότι, εφόσον δεν αναφέρεται σε έναν αποτελεσματικό αγώνα για την εξουσία ή στην αποτελεσματική άσκησή του, η εθνική ιδέα: α) αντανακλά, τουλάχιστον εν μέρει, τις κοινωνικές συμπεριφορές της παλιάς Ευρώπης που χώριζαν το κράτος από την εθνικότητα, β) Συνεπώς, διατηρεί υπερεθνικά στοιχεία στη διατύπωσή της, γ) μπορεί να λάβει, για το λόγο αυτό, την «καθαρή» ή «καθολική» μορφή.

2) ότι, όταν αναφέρεται σε έναν αποτελεσματικό αγώνα για εξουσία ή στην αποτελεσματική άσκησή του, η εθνική ιδέα: α) αντανακλά προοδευτικά κοινωνικές συμπεριφορές που βασίζονται στη συγχώνευση έθνους και κράτους (πολεμική φύση των εθνών, επισφάλεια της διεθνούς ισορροπίας), β. ) κατά συνέπεια χάνει τα υπερεθνικά στοιχεία, γ) προσλαμβάνει, για το λόγο αυτό, την εθνικιστική μορφή.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της εξέλιξης βρίσκονται στο αναπόφευκτο της μετάβασης από την πρώτη στη δεύτερη φάση και στην ανάγκη να μην προβλεφθεί η δεύτερη στην πρώτη (η ιδέα του έθνους ως ιδανική λύση ή τουλάχιστον προτιμότερη από την προϋπάρχουσα κατάσταση των πραγμάτων καθίσταται δυνατή ακριβώς από την έλλειψη πρόβλεψης της καταστροφής των συγκεκριμένων πτυχών των αυθόρμητων εθνικοτήτων και υπερεθνικοτήτων). Με άλλα λόγια, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της εθνικοποίησης της κοινωνίας έγκειται στο γεγονός ότι η διαδικασία χρησιμοποιεί υπερεθνικές ενέργειες και τις μετατρέπει σε εθνικιστικές.

Με αυτόν τον τρόπο το έθνος γεννήθηκε και καθιερώθηκε ως πολιτικός στόχος, η υπόθεση επαναλήφθηκε όταν η εθνικότητα επεκτάθηκε σε τάξεις που ήταν αρχικά αντίπαλες (καθολικοί) ή ξένες (προλεταριάτο) και εμφανίζεται, μεμονωμένα, κάθε φορά που επιλύεται υπέρ του πρώτου η αντίθεση μεταξύ του καθήκοντος εξυπηρέτησης της πατρίδας, που έγινε το εθνικιστικό έθνος, και της τήρησης των αξιών του ευρωπαϊκού πολιτισμού, κατά κύριο λόγο υπερεθνικού ή διεθνούς.

Έχοντας εξετάσει την πολιτική λογική του εθνικού κινήματος, μπορούμε να ξαναρίξουμε μια ματιά στα ιστορικά δεδομένα. Για την περίοδο έως το 1848 εξετάσαμε μόνο τα προγράμματα και τις ιδανικές επεξεργασίες που γέννησαν το εθνικό όραμα του πολιτικού προβλήματος σε μια μικρή ελίτ , χωρίς να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπό τους στη γενική κατάσταση.

Περιοριστήκαμε σε αυτό γιατί εκείνη την περίοδο η τροποποίηση των εθνικών και υπερεθνικών δεδομένων αφορούσε αποκλειστικά την ιδανική πραγματικότητα που συνιστούσαν οι προθέσεις και οι ελπίδες λίγων ανθρώπων και όχι η αληθινή πραγματικότητα, η οποία παρέμενε αναλλοίωτη.

Μόλις ολοκληρώθηκε η αρχική φάση διαμόρφωσης και σημαδεύτηκε από τα γεγονότα του 1848 και του 1849, για να διατηρηθεί και να προχωρήσει το ιταλικό κίνημα έπρεπε φυσικά να περάσει από τη φάση των ιδανικών σχεδίων σε αυτή των συγκεκριμένων υλοποιήσεων, έπρεπε να αντιμετωπίσει τη δοκιμασία του αγώνα για την εξουσία.

Σε αυτό το πλαίσιο -στην πραγματική συμπεριφορά μιας πολιτικής τάξης, στην κατάσταση της κοινής γνώμης, και όχι μόνο στις προθέσεις λίγων- αλλάζουν πλέον τα εθνικά και υπερεθνικά δεδομένα, σύμφωνα με τη λογική που έχουμε παρουσιάσει. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να λάβουμε υπόψη τον πολιτικό αγώνα που οδήγησε στην ενοποίηση της Ιταλίας.

Αυτός ο αγώνας αναπτύχθηκε σε μια κατευθυντήρια γραμμή που δεν αναπτύχθηκε ούτε από τους υποστηρικτές του Mazzini ούτε από τους μετριοπαθείς, αλλά ήταν εν μέρει το αποτέλεσμα ενός συμβιβασμού, εν μέρει ο καρπός των πραγμάτων.

Ούτε οι Μαντσινικοι, μόνοι, ούτε οι μετριοπαθείς, μόνοι, θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει την Ιταλία. Η πολιτική των υποστηρικτών του Mazzini ήταν αφηρημένη σωστή, αλλά δεν θα μπορούσε να έχει επιτυχία. Αυτή των μετριοπαθών ήταν επιτυχής, αλλά μόνο φαινομενικά, επειδή χτύπησε λάθος στόχο.

Οι πρώτοι είχαν στόχο να ανατρέψουν τα περιφερειακά κράτη, να εκδιώξουν τους Αυστριακούς από τις ιταλικές επαρχίες, να ιδρύσουν ένα νέο κράτος και δεν μπορούσαν να βρουν πολλά άτομα πρόθυμα να υποστηρίξουν έναν τόσο δύσκολο και αβέβαιο αγώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι τελευταίοι είχαν επαρκείς δυνάμεις, αλλά μόνο για άνετες και άχρηστες μάχες όπως αυτή της Ιταλικής συνομοσπονδίας. Ένας συμβιβασμός μεταξύ των δύο τάσεων ήταν επομένως απαραίτητη γιατί ήταν απαραίτητο να γίνουν και τα δύο: να υπάρξουν επαρκείς δυνάμεις και να δημιουργηθεί το μονοεθνικό κράτος.

Αλλά αυτός ο συμβιβασμός ήταν πολύ δύσκολος και, από την άποψη της ευρείας συνειδητοποίησης και της εσκεμμένης βούλησης, ακόμη και αδύνατος: στην πραγματικότητα, οι επαναστάτες δεν μπορούσαν να συμβαδίσουν με τους μετριοπαθείς, και δεν ήταν εύκολο να επιβάλουν στους μετριοπαθείς, ακόμα και αν τους συγκέντρωναν με προσεκτικά συνθήματα, ένα επαναστατικό άλμα.

Ωστόσο, αυτό που συνέβη ήταν κάτι τέτοιο, επειδή η τύχη αναπλήρωσε τις ελλείψεις των ανθρώπων. Τέσσερις αιτίες έφεραν το αποτέλεσμα: η ύπαρξη του ιταλικού προβλήματος (με τον ίδιο τρόπο που υπάρχει σήμερα ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα) που μετέτρεψε την παραδοσιακή πολιτική του Πιεμόντε σε Ιταλική.

Η συμπληρωματικότητα της δράσης των υποστηρικτών του Mazzini που κρατούσαν τον στόχο του ενιαίου κράτους και των μετριοπαθών που κρατούσαν τις κοινωνικές δυνάμεις που θα το υποστήριζαν·

η συνακόλουθη αλλαγή της ισορροπίας δυνάμεων στην Ιταλία προς την ιταλική λύση, ακόμη κι αν ο αγώνας για την εξουσία συνεχιζόταν σε περιφερειακά πλαίσια και, για το τελικό άλμα, όπως θα δούμε, η τύχη.

Στην επικείμενη περίοδο του 1848, η Ιταλία φαινόταν να είναι ένας στόχος που όλοι επιθυμούσαν, συμβιβαζόμενος με την κυριαρχία των κρατών και τη διατήρηση του Παπικού Κράτους, με τις νέες συνταγματικές ιδέες και τις παλιές πολιτικοκοινωνικές ισορροπίες.

Ο υπερβολικά γενικός, ή αποκλειστικά ιδανικός, χαρακτήρας των πρώτων διατυπώσεων του Ιταλικού προβλήματος είχε δημιουργήσει μια τεράστια αλλά πλασματική συναίνεση. Ο Τζιομπέρτι είχε κάνει συμφωνία μεταξύ του διαβόλου και του θεού. Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις είχαν ενώσει τους νόμιμους ηγεμόνες και τις προοδευτικές τάξεις.

Το συνομοσπονδιακό πρόγραμμα ικανοποίησε τους πάντες και δεν τρόμαξε κανέναν. Το έθνος παρέμενε ιδανικό γεγονός στο βάθος. Αυτή η γενική ιταλική διάθεση, που ανέδειξε το σκοπό (την ενότητα των Ιταλών) αλλά έκρυβε τα μέσα (το Ιταλικό κράτος) και, στην πράξη, στόχευε μόνο σε μικρές τροποποιήσεις του status quo , δεν μπορούσε φυσικά να δημιουργήσει μια δυναμική δράση.

Στην πραγματικότητα, ο κατακλυσμός συνέβη όταν εξωτερικοί παράγοντες έθεσαν σε κίνηση την πρώτη, χαλαρή, ιταλική κινητοποίηση. Η νικηφόρα εξέγερση του λαού του Παρισιού εμψύχωσε τους υποστηρικτές των νέων πολιτικών τάξεων σε όλη την Ευρώπη και ανάγκασε τους υποστηρικτές των νόμιμων εξουσιών παντού σε άμυνα. Η Ιταλία είχε το πενθήμερο του Μιλάνου που έσυρε τον Πιεμόντε στον «Ιταλικό» πόλεμο κατά της Αυστρίας.

Επαναστατικά και συντηρητικά ιδεώδη, εθνικά και περιφερειακά συμφέροντα βρέθηκαν στο ίδιο μέτωπο για μια στιγμή, αλλά όταν δοκιμάστηκαν από τα γεγονότα η πλασματική ομοφωνία κατέρρευσε. Πολλοί από εκείνους που είχαν συμφωνήσει να προσφύγουν σε μια γενική ένταξη σε μια απροσδιόριστη Ιταλία έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι τα συμφέροντα και τα ιδανικά τους ήταν σε σύγκρουση με τις ανάγκες του αγώνα για την Ιταλική ενότητα.

Η πρώτη απόδειξη έδειξε ότι η Ιταλική ενότητα ήταν ασυμβίβαστη με τη διατήρηση των παλαιών Ιταλικών κρατών, ότι απαιτούσε μια ενιαία κρατική λύση και πρακτικά συνεπαγόταν τη μετατροπή του κράτους του Πιεμόντε σε Ιταλικό κράτος. Αυτή η πρώτη δοκιμή ανέδειξε επίσης τα διεθνή δεδομένα του προβλήματος. Το γεγονός ότι είχαν ξεσπάσει εθνικοδημοκρατικές εξεγέρσεις σε πολλά μέρη της Ευρώπης είχε δώσει την εντύπωση μιας ισχυρής διεθνούς ενότητας δημοκρατικού χαρακτήρα.

Αυτή η άποψη δεν μπορούσε να έχει διάρκεια. Το ευρωπαϊκό δημοκρατικό μέτωπο σύντομα χωρίστηκε σε μια σειρά από ξεχωριστά μέτωπα το καθένα από τα οποία πολέμησαν αποκλειστικά για τις δικές τους εθνικές διεκδικήσεις χωρίς να λαμβάνουν πολύ υπόψη ούτε τις αρχές της δημοκρατίας ούτε εκείνες της διεθνούς αλληλεγγύης.

Όπως οι υποστηρικτές του Mazzini στην Ιταλία συμφώνησαν να υποταχθούν στους λόγους του κράτους του Πιεμόντε, και όπως οι Γερμανοί εθνικοδημοκράτες διεκδίκησαν τη γραμμή του Πάδου ή τουλάχιστον αυτή του Μίντσιο ως απαραίτητο σύνορο για τη Γερμανική ασφάλεια, έτσι γενικά οι ηγέτες των εθνικών κινημάτων συμπεριφέρθηκαν σύμφωνα με την αρχή του εθνικού εγωισμού.

Αυτή η συμπεριφορά τους εμπόδισε να πολεμήσουν αποτελεσματικά ενάντια στον συνασπισμό των νόμιμων κυρίαρχων που ήταν σε θέση να βρουν, με διεθνή ενότητα δράσης, την επαρκή δύναμη για να νικήσουν τις επιμέρους εθνικές εξεγέρσεις μία προς μία. Μας ενδιαφέρει όμως αυτό το γεγονός: η ενότητα των κυρίαρχων, ο διχασμός των εθνών. Στην πρώτη τους έξοδο, οι «αδερφοί λαοί» έδειξαν ότι είναι πολύ πιο εριστικοί από τους βασιλιάδες, διαψεύδοντας τις ελπίδες που έθρεψε ο Mazzini για τη σύμπτωση μεμονωμένων εθνικών κινημάτων με το γενικό ευρωπαϊκό δημοκρατικό κίνημα.

Το γεγονός έδειξε ότι δεν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα μόνο πρόβλημα, αυτό της δημοκρατικής-εθνικής αναδιάταξης της Ευρώπης, αλλά με επιμέρους προβλήματα, το καθένα διαφορετικό, που θέτουν μεμονωμένες εθνικές επαναστάσεις.

Αυτές λοιπόν θα ήταν σε αλληλέγγυη μεταξύ τους ή εχθρικές, δημοκρατικές ή μη, ανάλογα με τους διάφορους εσωτερικούς και διεθνείς παράγοντες ισχύος που θα τους καθόριζαν.

Αυτά τα γεγονότα, ακόμη κι αν δεν μεταφράστηκαν σε ρητή γνώση, περιόρισαν το Ιταλικό κίνημα με τις συνέπειές τους, περιορίζοντας το αλλά και ενισχύοντάς το.

Οι κυρίαρχοι, που είχαν αφήσει τους εαυτούς τους να επηρεαστούν από τις πρώτες γενικές διατυπώσεις του ιταλικού προγράμματος, αλλά δεν ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν τους θρόνους τους για την Ιταλία, την εγκατέλειψαν, καθώς και οι ριζοσπάστες φιλελεύθεροι, ο Cattaneo και η Ferrari που παρακινήθηκαν σε δράση από τους Μιλανέζικη λαϊκή επανάσταση και όχι από το συγκεχυμένο κύμα του 1848, δεν ήθελαν να αποδεχτούν την αναπόφευκτη συνέπεια: την αναγκαστική προσάρτηση της Λομβαρδίας.

Οι εξεγέρσεις του 1848-49 δεν παρουσίαζαν ξεκάθαρα τον στόχο του Ιταλικού Κράτους, αλλά έδειχναν ποια πλευρά θα μπορούσε να πάρει τον δρόμο προς την ίδρυσή του, προς την επίτευξη της Ιταλικής ενότητας. Πράγματι, για πρώτη φορά δημιούργησαν ένα Ιταλικό μέτωπο πολιτικής δράσης, ένα μέτωπο που υποστήριζαν μόνο οι Μαντσινικοι και οι μετριοπαθείς, πρόθυμοι να πληρώσουν το απαραίτητο τίμημα, δηλαδή να θυσιάσουν όλες τις άλλες πτυχές του πολιτικού τους προγράμματος στις εθνικές ανάγκες τους.

Έτσι προέκυψε αμέσως «η τρομερή απλότητα των όρων του Ιταλικού προβλήματος», έστω κι αν εκείνη την εποχή οι πρωταγωνιστές υπέφεραν, μόνο τη σκληρότητα των πραγμάτων χωρίς να την κατανοήσουν βαθιά, τον ουσιαστικό χαρακτήρα του εθνικού συμβιβασμού. Εξετάζοντάς το από αυτή την σκοπιά, μπορούμε αμέσως να αναδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η μετατροπή του εθνικού αισθήματος σε εθνικισμό, μετατροπή που ουσιαστικά παρουσιάζεται ως εγκατάλειψη των υπερεθνικών στοιχείων του εθνικού οράματος.

Στην πραγματικότητα, οι Μαντσινικοι, εγκαταλείποντας τη δημοκρατική προκατάληψη, απαρνήθηκαν τις υπερεθνικές πτυχές του πολιτικού τους προγράμματος. Στο μεταφυσικό όραμα του Mazzini η δημοκρατία ήταν στην πραγματικότητα όχι μόνο το μέσο εθνικής χειραφέτησης αλλά και αυτό της αδελφοσύνης των λαών, ενώ η μοναρχία, η άρνηση της βαθιάς ζωής των εθνοτήτων, ήταν επίσης η άρνηση της ειρήνης, τελικά η ρίζα του ίδιου του εθνικισμού. [2]

Με τη σειρά τους, οι μετριοπαθείς, αποδεχόμενοι τον πόλεμο, αφήνοντας δηλαδή την μέθοδο των σταδίων για χάρη της βίαιης, και προσαρμοζόμενοι ιδιαίτερα σε έναν πόλεμο στον οποίο οι δυνατότητες της συνομοσπονδίας εξαφανίστηκαν και μόνο ένα κράτος παρέμεινε «Ιταλικό», το Πιεμόντε, θυσιάστηκε το κριτήριο της υπαγωγής του εθνικού κινήματος στο «ευρωπαϊκό δίκαιο», στη νομική του μορφή και κυρίως στο πνεύμα του: μετριοπάθεια, παραίτηση από ενέργειες που ενέχουν τον κίνδυνο σοβαρών διαταραχών της ισορροπίας. Συγκεκριμένα, όσοι παρέμειναν στο πεδίο αποδέχθηκαν τον εθνικισμό ή τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του, και όσοι δεν ήθελαν να τον αποδεχτούν αποσύρθηκαν.

Παραδειγματική, ήταν η στάση του Luigi Taparelli d'Azeglio, που εκφράζεται καλά με τα ακόλουθα λόγια: «ορισμένοι καυχησιάρηδες της πατριωτικής αγάπης είναι τόσο ανώτεροι σε ευφυία, ώστε χτίζουν ένα είδωλο από πέτρες και χώμα και επειδή η Ιταλία περιβάλλεται από τη θάλασσα και τις Άλπεις, θεωρώντας ότι είναι φυσικό αποκρουστικό να τη δουν χωρισμένη σε πολλές κοινωνίες, θα ήταν πολύ πρόθυμοι να σφάξουν χιλιάδες συμπολίτες τους σε μακροχρόνιους πολέμους, υπό τον όρο ότι στο τέλος θα καταφέρουν να σχηματίσουν ένα ενιαίο βασίλειο.

Και αυτό είναι αγάπη για την πατρίδα; Αυτή είναι η ευτυχία της Ιταλίας; Το 1848 ο εθνικός συμβιβασμός έδιωξε τους Καθολικούς, οι οποίοι έθεταν την υπερεθνική αξία της χριστιανικής θρησκείας πάνω από την εθνική αξία και ολες οι ρίζες, υποτάχθηκαν στην ενότητα για την μεμονωμένη ελευθερία.

Τέτοιες ήταν οι πολιτικές δουλοπρέπειες του εθνικού κινήματος. Κανείς όμως δεν μπόρεσε να τις αναγνωρίσει καθαρά, και αυτό εξηγεί πώς η διαδικασία έγινε με άλματα προς τα εμπρός και επιστρέφοντας πίσω, έστω και με συνεχή πρόοδο, επειδή η δύναμη των πραγμάτων το ήθελε έτσι, επειδή ο στόχος επέβαλε αυτή τη γραμμή. Μετά το 1848 προφανώς τα πράγματα πήγαν προς τα πίσω.

Η στρατιωτική ήττα προκάλεσε την κατάρρευση του κοινού μετώπου των μετριοπαθών και των οπαδών του Μαντσίνι. Τα δύο ρεύματα ξαναπήραν τις θέσεις τους πριν το ’48 και μπόρεσαν να τις κρατήσουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όμως, δεδομένης της φύσης του αγώνα, ούτε το ένα ούτε το άλλο ρεύμα κατάφερε να ενισχύσει την αυτονομία του και να προετοιμάσει έτσι μια ενδιάμεση θέση.

Οι Μαντσινικοι, αφού επέστρεψαν στις καταβολές τους, είχαν βάλει το δημοκρατικό λάβαρο ξεκάθαρα και πάλι στη Ρώμη και στη συνέχεια επανέλαβαν τις εξεγερτικές προσπάθειες με στόχο να αφυπνίσουν τον λαό και να τον οδηγήσουν σε δράση ανεξάρτητα από τη διπλωματία και τις παλιές δυναστικές δυνάμεις.

Ωστόσο, πέρασαν από τη μια αποτυχία στην άλλη, αποδεικνύοντας έτσι ότι η πολιτική τους δεν μπορούσε να πετύχει, έως ότου η θυσία του Pisacane στρέψει στην πραγματικότητα σχεδόν όλη την εκκολαπτόμενη ιταλική κοινή γνώμη εναντίον του Mazzini.

Έτσι ο Mazzini κράτησε αναμμένες τις πολύ χρήσιμες εθνικές εστίες, αλλά δεν μπόρεσε να τις χρησιμοποιήσει για τον δημοκρατικό σκοπό, και αντ' αυτού προετοίμασε ανθρώπους και ευκαιρίες για τη βασιλική παράταξη.

Πράγματι, κατάφερε να γεννήσει την ιδέα της ιταλικής εθνικής ενότητας στο μυαλό πολλών, αλλά ο λαός που επηρεάστηκε έτσι, συμμετέχοντας στον ιταλικό πολιτικό αγώνα, βίωσε την αδυναμία να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα με τη μέθοδό του και εγκατέλειψε την επαναστατική λαϊκή δράση και κατευθύνονταν, λίγο πολύ ξεκάθαρα, προς τον εθνικό συμβιβασμό.

Το πιο εμφανές γεγονός, σε αυτό το πλαίσιο, είναι η Εθνική Εταιρεία , που ιδρύθηκε το 1857 από τον αντιφρονούντα δημοκρατικό Daniele Manin, η οποία είχε τον Garibaldi ως αντιπρόεδρο και τον Cavour ως προστάτη, και του οποίου το πνεύμα αναδεικνύεται καλά από το σύνθημα “Italia και  Vittorio Emanuele” που αντικατέστησε την παλιά δημοκρατική-θρησκευτική φόρμουλα του Mazzini “Θεός και Λαός”. Είναι ακόμη ο συμβιβασμός του 1848, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά δεν έγινε απλώς αποδεκτός, αλλά, τουλάχιστον εν μέρει, επιθυμήθηκε και προετοιμάστηκε.

Οι μετριοπαθείς, από την πλευρά τους, έλκονταν από την ιδέα να αντικαταστήσουν την κατεύθυνση της ειρηνικής εξέλιξης με αυτή του πολέμου (στο πλαίσιο των παραδόσεων του Πιεμόντε και όχι της εθνικού ιδεώδους) και, ενώ υποστήριζαν συνομοσπονδιακά σχέδια, έδρασαν ασυνείδητα για το ενιαίο κράτος.

Στην πραγματικότητα, από την αρχή της Ιταλικής διαδικασίας, είχαν σκεφτεί τα συνομοσπονδιακά μέσα και τη σταδιακή εξέλιξη γιατί βασίζονταν στην επίτευξη της Ιταλικής ενοποίησης μέσω μιας προσεκτικής εξωτερικής πολιτικής, του εκσυγχρονισμού των Ιταλικών κρατών και της πολιτικής και οικονομικής τους προσέγγισης.

Αλλά μετά το 1849 μόνο το Πιεμόντε ακολούθησε την πολιτική που επιθυμούσαν οι μετριοπαθείς. Διατήρησε τον συνταγματισμό, εφάρμοσε μια κοσμική πολιτική που ανταποκρινόταν πλέον στις ανάγκες της πολιτικής της ενοποίησης της Ιταλίας, κατεύθυνε την οικονομική διαδικασία με σύγχρονο τρόπο και εισήχθη αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή ισορροπία.

Τα άλλα Ιταλικά κράτη εγκατέλειψαν ουσιαστικά ή επίσημα το Σύνταγμα, επέστρεψαν στον παλιό δεσποτισμό που ήταν πλέον παρωχημένος και έτσι εξαθλιώθηκε η πολιτική τους ζωή. Η αδυναμία αυτών των κρατών να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που παράγουν οι νέες ιδέες και οι νέες ανάγκες γινόταν όλο και πιο εμφανής και υπονόμευε τη σταθερότητα της δύναμής τους.

Για το λόγο αυτό η σύγχρονη μερίδα της πολιτικής τάξης δεν μπορούσε πλέον να ασκήσει ενεργή πολιτική στα παλιά περιφερειακά πλαίσια, παρά μόνο στο Πιεμόντε.

Ως συνέπεια αυτού, όλοι όσοι πίστευαν -ή άρχισαν να πιστεύουν λόγω της ίδιας της παρακμής των περιφερειακών κρατών- ότι η Ιταλία έπρεπε να δημιουργηθεί με μια «κανονική» πολιτική, δηλαδή με χρήση των υπαρχόντων θεσμών, δεν μπορούσαν πλέον να βασίζονται στις πολιτείες στις οποίες γεννήθηκαν. Έχοντας μείνει μόνο με μία διαθέσιμη πολιτεία, το Πιεμόντε, οι μετριοπαθείς έπρεπε να επικεντρωθούν σε αυτό.

Αυτό καθόρισε μια αποφασιστική συνέπεια: τη μετατόπιση του ενεργού μέρους της πολιτικής τάξης και της κοινής γνώμης από τα περιφερειακά πλαίσια στο πλαίσιο του Πιεμόντε ως Ιταλικό πλαίσιο. Έτσι ο πολιτικός αγώνας απέκτησε επίσης εθνική διάσταση και χαρακτήρα για τους μετριοπαθείς και κατευθύνθηκε ουσιαστικά προς τον στόχο της ενοποίησης, το Ιταλικό Κράτος, έστω και αν οι συνειδητές προθέσεις παρέμεναν συνομοσπονδιακές μέχρι τέλους.

Στην πραγματικότητα, η σύγκλιση των υποστηρικτών του Mazzini (χωρίς την αρχική έγκριση του Mazzini) και των μετριοπαθών ακόμη και στις τελευταίες φάσεις του αγώνα δεν ξεπέρασε τη μερική αναγνώριση των άμεσων τακτικών αναγκών της δράσης. [3]

Τελικά, αυτή η αναγνώριση έφτασε μέχρι τη γενική προσχώρηση των Ρεπουμπλικανών στη μοναρχία και επέφερε μια σοβαρή δέσμευση των μετριοπαθών στο ιταλικό πρόβλημα, που ποτέ δεν έγινε ρεαλιστική και βαθιά κατανόηση της δράσης που έπρεπε να εκτελεστεί για να επιτευχθεί εθνική ενότητα. Για το λόγο αυτό δεν υπήρξε ποτέ Ιταλικό κέντρο για τη σύνταξη όλων των κατευθύνσεων του αγώνα.

Στην πραγματικότητα, η στρατηγική της ενοποίησης δεν την σκέφτηκε ούτε την επιθυμούσε κανένας, και προέκυψε από έναν ευτυχή συνδυασμό «τακτικών» ενεργειών, «παράτυπων» πρωτοβουλιών και τυχερών διεθνών συγκυριών. Στην αρχή ο Ορσίνι πίεσε και ο Καβούρ μπόρεσε να συνάψει συμμαχία με τον Ναπολέοντα Γ' για τον πόλεμο κατά της Αυστρίας, στο τέλος ο Κρίσπι αναγκάστηκε, ο Γκαριμπάλντι έκανε την αποστολή στη Σικελία και η ενότητα επιτεύχθηκε.

Αυτή ήταν η συμβολή της τύχης στην ιταλική ενοποίηση. Αυτή είναι μια ουσιαστική συμβολή γιατί η αποφασιστική δράση του '59 και του '60 μπόρεσε να αναπτυχθεί ακριβώς επειδή έλειπε η επεξεργασία μιας γενικής στρατηγικής. Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις του αγώνα δεν θα μπορούσαν να δράσουν αν αυτό που συνέβη -τουλάχιστον στις γενικές γραμμές του- είχε προβλεφθεί, απεικονιστεί και προταθεί ξεκάθαρα σε ένα πρόγραμμα δράσης.

Το 1857 ο Καβούρ, ο οποίος εξακολουθούσε να θεωρεί το Πιεμόντε ως το «έθνος» του, πίστευε ότι η ενότητα του Ιταλικού κράτους ήταν «ανοησία» και φοβόταν πολύ σε κάθε περίπτωση τις πιθανές επαναστατικές και δημοκρατικές εξελίξεις του Ιταλικού προβλήματος. Δεν θα είχε λοιπόν αναλάβει τον πόλεμο του 1859 (ο στόχος του οποίου δεν ήταν η κρατική ενότητα) αν είχε προβλέψει τις επαναστατικές του συνέπειες.

Κάτι ανάλογο, με την αντίθετη έννοια, συνέβη και με τους πρώην επαναστάτες. Αποδέχτηκαν τον εθνικό συμβιβασμό, αλλά, μη έχοντας κατανοήσει πλήρως τις στρατηγικές του πτυχές, δεν έχασαν εντελώς την ελπίδα τους σε ένα αποτελεσματικό σύμφωνο με τα ιδανικά τους, ούτε την εμπιστοσύνη στο μέλλον και την κλίση για ρίσκο που χαρακτήριζε την πολιτικό τους απειρία.

Για το λόγο αυτό, παρά τον συμβιβασμό, μια πτέρυγα του εθνικού κινήματος διατήρησε μια νοοτροπία που της επέτρεπε να αναλαμβάνει μονομερώς πρωτοβουλίες με αβέβαιο και ανυπολόγιστο αποτέλεσμα, ειδικά αυτή της αποστολής στη Σικελία, την οποία δεν μπορούσε ούτε να μοιραστεί ανοιχτά, ούτε να αναληφθεί από τους μετριοπαθείς και την κυβέρνηση του Πιεμόντε, αλλά χωρίς την οποία ο στόχος δεν θα είχε επιτευχθεί. Με αυτόν τον τρόπο, με την οριστική σφραγίδα της μοναρχίας της Σαβοΐας και την παθητική έγκριση των δημοψηφισμάτων, επιτεύχθηκε η κρατική ενοποίηση της Ιταλίας.

Η εξέλιξη των γεγονότων είχε αυτή τη μοναδική συνέπεια: απέκλεισε από την ενεργό πολιτική διαδικασία τους Μαντσινικους, δηλαδή ακριβώς αυτούς που είχαν αναπτύξει ένα αληθινό εθνικό δόγμα βασισμένο στη συγχώνευση εθνικότητας και κράτους, και άφησε τους μετριοπαθείς στην εξουσία, που δεν είχαν ποτέ συμμεριστεί αυτό το δόγμα και ποτέ δεν έθεταν το Ιταλικό έθνος ως κορυφαίο ζήτημα.

Με την ίδρυση του Ιταλικού Κράτους, ο Ματζινιανισμός με τη συγκεκριμένη έννοια του έφτασε στο τέλος του. [4] Η αντίθεση του Mazzini στο έθνος της λογικής του κράτους, των δημοψηφισμάτων, της Σαβοΐας, που δεν αποτελούσε εναλλακτική λύση, ήταν απλώς ηττημένη. Η ρεαλιστική πτυχή του δόγματος του Mazzini - η συγχώνευση κράτους και εθνικότητας,  η πρώτη ενεργητική και η δεύτερη παθητική - είχε επιτευχθεί. Οι άλλες πτυχές, που είχαν χρησιμεύσει μόνο ως κίνητρα για τη δράση, τελείωσαν με το τέλος της δράσης.

Όσοι αποδέχθηκαν το έθνος όπως ήταν, όπως θα μπορούσε να είναι και βάλθηκαν να το εδραιώσουν και να το επεκτείνουν, έπρεπε να υπηρετήσουν το Κράτος και να επιδιώξουν να το ενισχύσουν. Το δόγμα Mazzinian δεν εξυπηρετούσε αυτό τον σκοπό. Για την ενίσχυση του κράτους δεν ήταν δυνατό να επικεντρωθούμε στη δημοκρατία, στην αποστολή του “Χριστού -λαού”, στην αγάπη μεταξύ των λαών και στην ηθική ενοποίηση της Ευρώπης, αλλά αντίθετα ήταν απαραίτητο να εξυπηρετηθεί η μοναρχία, να οπλιστεί η στρατός, να υπάρξει δυσπιστία προς στον ξένο, να υπάρξει στο παιχνίδι των Ευρωπαϊκών συσχετισμών. Σταδιακά καθώς αυτές οι ανάγκες επιβλήθηκαν, η «εθνική ψυχή» άλλαξε, περνώντας από τον Mazzini στον Crispi και από τη θρησκεία του έθνους στην κοσμική λατρεία του εθνικού κράτους.

Προφανώς τίποτα δεν χωρίζει το πρώτο από το δεύτερο.

Αλλά, με μια πιο προσεκτική εξέταση, η απόσταση είναι τεράστια: στην εθνική θρησκεία του Mazzini τα υπερεθνικά ιδανικά παραμένουν, στην κοσμική λατρεία του Crispi για το εθνικό κράτος απουσιάζουν εντελώς. Στον πρώτο υπάρχει σεβασμός και αγάπη για όλες τις εθνικότητες, στον δεύτερο υπάρχει «ιερός» εθνικός εγωισμός.

Για τους μετριοπαθείς, που παρέμειναν στην εξουσία, η μετάβαση από την πολυκρατική στην μονοκρατική Ιταλία ήταν λιγότερο σοβαρή από ό,τι για τους Μαντσινικους.

Μέχρι το 1861, η ελπίδα του Mazzini να γεννήσει το ιδανικό έθνος είχε διαλυθεί, αλλά δεν υπήρχε ακόμη, ούτε στην Ιταλία ούτε στην Ευρώπη, η βάση για μια εθνικιστική πολιτική, και οι μετριοπαθείς ήταν επομένως σε θέση να συνεχίσουν να ενεργούν ως μεταβατική πολιτική τάξη από το παλιό στο νέο. Στην πραγματικότητα, είχαν κάνει κάποια βήματα προς τον εθνικισμό, αλλά κατάφεραν να τον εντάξουν, με τη βοήθεια του Μαντσίνι, στα παλιά τους σχέδια.

Ο Μαντσίνι - ξεκινώντας από μια πανεπιστημιακή ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο Τορίνο το 1851 - υποστήριξε ότι το διεθνές δίκαιο θα ενισχυόταν βασιζόμενο στα «έθνη» αντί στα «κράτη». Η δήλωση, θεωρημένη αντικειμενικά, δεν είχε κανένα νόημα γιατί αναφερόταν σε ένα ανύπαρκτο υποκείμενο δικαιωμάτων, το έθνος, ή περιοριζόταν στο να δώσει ένα νέο όνομα - έθνος - στο παλιό, το Κράτος.

Όμως, ιδεολογικά, με αυτή τη φόρμουλα θα μπορούσε κανείς να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση, θα μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι, μετατρέποντας τα μη εθνικά κράτη σε εθνικά κράτη, η ευρωπαϊκή ισορροπία θα γινόταν πιο σταθερή και πιο ειρηνική. Με αυτή την ψευδαίσθηση, οι μετριοπαθείς ξεκίνησαν την διακυβέρνηση της Ιταλίας.

III

Το Ιταλικό πρόβλημα αφορούσε μεταξύ 1831 και 1848 τις ιδέες που μπορούσαν να γεννήσουν το εθνικό όραμα της πολιτικής διαδικασίας σε μια πολιτική πρωτοπορία, μεταξύ 1848 και 1861 αυτές που ήταν ικανές να φέρουν τον πολιτικό αγώνα από το περιφερειακό πλαίσιο στο Ιταλικό και μετά το 1861 αυτές που ήταν ικανές να εδραιώσουν και να αναπτύξουν το νέο Κράτος.

Το αποφασιστικό γεγονός, από εθνικής σκοπιάς, ήταν ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας. Αξίζει λοιπόν να θυμηθούμε ότι δεν υπήρξε σκόπιμη και συνειδητή επιλογή για συγκεντρωτισμό. Εάν η επιλογή εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη βούληση των ανθρώπων, πιθανότατα θα είχε επικρατήσει μια αποκεντρωμένη δομή. [5]

Ο έλεγχος της πολιτικής κατάστασης ήταν στα χέρια των μετριοπαθών. Τώρα, οι μετριοπαθείς δεν ήταν Ιακωβίνοι συγκεντρωτικοί: ήταν προερχόμενοι από «ομοσπονδιακά» κράτη και στην πραγματικότητα έκαναν προσπάθειες να οικοδομήσουν ένα αποκεντρωμένο κράτος.

Μόλις δημιουργήθηκε η Ιταλία, παρουσιάστηκε στο Επιμελητήριο το νομοσχέδιο Cavour-Farini-Minghetti για το περιφερειακό σύστημα. Όμως απορρίφθηκε από την κοινοβουλευτική επιτροπή επειδή η κατάσταση δεν επέτρεπε την αντιμετώπιση προβλημάτων αυτού του είδους.

Τα πρώτα χρόνια του Βασιλείου της Ιταλίας ήταν δύσκολα. Η αντίδραση της ενοποίησης ήταν ο «πόλεμος της ληστείας»: ένας πραγματικός εμφύλιος πόλεμος στον οποίο οι αγρότες, που το 1860 είχαν ευνοήσει την απόβαση του Γκαριμπάλντι, αλλά σύντομα οδηγήθηκαν από αυτόν στο πολιτικό τους υπόγειο, ήταν κυρίως στο πλευρό των ληστών.

Ο εμφύλιος πόλεμος, ωστόσο, ήταν μόνο ένα παροδικό εμπόδιο: η αδυναμία να διατάξει κανείς την Ιταλία με αποκεντρωμένο τρόπο είχε βαθύτερες, μόνιμες αιτίες. Ένα μέρος της άρχουσας τάξης τις κατάλαβε αμέσως, ένα άλλο μέρος απλώς ακολούθησε τη φυσική πορεία των πραγμάτων. Στο τέλος του πολέμου, το 1865, το Ιακωβίνο-Ναπολεόντειο μοντέλο ενός συγκεντρωτικού κράτους υιοθετήθηκε οριστικά από το κοινοβούλιο.

Δεν υπήρχε άλλο μέσο διατήρησης της Ιταλικής πολιτικής εξουσίας. Το ενιαίο κράτος στην Ιταλία γεννήθηκε συγκεντρωτικό, και παρέμεινε έτσι, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να λειτουργήσει. Οι κάτοικοι της Ιταλίας, ενωμένοι θεσμικά, δεν είχαν ενιαίες παραδόσεις, δεν είχαν ενοποιηθεί πνευματικά από τον εθνικό αγώνα και δεν μπορούσαν να ενωθούν σε οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο λόγω των διαφορετικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων μεταξύ του Βορρά (εκτός από ορισμένες περιοχές) και του Νότου. Χωρίς έναν ισχυρό συγκεντρωτικό γραφειοκρατικό-πολιτικό μηχανισμό (το καθεστώς των νομαρχών) δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν ενωμένοι.

Ο συγκεντρωτισμός του κράτους ήταν επίσης αναπόφευκτος για διεθνείς λόγους. Η Ενωμένη Ιταλία είχε μια εικονική στρατιωτική δύναμη ενός κράτους «πρώτης τάξης» και, για να υπερασπιστεί την ασφάλεια και τα συμφέροντά της, έπρεπε να την αναπτύξει επειδή η ευρωπαϊκή ισορροπία δεν επέτρεπε κενά ισχύος. Η κάλυψη του κενού, από την άλλη πλευρά, σήμαινε την υιοθέτηση των δομών εξουσίας των άλλων κρατών της «πρώτης τάξης» στην ήπειρο: ενός μεγάλου έτοιμου προς χρήση χερσαίου στρατού και, κατά συνέπεια, μιας συγκεντρωτικής πολιτικής εξουσίας.

Η Ιταλία προετοίμασε αυτές τις δομές και από το Συνέδριο του Βερολίνου και μετά έγινε μόνιμο μέρος της ομάδας -που αποτελούνταν έτσι από έξι κράτη- των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο συγκεντρωτισμός επιβλήθηκε από τα πράγματα σε μια πολιτική τάξη που δεν τον είχε επιλέξει ως μέσο για έναν εθνικό σκοπό, το ερώτημα είναι να δούμε ποιες ήταν οι συνέπειες της χρήσης αυτού του πολιτικού μέσου στην εθνική κατάσταση της εποχής.

Από αυτή την άποψη, η κατάσταση απεικονίζεται ακριβώς από τη διάσημη φράση του D'Azeglio: «Μόλις γίνει η Ιταλία, πρέπει να γίνουν Ιταλοί». Αναμφίβολα το 1861 η γεωγραφικά ιταλική επικράτεια κατοικήθηκε από Πιεμόντε, Λομβαρδούς, Ενετούς, Τοσκανούς κ.ο.κ και από ελάχιστους «Ιταλούς» (με τα εισαγωγικά ξεχωρίζουμε την εθνική σημασία από την απλά γεωγραφική της λέξης).

Ο Stuart Mill, ακριβώς γύρω στο 1860, μίλησε για το έθνος της Σικελίας ως ένα «έθνος» διαφορετικό από το Ιταλικό. Τι γίνεται όμως με τους Πιεμόντε τότε; Η καλλιεργημένη γλώσσα τους ήταν η Γαλλική και στο Τορίνο η σημερινή Porta Milano ονομαζόταν Porta d'Italia. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν εύκολο να περιγραφεί ξεκάθαρα το «ιταλικό έθνος», επειδή αυτό το έθνος, εκτός από ορισμένες περιοχές της κεντρικής Ιταλίας, ήταν ακόμα μια απλή «αυθόρμητη εθνικότητα» πολιτισμού. [6]

Οι «Ιταλοί» έπρεπε πραγματικά να δημιουργηθούν. Λειτουργώντας ενάντια στο παρελθόν, κάνοντας μια απότομη στροφή στην αυθόρμητη εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες, αφημένες στον εαυτό τους, θα είχαν διατηρήσει τη συνέχεια των παραδόσεων, και άρα τις αρχαίες διαιρέσεις των Ιταλών. Μέχρι το 1861, το κράτος ήταν πλέον στο πλευρό του έθνους για τα πράγματα που έπρεπε να κάνει. Αλλά δεν θα μπορούσαν όλα τα είδη των κρατών να έχουν επιφέρει την αλλαγή που είναι απαραίτητη για να γεννηθεί το έθνος.

Αν είχε δημιουργηθεί ένα ομοσπονδιακό κράτος ή ένα αποκεντρωμένο κράτος με μια αποτελεσματική περιφερειακή τάξη, στην Ιταλία δεν θα υπήρχαν οι "Ιταλοί" που γνωρίζουμε, αλλά οι Πιεμόντει, οι Τοσκανοί, οι Ναπολιτάνοι κ.ο.κ , Γερμανοί, Ιταλοί οι ίδιοι ή λίγο περισσότερο.

Το ομοσπονδιακό κράτος δεν συγκεντρώνει την εξουσία. Αποδίδει στην κεντρική κυβέρνηση μόνο τις αναγκαίες εξουσίες για την υπεράσπιση του γενικού συμφέροντος στους τομείς της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής. Δεν έχει υπουργείο Παιδείας. Δύσκολα επιβάλλει, σε αντίθεση με τις κεντρικές κυβερνήσεις, την καθολική στρατιωτική θητεία.

Αφήνει όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με τη συνήθη κοινωνική ζωή των πολιτών στις τοπικές κυβερνήσεις. Ένα ομοσπονδιακό κράτος είναι ουσιαστικά ένα πολιτικό-θεσμικό σύστημα που χρειάζεται εδαφική κοινωνική πολυμορφία για να λειτουργήσει ώστε να του επιτρέπει να επιβιώσει.

Εάν η Ιταλική κοινωνία του περασμένου αιώνα είχε οργανωθεί πολιτικά με ένα ομοσπονδιακό κράτος (ή ένα ουσιαστικά αποκεντρωμένο κράτος), η παραδοσιακή ποικιλομορφία της θα είχε διατηρηθεί χωρίς σοβαρές μετριασμούς και η Ιταλία θα βρισκόταν τώρα σε μια κατάσταση που θα  έμοιαζε με αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου όπου υπάρχει Ουαλικό, Σκωτσέζικο, Αγγλικό έθνος και όχι το έθνος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τους «Ιταλούς» τους «έφτιαξε» το συγκεντρωτικό Κράτος.

Ο συγκεντρωτισμός - ασυμβίβαστος με την εδαφική κοινωνική πολυμορφία - οδήγησε στην υιοθέτηση ενός ενιαίου πολιτικο-διοικητικού μοντέλου. Τα διάφορα μέρη της Ιταλίας υπόκεινταν έτσι στα ίδια όργανα και στους ίδιους κανόνες. Αυτοί οι «ιταλικοί» κανόνες και φορείς ήταν αποτελεσματικοί τόσο στο Τορίνο όσο και στο Παλέρμο (όπως και σε άλλες ιταλικές πόλεις), ακόμα κι αν αφορούσαν αποκλειστικά το Παλέρμο ή τα γεγονότα του Τορίνο, μόνο και μόνο επειδή σταδιακά ο λαός του Τορίνο και οι ίδιοι οι Παλερμιτάνοι και όλοι οι άλλοι Ιταλοί, έπεισαν τον εαυτό τους ότι επρόκειτο για κανόνες και νόμιμα σώματα.

Αυτή η πεποίθηση βασίστηκε στην ιδέα - η οποία μπορεί να διατυπωθεί με εκατό τρόπους, αλλά συνήθως εκφράζεται με το ύφος της ρητορικής παράδοσης ( Αδελφοί της Ιταλίας, η Ιταλία ξύπνησε, το κράνος του Σκιπίωνα, είναι ζωσμένο στο κεφάλι της ...) - σύμφωνα με την οποία στο Παλέρμο, το Τορίνο και τις άλλες πόλεις της Ιταλίας θα γεννιούνταν άνδρες που ήταν ίσοι ως προς τη «καταγωγή», ή τη γέννηση ή το έθνος. [7]

Καθώς αυτή η ιδέα εξαπλώθηκε σταδιακά - η κατάσταση της εξουσίας την επέβαλε, το κρατικό σχολείο τη δίδασκε με την έννοια των "ιερών" και "φυσικών" ορίων κ.λπ., η στρατιωτική θητεία επανέλαβε - σχημάτισε τους "Ιταλούς" και το έθνος δημιουργήθηκε. [8]

Η ιστορία της συγκρότησης των «Ιταλών» είναι λοιπόν ένα κεφάλαιο στην ιστορία της συγκέντρωσης της πολιτικής εξουσίας στην Ιταλία. Από αυτή την άποψη, διακρίνονται δύο φάσεις: η πρώτη, της απλής ενοποίησης του νέου Κράτους, η δεύτερη, της συνεχούς αύξησης του συγκεντρωτισμού του κράτους.

Η μετάβαση από την πρώτη στη δεύτερη φάση, που έπληξε ολόκληρη την Ευρώπη με σοβαρότερες επιπτώσεις στο ηπειρωτικό τμήμα, εξαρτήθηκε από τις μεταμορφώσεις της οικονομίας και των διεθνών σχέσεων. Στην ήπειρο, αυτοί οι μετασχηματισμοί έσπασαν τις δομές που είχαν επιβραδύνει τη φυσική τάση των συγκεντρωτικών δυνάμεων να αυξήσουν τις αρμοδιότητές τους και να επεκτείνουν τον έλεγχό τους σε ολόκληρο τον πληθυσμό (με εθνικούς όρους, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, την εθνικοποίηση όλων των ατόμων και όλων των δραστηριοτήτων τους).

Στη διεθνή σφαίρα, το εμπόδιο αντιπροσώπευε η ευρωπαϊκή ισορροπία, η οποία, καθιστώντας τα κράτη ασφαλή και τις αλλαγές στο status quo δύσκολες , εμπόδισε τον μιλιταρισμό και τον συγκεντρωτισμό να ωθηθούν στα άκρα.

Στην εσωτερική σφαίρα, το εμπόδιο αντιπροσωπευόταν από το βαθμό ανάπτυξης των σχέσεων παραγωγής που δεν είχαν ακόμη ενοποιήσει, ή μόλις άρχιζαν να ενοποιούν, τις μεγάλες μάζες των εργατών στους τότε τεράστιους εθνικούς χώρους, και επομένως εμπόδιζαν τη δημιουργία στενών σχέσεις μεταξύ του πολιτικού εξουσίας και αυτού του τμήματος του πληθυσμού.

Το πρώτο φράγμα έπεσε όταν κυριάρχησε η εθνική αρχή, καθιστώντας κάθε κρατική δομή που δεν συνέπιπτε με ένα «έθνος» προσωρινή. Με την ίδρυση του Γερμανικού κράτους -όσο  κι αν τα σύνορά του παρέμεναν αβέβαια- η Ευρώπη έχασε οριστικά την αρχαία ισορροπία της και εισήλθε σε μια περίοδο μόνιμης διεθνούς έντασης που κορυφώθηκε σε πραγματική αναρχία. Το δεύτερο εμπόδιο έπεσε με την ραγδαία ανάπτυξη της εκβιομηχάνισης και τη συγκρότηση του σύγχρονου προλεταριάτου.

Η θεσμική τάση προς συγκεντρωτισμό, τυπική της ηπειρωτικής Ευρώπης, που δεν αντιτίθεται πλέον από τα παλιά εμπόδια, ευνοήθηκε ακόμη και από τα κίνητρα που αποτελούσαν η μόνιμη διεθνής ένταση, η διεύρυνση της κοινωνικής βάσης της εξουσίας και η αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ οικονομικών πόρων και στρατιωτικής εξουσίας.

Σε αυτή την κατάσταση, η πρόοδος που σημείωνε ένα κράτος στη συγκέντρωση της εξουσίας και τον έλεγχο της οικονομίας, αυξάνοντας την ισχύ του, ανάγκαζε τα άλλα κράτη να λάβουν παρόμοια μέτρα ακόμη και πριν τα αναγκάσει η εσωτερική τους ανάπτυξη.

Όσο ο συγκεντρωτισμός παρέμενε στα μέτρια όρια της πρώτης φάσης -στην οποία κάποιες τάσεις της παλιάς Ευρώπης παρατάθηκαν στη νέα των εθνών- η "ιταλικότητα" εξαπλώθηκε μόνο σε ένα μέρος του πληθυσμού, αφήνοντας ένα περιθώριο ζωτικότητας στα αρχαία κοινωνικά έθιμα, δηλαδή στην αυθόρμητη υπερεθνική συμπεριφορά και στην αυθόρμητη εθνική συμπεριφορά (αποσυνδεδεμένη από το Κράτος).

Ο εθνικός μύθος συσκοτίζει αυτά τα γεγονότα και μας εμποδίζει να δούμε ξεκάθαρα τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των εθνικών συνιστωσών αυτής της κατάστασης εξουσίας, της Καθολικής αντιπολίτευσης και της εκκολαπτόμενης σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης.

Στην πραγματικότητα, υπάρχει μια σαφής σχέση μεταξύ της περιορισμένης εθνικοποίησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της κυβέρνησης των μετριοπαθών. Και υπάρχει εξίσου εμφανής σχέση μεταξύ της περιορισμένης εθνικοποίησης των ατόμων, της Καθολικής αντιπολίτευσης και της γέννησης της Σοσιαλιστικής.

Στην πραγματικότητα, υπάρχει μια σαφής σχέση μεταξύ της περιορισμένης εθνικοποίησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της κυβέρνησης των μετριοπαθών. Και υπάρχει εξίσου εμφανής σχέση μεταξύ της περιορισμένης εθνικοποίησης των ατόμων, της καθολικής αντιπολίτευσης και της γέννησης της σοσιαλιστικής.

Σε έναν κόσμο στον οποίο οι οικονομικές σχέσεις είχαν σε μεγάλο βαθμό υπερεθνικό χαρακτήρα και στον οποίο το διεθνές (ευρωπαϊκό) δίκαιο είχε αποτελεσματική βαρύτητα, οι μετριοπαθείς, που σεβάστηκαν τους υπερεθνικούς κανόνες της οικονομίας και του δικαίου και περιορίστηκαν στην εφαρμογή αξιολογήσεων που εξαρτώνται από τη σκέψη, οι ανάγκες των εθνικών κριτηρίων σε λίγους μόνο τομείς κοινωνικής συμπεριφοράς εξέφραζαν τέλεια τις ανάγκες των κοινωνικά ώριμων και πολιτικά ενεργών τάξεων.

Σε αυτόν τον ίδιο κόσμο, ακριβώς λόγω της σχετικής ανεξαρτησίας της οικονομίας από το κράτος και της επακόλουθης πιθανότητας να αποστασιοποιηθούν από την κανονική πολιτική ζωή χωρίς μεγάλες ζημιές, πολλά άτομα από τα ανώτερα και μεσαία στρώματα μπόρεσαν να αποκηρύξουν την άμεση επιρροή στις κυβερνητικές αποφάσεις και να υποστηρίζουν την αντιπολίτευση του καθεστώτος. Αυτή ήταν η κοινωνική βάση της αντίδρασης των καθολικών παραδόσεων και υπερεθνικών αρχών, ενάντια στο Ιταλικό κράτος.

Τέλος, σε έναν κόσμο που είχε αυτόν τον χαρακτήρα και στον οποίο η πλειονότητα του πληθυσμού - ακόμα συνδεδεμένη με τις τοπικές γλώσσες και παραδόσεις - μπορούσε να ενεργοποιηθεί πολιτικά με καπιταλιστική-προλεταριακή διάκριση και όχι από εθνικές-ξένες διακρίσεις (ξένες προς τα συμφέροντά του και μακριά από τη συγκεκριμένη κοινωνική του εμπειρία), ο πρώτος σοσιαλισμός, προτεσταντικός, αναρχικός και διεθνιστής, βρήκε ένα κατάλληλο περιβάλλον.

Η σοσιαλιστική θεωρία, που όριζε το έθνος ως ένα ιδεολογικό τέχνασμα της αστικής τάξης για να διχάσει και να νικήσει το προλεταριάτο, συνέπεσε στην πραγματικότητα με τον εθνικό τρόπο αίσθησης των εργαζομένων μαζών (και επίσης δεν μπορούσε να φαίνεται ακραία, δεδομένου του γεγονότος ότι η αστική τάξη, εθνική στην αντίληψη του Κράτους, ήταν διεθνής στη σφαίρα των επιχειρήσεων). [9]

Στη δεύτερη φάση - η αρχή της οποίας αντιστοιχεί στην αρχή της εποχής του προστατευτισμού και του ιμπεριαλισμού, που χρονολογείται γύρω στο 1875 - ό,τι απέμεινε από το υπερεθνικό και αυθόρμητο εθνικό μπήκε σε ραγδαία παρακμή. Η διείσδυση του Κράτους στην κοινή ζωή όλων των ατόμων ήταν τέτοια που όχι μόνο όλοι οι οικονομικοί στόχοι, αλλά σε μεγάλο βαθμό και οι πνευματικοί, πολιτιστικοί, κοινωνικοί ακόμη και θρησκευτικοί κατέληξαν να εξαρτώνται, τουλάχιστον ως προς το υλικό μέρος της πραγματοποίησής τους από το κέντρο ισχύος.

Όπως σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη, έτσι και στην Ιταλία όλες οι κοινωνικές ομάδες αντιμετώπισαν προοδευτικά μια αναπόφευκτη εναλλακτική: είτε να συμμετάσχουν στη ζωή του εθνικού κράτους συμφωνώντας να κολλήσουν τις αξίες τους στο βαγόνι του, συμβάλλοντας έτσι στη συγχώνευση όλων των αξιών στον εθνικό ορίζοντα, ή να αφεθούν στην παρακμή και την εξαφάνιση.

Αυτή η εξέλιξη -κατά την οποία όλοι οι κάτοικοι της Ιταλίας έγιναν "Ιταλοί"- συνέβη πρώτα στα γεγονότα παρά στις θεωρίες και πρώτα στον πληθυσμό παρά στις ελίτ . Ο έλεγχος σχεδόν όλων των σημαντικών δραστηριοτήτων των πολιτών συνέδεε πλέον μια τεράστια μάζα συμφερόντων, κυρίαρχων και

προλεταριακών, με τις τύχες των κρατών.

Κατά συνέπεια, το αίτημα για εφαρμογή της εθνικής αξιολόγησης σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δράσης προέκυψε αυθόρμητα από την ίδια την κοινωνία. Το ρητορικό-λογοτεχνικό φάντασμα της Ιταλίας ως μητέρας, των Ιταλών ως παιδιά, πήρε πραγματικά σάρκα και οστά, μετατράπηκε σε μια μεταφορά που περιέγραφε μια πραγματική κατάσταση πραγμάτων.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το εθνικό όραμα των μετριοπαθών πρέπει να φαινόταν μικροπρεπές, αποτέλεσμα «μικρομανίας». Αν οι «Ιταλοί» χρωστούσαν τα πάντα στο έθνος-κράτος, στην Ιταλία: τον πολιτισμό τους, την ευημερία τους, την πολύ προσωπική τους αξιοπρέπεια, θα έπρεπε χωρίς κανένα δισταγμό να βάλουν το έθνος πρώτο στην κλίμακα των ανθρώπινων αξιών. Αυτή η εθνικιστική νοοτροπία εξαπλώθηκε ευρέως, αγγίζοντας όλα τα στρώματα του πληθυσμού την εποχή του πολέμου στη Λιβύη.

Στην πραγματική του πτυχή, ο εθνικισμός αφορούσε όλες τις κοινωνικές τάξεις και όλα τα πολιτικά ρεύματα, γιατί αντανακλούσε την πραγματική λειτουργία του κράτους. Στην πραγματικότητα, ακόμη και χωρίς να κάνουν θεωρητικές αναθεωρήσεις, οι φιλελεύθεροι (περιορισμένοι στις νέες πτυχές της εθνικής ιδέας), οι καθολικοί και οι σοσιαλιστές έχασαν, σχεδόν χωρίς να το καταλάβουν, τα υπερεθνικά τους αισθήματα.

Καμία πολιτική δύναμη δεν αμφισβήτησε πλέον την αρχή του έθνους-κράτους, την ιδέα σύμφωνα με την οποία η μόνη νόμιμη βάση για την οικοδόμηση ενός κράτους θα ήταν η εθνικότητα. Όμως το πρόβλημα ήταν πιο σύνθετο. Αυτή η αρχή, στις εθνικιστικές της επιπτώσεις, συγκρούστηκε με τη θρησκευτική, ηθική και πολιτιστική κληρονομιά ολόκληρης της ιστορίας της Ευρώπης.

Ενάντια στις ίδιες κυρίαρχες πολιτικές θεωρίες (φιλελεύθερες, δημοκρατικές, σοσιαλιστικές) που ήταν ευρωπαϊκές ως προς την ιστορική καταγωγή και ανάπτυξή τους και οικουμενικές ως προς τους στόχους τους για την ατομική ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Στο επίπεδο της άρχουσας τάξης, αυτές οι θεωρίες εμπόδισαν πολλούς, που συμπεριφέρονταν ως εθνικιστές, να τις συνειδητοποιήσουν, γεγονός που έκανε αδύναμη τόσο τη φιλελεύθερη, δημοκρατική, σοσιαλιστική, χριστιανική συμπεριφορά όσο και την εθνική τους συμπεριφορά, λόγω της αντίθεσης μεταξύ των αξιών που διακυβεύονταν.

Από αυτή την αντίθεση και από τις επακόλουθες καταστάσεις, προέκυψαν εκείνα τα συγκεκριμένα ρεύματα που διεκδίκησαν από μόνα τους τη χρήση, ακόμη και το μονοπώλιο, της εθνικής ορολογίας, αυτοανακηρύσσοντας τους εαυτούς τους εθνικιστές (τα μόνα, κατά τη γνώμη τους, πραγματικά εθνικά).

Στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατό να ταυτιστεί ο εθνικισμός με αυτά τα ρεύματα, ακολουθώντας τα στο δικό τους έδαφος, γιατί αυτό θα σήμαινε να αποδοθεί σε ένα μέρος αυτό που πρέπει να αποδοθεί στο σύνολο.

Από αυτή την άποψη πρέπει αντίθετα να εξηγήσουμε το παράξενο που συνιστά η ίδια η ύπαρξη του εθνικισμού ως μέρος αλλά και ως σύνολο (ένα μέρος που απαιτούσε την εφαρμογή μιας αρχής που τηρούν όλοι), μια παραξενιά που αντανακλάται στην καθημερινή γλώσσα που διαφαίνεται στην ίδια τη λέξη «εθνικισμός», χαρακτηριστική του είδους του: το δόγμα του εθνικού κράτους, ένα είδος σε διαμάχη με το είδος: αυτοί είναι οι εθνικιστές με την αυστηρή έννοια.

Τώρα, όπως φαίνεται από όσα είπαμε, αυτή η παραδοξότητα αντανακλά τη σοβαρότητα της αντίθεσης που δημιουργήθηκε τόσο γρήγορα μεταξύ της πραγματικότητας της Ευρώπης των εθνών και ολόκληρης της πολιτιστικής και ηθικής κληρονομιάς της μακράς ιστορίας της Ευρώπης. Απλά θυμηθείτε την αντινομία των πραγμάτων.

Κανείς δεν αμφισβητούσε πλέον την εθνική αρχή, όλοι ήταν πρόθυμοι, σε ακραίες περιπτώσεις, να θυσιάσουν τις φιλελεύθερες, δημοκρατικές, σοσιαλιστικές και ακόμη και χριστιανικές αξίες στις εθνικές αξίες (στην Ιταλία, για παράδειγμα, μέχρι τον Labriola, τον σημαντικότερο θεωρητικό του μαρξισμού).

Ακολούθησε αυτό το αθεράπευτο ρήγμα: όποιος ήθελε να σώσει την ειλικρίνεια έπρεπε να τονίσει την αντίθεση μεταξύ του ατόμου, της ανθρωπότητας, της τάξης και του έθνους και να επιλέξει το έθνος κάνοντας μια καθαρή σάρωση ολόκληρου του πολιτιστικού παρελθόντος του (εξ ου και ο μύθος της νεότητας, ακόμη και βάρβαρος, στο εθνικισμό και φασισμό).

Όσοι ήθελαν να σώσουν αυτήν την ευρωπαϊκή κληρονομιά και να σέβονται την οικουμενική αξία του ατόμου, της ανθρωπότητας, της τάξης έπρεπε να αποφύγουν τα βάθη της συνείδησής τους για να κρύψουν την αντίφαση και συχνά να πουν ψέματα στον εαυτό τους. Η Ευρώπη των εθνών, διαχωρίζοντας τη σοφία από την ειλικρίνεια, ώθησε τη νεολαία προς τον εξτρεμιστικό εθνικισμό, επικεφαλής του οποίου δεν ήταν Φαρισαίοι, αλλά αληθινοί πιστοί.

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος επέφερε την εθνικοποίηση των Ιταλών. Με την Ειρήνη των Βερσαλλιών η εθνική αρχή εφαρμόστηκε σε όλη την Ευρώπη. Όμως η Ευρώπη που ονειρευόταν ο Mazzini και οι πρώτοι απόστολοι της εθνικής ιδέας δεν γεννήθηκε.

Γεννήθηκε η τραγική και ανήσυχη Ευρώπη του εθνικισμού που είχε χάσει, με την αρχαία αυθόρμητη ευρωπαϊκή υπερεθνικότητα, το ίδιο το θεμέλιο της τάξης και την ισορροπία της και όδευε χωρίς να το γνωρίζει, έχοντας διαχωρίσει τη σοφία από την ειλικρίνεια, προς την αυτοκαταστροφή.


[1] Βλ. Dante Visconti , The unitary conception of Europe in the Risorgimento , Milan, 1948, pp. 115-20.

[2] Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι σε μια βάση αυτού του είδους ο Mazzini διέκρινε την αληθινή εθνική αρχή από τον εθνικισμό. Μάλιστα το επέκρινε αποδίδοντάς το στον λόγο ύπαρξης των δυναστικών κρατών.

[3] Οι πολιτικές πεποιθήσεις του Garibaldi είναι ενδεικτικές από αυτή την άποψη. Αποδέχτηκε τον εθνικό συμβιβασμό σε αυτές τις βάσεις: «Μια λέξη για το Πιεμόντε: στο Πιεμόντε υπάρχει στρατός σαράντα χιλιάδων ανδρών και ένας φιλόδοξος βασιλιάς. Αυτά είναι στοιχεία πρωτοβουλίας και επιτυχίας στα οποία πιστεύει η πλειοψηφία των Ιταλών σήμερα». 

Αλλά δεν συνειδητοποίησε πλήρως τις τελικές συνέπειες του συμβιβασμού με το Πιεμόντε γιατί, στην ίδια επιστολή, πρόσθεσε: «Επιπλέον, εάν το Πιεμόντε διστάσει και αποδειχθεί λιγότερο από την αποστολή στην οποία πιστεύουμε ότι καλείται, θα το αρνηθούμε» ( επιστολή στον J. White Mario της 3ης Φεβρουαρίου 1857).

[4] Η εθνική κληρονομιά του Mazzini συγχωνεύτηκε, μέσω του αλυτρωτισμού, στον εθνικισμό, η δημοκρατική συγχωνεύτηκε με την πολύ διαφορετική του Cattaneo.

[5] Ο Carlo Cattaneo, ο μεγάλος θεωρητικός της αποκέντρωσης, δεν είχε τύχη ούτε το 1860. Κληθείς στη Νάπολη από τον Γκαριμπάλντι το φθινόπωρο του 1860, τον συμβούλεψε μάταια να συγκαλέσει ένα κοινοβούλιο της Σικελίας και ένα Ναπολιτάνικο κοινοβούλιο πριν διαπραγματευτεί την ενοποίηση με τον Βιτόριο Εμανουέλε.

Όμως ο Cattaneo δεν ηττήθηκε ως εκπρόσωπος της αποκέντρωσης. Όπως ο μεγάλος του αντίπαλος, ο συγκεντρωτιστής Mazzini, κάτω από τα παράθυρα του οποίου εκείνες τις μέρες στη Νάπολη φώναζαν «Θάνατος ή Mazzini» και «Ζήτω η ενότητα της Ιταλίας», ηττήθηκε ως εκφραστής της δημοκρατίας.

[6] Αυτή η περιγραφή, που με την πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται περίεργη, λαμβάνει επιβεβαίωση από την ιστορία της λέξης έθνος στην Ιταλία. Ακολουθώντας τον Migliorini, σημειώνουμε πρώτα από όλα ότι η λέξη αλλάζει σημασία στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα:

 «Ο Μοδενέζος Bartolomeo Benincasa, στο «Monitore Cisalpino» του 1798, έδωσε έναν κατάλογο λέξεων που είχαν φτάσει ξανά στην Ιταλία, είτε με νέο νόημα, ή με «αρχαίο, αλλά αλλαγμένο και παρερμηνευμένο : ... έθνος... πατριώτης, πατριωτισμός...». Αυτή η νέα έννοια είναι αναμφίβολα η σύγχρονη, που ήρθε από τη Γαλλία. Αυτό δείχνει ότι πριν από τότε δεν υπήρχε η ιδέα της συγχώνευσης του (μεγάλου) κράτους με το «έθνος». Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε πώς χρησιμοποιήθηκε η λέξη.

Τον δέκατο όγδοο αιώνα: «η παλιά έννοια της πατρίδας και του έθνους εξακολουθεί να υπάρχει σε σχέση με την πόλη και το μικρό κράτος στο οποίο ανήκει κανείς, αλλά η αναφορά σε ολόκληρη την Ιταλία είναι ολοένα και πιο συχνή». Προφανώς η πρώτη έννοια φέρνει υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές εθνικότητες (επίσης αντιλαμβανόμενες ως μη πολιτικές, παρά το γεγονός ότι συμπίπτουν με το κράτος, λόγω του μικρού τους μεγέθους), ενώ η δεύτερη φέρνει υπόψη μια μη πολιτική ιταλική υπηκοότητα.

Αυτή είναι προφανώς η «αυθόρμητη ιταλική εθνικότητα» του πολιτισμού, που συζητείται ακόμα τον δέκατο έβδομο αιώνα («Όσον αφορά το όνομα της γλώσσας, αν και εμφανίζονται οι ονομασίες «Φλωρεντινή», «Τοσκανική», «Ιταλική», η δεύτερη είναι κατά πολύ κυρίαρχη...»), καθιερώθηκε πλήρως τον δέκατο όγδοο αιώνα (Βλ. Bruno Migliorini , Storia della lingua italiana , Φλωρεντία, 1960, αντίστοιχα στις σελ. 635, 548, 458).

Οι επιβεβαιώσεις αυτές αφορούν τα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα και όχι το δεύτερο μισό του δέκατου ένατου αιώνα. Αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι μας δίνονται από Ιταλούς διανοούμενους , δηλαδή από ένα περιορισμένο κλάσμα (εδαφικά και πάνω απ' όλα κοινωνικά) του πληθυσμού της χερσονήσου και των νησιών που, στη μεγάλη του πλειονότητα, σίγουρα παρέτεινε αυτά τα ομαδικά συναισθήματα στον δέκατο ένατο αιώνα μέχρι που η βάση της πολιτικής του εμπειρίας άλλαξε με την ενοποίηση.

[7] Όταν λέμε «σχηματισμός του Ιταλικού έθνους», η σκέψη πηγαίνει αμέσως στην ιδέα ότι είναι ζήτημα να δούμε με βάση ποια αναπαράσταση της ιστορικής και φυσικής πραγματικότητας θα είχαν πειστεί οι Ιταλοί να σχηματίσουν ένα έθνος. Όμως αυτή η αναπαράσταση δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολλά από αυτά, που διαφέρουν από άτομο σε άτομο και συχνά από στιγμή σε στιγμή, και ακόμη και ιστορικά δεν υπάρχει κανένας που να ξεχωρίζει από τους άλλους σε μια συγκεκριμένη στιγμή και να γίνει τόσο πειστικός ώστε να πείσει τους πάντες.

Ιστορικά δεν υπάρχει μια μετάβαση από ένα συγκεκριμένο είδος αναπαράστασης σε ένα άλλο, αλλά από μια κατάσταση στην οποία λίγοι έχουν αυτήν την αναπαράσταση - σε οποιαδήποτε μορφή - σε μια άλλη στην οποία σχεδόν όλοι την κατέχουν σταθερά. Στην πρώτη και στη δεύτερη στιγμή μπορούν να βρεθούν παρόμοιες και διαφορετικές παραστάσεις.

Αλλά την πρώτη στιγμή έχουν μια αβέβαιη αναφορά που περιορίζεται σε λίγους, στη δεύτερη μια ορισμένη αναφορά -  ιταλική εξουσία - που εκτείνεται σε όλους. Επομένως, καθοριστικός παράγοντας είναι το κράτος και όχι το είδος της εκπροσώπησης. Από αυτή την τελευταία σκοπιά αρκεί να διαμορφωθεί ή να εδραιωθεί ένας ιστορικο-γεωγραφικό-βιολογικός μύθος για την ενότητα των μελών του έθνους με τον οποίο μπορούν να σκεφτούν αόριστα την πραγματικότητα του Κράτους τους.

[8] Φυσικά οι Πιεμόντε παρέμειναν ως τέτοιοι, οι Παλερμιτάνοι επίσης και ούτω καθεξής. Αυτή η ποικιλομορφία -βιωμένη και εκδηλωμένη- δεν εμπόδισε, ωστόσο, τη διάδοση της ιδέας του ανήκειν στην ίδια γενεαλογία γιατί - δεδομένου του ιδεολογικού της χαρακτήρα - αυτή η ιδέα μπορεί κάλλιστα να συνυπάρχει με αντικρουόμενες ιδέες. Στο βάθος του ερωτήματος βρίσκεται η σχέση μεταξύ του συγκεντρωτικού γραφειοκρατικού κράτους και της εθνικής ιδεολογίας.

Αυτό το κράτος είναι μια «κοινότητα ζωής και θανάτου». Σε όλα τα σύγχρονα κράτη πρέπει κανείς να σκοτώνει και να πεθαίνει για τη χώρα. Αλλά μόνο στα συγκεντρωτικά κράτη αυτοί οι δεσμοί μεταξύ του πολίτη και του κράτους βασίζονται σε ένα ενιαίο κέντρο εξουσίας στο οποίο υποτάσσονται όλα τα άλλα κέντρα της κοινωνικής ζωής.

Στα αποκεντρωμένα κράτη, οι μικρές και μεσαίες κοινότητες, οι οποίες διατηρούνται χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό και οργανώνουν μόνο την ειρηνική κανονική ζωή των πολιτών, είναι αρκετά αυτόνομες. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα βιώνουν τόσο την αξία της συνηθισμένης ζωής όσο και την ποικιλομορφία των κοινωνικών οργανώσεων.

Η αποκέντρωση επομένως αντιστοιχεί σε μια αναπαράσταση της κοινωνίας με αρθρωμένο και πλουραλιστικό χαρακτήρα, στην οποία η κοινή ζωή του μέσου ανθρώπου, στους συγκεκριμένους προσδιορισμούς της, παραμένει πολύ ορατή (το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ υπογραμμίζουν την περίπτωση. Αξίζει να θυμηθούμε ότι οι Βόρειο Αμερικανοί θεωρούν την πατρίδα τους τις Πολιτείες ).

Μια αναπαράσταση αυτού του είδους μας οδηγεί να σκεφτούμε την κοινωνία ως μια συλλογή ατόμων και όχι ως ένα αδιευκρίνιστο σύνολο, το «έθνος» και μας εμποδίζει επίσης να θεωρούμε το καλό της κοινωνίας ως αγαθό διαφορετικό από αυτό των μεμονωμένων πολιτών.

Σε συγκεντρωτικά κράτη συμβαίνει το αντίθετο. Δεν υπάρχει αυτόνομο κέντρο συναφούς ζωής εκτός από το ίδιο το Κράτος.

Ό,τι κάνουν λοιπόν τα άτομα αναφέρονται σε μια ενιαία ιδέα της κοινωνίας και κρίνονται σύμφωνα με τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα του κράτους και όχι σύμφωνα με τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα των ατόμων, των τοπικών τους κοινοτήτων ή των συγκεκριμένων κλάδων της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Για αυτούς τους λόγους, ο συγκεντρωτισμός αντιστοιχεί σε κλίμακες αξιών στις οποίες η κοινή ζωή των ατόμων μετράει ελάχιστα, και έχει μονολιθικές και ομοιόμορφες αναπαραστάσεις της κοινωνίας. Η κοινωνία θεωρείται ως σύνολο - το «έθνος» - παρά ως μια συλλογή ατόμων.

Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι που επιτρέπει σε δύο άτομα να θεωρούνται ίσα - υποθετικά ο άνθρωπος από το Τορίνο και ο άνθρωπος από το Παλέρμο - παρά την εμπειρία της διαφορετικότητάς τους.

Και σε αυτόν τον τρόπο σκέψης οφείλουμε την ιδέα ενός αγαθού του έθνους (όλου) που αντιλαμβάνεται ως αγαθό διαφορετικό και ανώτερο από αυτό των μεμονωμένων ατόμων, των οποίων η ζωή μετράει ελάχιστα σε σύγκριση με τη δόξα και δύναμη του έθνους. Αυτή η διαφορά μεταξύ αποκεντρωμένων και συγκεντρωτικών κοινωνιών διατηρείται ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις.

Ένας Άγγλος, που εν ειρήνη δεν έχει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, πρέπει να διακινδυνεύσει τον θάνατο στον πόλεμο για να υπερασπιστεί τις ελευθερίες των Άγγλων, δηλαδή και για τις δικές του ελευθερίες. Αντίθετα, ένας Ιταλός πρέπει να αντιμετωπίσει το θάνατο για την ελευθερία του έθνους, την τιμή του, τη δόξα του, το μεγαλείο του.

Η διαφορά μεταξύ συγκεντρωτισμού και αποκέντρωσης εκδηλώνεται με συγκεκριμένο τρόπο στην οργάνωση του κράτους. Το αποκεντρωμένο Κράτος, στο οποίο η πολιτική εξουσία διατηρείται χωρίς να επιβάλλεται, είναι ενάντια στην κοινή ιδέα ότι όλα τα μαθήματα είναι της ίδιας «καταγωγής», δεν ασχολείται άμεσα με τα σχολεία.

Το συγκεντρωτικό κράτος, από την άλλη πλευρά, έχει ένα υπουργείο δημόσιας παιδείας, μέσω του οποίου τα πολιτικά κόμματα και η υπουργική γραφειοκρατία ελέγχουν την ιδέα ότι οι πολίτες διαμορφώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις άμεσα με την ανάπτυξη των σχολικών προγραμμάτων και έμμεσα με την επιρροή που δημιουργείται από την  πολιτικοποίηση του σχολείου.

Με σχολαστικά μέσα, με υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και με όλες τις ιεροτελεστίες και τα σύμβολα της συναφούς ζωής, το συγκεντρωτικό Κράτος επεξεργάζεται και διασφαλίζει την ιδέα της κοινής «καταγωγής» των υφισταμένων, του «ιερού» ή «φυσικού» χαρακτήρα των συνόρων, ιδέα που μετατρέπει το ιστορικό γεγονός του ανήκειν σε ένα Κράτος σε «έθνος» ως θεϊκό ή φυσικό γεγονός, ανεξάρτητο από την ανθρώπινη βούληση.

[9] Ωστόσο, πρέπει να παρατηρηθεί ότι, μακροπρόθεσμα, ο διαχωρισμός εθνικού-ξένου , σύμφωνα με την πρόβλεψη του Mazzini, αποδείχθηκε ισχυρότερος από τον καπιταλιστικό-προλεταριακό , γεγονός που αντιστοιχεί, εξάλλου, στη μεγαλύτερη σημασία που έχουν οι κρατικές διαιρέσεις σε σύγκριση με τα κόμματα.

Κατά κάποιο τρόπο, ο πρώιμος σοσιαλισμός -με τον αφελή διεθνισμό του- είχε, σε σχέση με το προλεταριάτο, μια λειτουργία παρόμοια με αυτή του ιδανικού έθνους (με υπερεθνικά στοιχεία) σε σχέση με την αστική τάξη, με την έννοια ότι αποτελούσε μια πλατφόρμα μετάβασης από τα παλιά στα νέα εθνικά αισθήματα.

 

il federalista logo trasparente

The Federalist / Le Fédéraliste / Il Federalista
Via Villa Glori, 8
I-27100 Pavia